Voor ondernemers, door ondernemers: de 3 valkuilen van leiderschap

Valkuil 1: Je bent zelf de grootste belemmering om te groeien

Heb je een bedrijf tot circa 20 man? Dan is de kans groot dat jijzelf de grootste belemmering vormt om door te groeien. Dat klinkt best confronterend, dus je krijgt allereerst de credits! Uiteraard mag je héél trots zijn op wat je hebt bereikt als ondernemer. Je hebt het bedrijf opgebouwd tot waar het nu staat. En tegelijkertijd schuilt daar ook direct het gevaar in. Juist omdat je van letterlijk alles iets afweet is het (onbewust) lastig om los te laten, om je medewerkers de ruimte te geven en om het misschien anders te kunnen en te mogen doen.

Daarmee creëer je een afhankelijke positie en blijf jij als ondernemer hard nodig. Hierdoor ontstaat er voor jou geen ruimte en kun je niet áán de verdere toekomst van je bedrijf werken. En zolang jij niet kunt loslaten, ontstaat er geen ruimte en blijft jouw tijd opgaan in die aloude waan van de dag.

Valkuil 2: Je grijpt niet tijdig in

Je hebt veel van je medewerkers al jaren in dienst en hebt onbewust al meer en meer geaccepteerd. Maar wanneer je diep in je hart kijkt zou het misschien beter zijn voor je bedrijf om afscheid te nemen van enkele mensen. Herkenbaar? In veel gevallen vinden ondernemers het spannend om met medewerkers van het eerste uur een gesprek aan te gaan over hun functioneren en hun toekomst binnen het bedrijf.

Natuurlijk hebben jullie een band opgebouwd, maar laat emoties niet de overhand spelen. Je bedrijf vraagt simpelweg in de huidige groeifase weer andere ervaring, kennis en kunde die je bedrijf toekomstbestendig maken dan in de beginjaren. Want bedenk: als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd hebt gekregen.

Valkuil 3: Behandel anderen niet altijd zoals je zelf behandeld zou willen worden

Natuurlijk ga je met anderen om zoals je zou willen dat men met jou omgaat, maar besef wel dat die gewenste omgang voor iedereen anders is. Waar jij misschien genoeg hebt aan een half woord, geldt dat niet voor je medewerkers. Waar jij je waardering haalt uit het behalen van een resultaat, heeft die ene medewerker juist een schouderklopje nodig en doet het resultaat hem of haar minder. Kortom, weet je stijl van leidinggeven en communiceren aan te passen op je medewerkers. Benader anderen niet zoals jij zelf graag aangesproken wilt worden, maar leer verschillen tussen medewerkers (h)erkennen.

Het vraagt wat van je kwetsbaarheid, maar als je aan je mensen tijdens een kop koffie vraagt wat zij van jou nodig hebben om met plezier én succes te werken krijg je geheid mooie antwoorden die je direct in de praktijk kunt brengen.

Tekst: Emile Langerak van de Ondernemerschap Academy®.