Meer vrouwen als CEO is anno 2021 een must, want vrouwen zijn veelal betere leiders dan mannen. Vrouwen scoren beter op bijna alle factoren. Zo blijken vrouwen meer strategisch te handelen, innovaties door te voeren en ze hebben betere sociale vaardigheden dan mannen. Bovendien blijken vrouwelijke leiders emotioneel even stabiel als mannen, wat door mannelijke collega’s (ten onrechte) nog wel eens wordt tegengesproken.

Vrouwelijke CEO’s presteren top

Bedrijven met meerdere vrouwen in de top presteren over een periode van minimaal vier jaar aanzienlijk beter op het gebied van return on sales (84%) and investment (60%) en shareholders value (46%) dan alleen mannelijke collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van de Catalyst.

Zowel mannen als vrouwen hebben een negatief stereotypebeeld van vrouwelijke leiders. Vallen vrouwen eens niet binnen dat beeld van aardig, verzorgend en democratisch, dan nog worden ze over het algemeen als minder populair en geschikt beschouwd. Vrouwelijke CEO’s moeten veelal nog altijd harder knokken om net zoveel respect te krijgen als mannelijke leiders. Anno 2021 geheel ten onrechte.

Overigens maakt 54 procent van de medewerkers het niet uit of ze een vrouw of een man als leider hebben. Stereotype is dat 33% van de werknemers het liefst een mannelijke leider heeft, een beeld dat vaak pas verandert als iemand onder een vrouw komt te werken. Van de werknemers prefereert 13% een vrouw.

Mannelijke CEO’s blijken meer taakgericht en hebben een grotere focus op financiën. Zij voelen zich meer op hun gemak met vaststaande structuren en processen. Mannen geloven veelal dat geld het belangrijkste is. Hun motieven en voorkeuren in het leven draaien om omzet, budget en winst. Zowel op het werk als thuis zijn ze gedreven door financiële mogelijkheden.

Vrouwen zijn als CEO/leider ambitieus, gewaagd, kleurrijk en fantasievol. Zij hebben meer vertrouwen, zijn meer competitief, hebben meer visie en een sterkere aanwezigheid.

Verstevig in vijfstappen je rol als CEO/leider

In het boek ‘Zakboek voor Succesvolle Managers & Coaches (of zij die het willen worden) wordt onder andere stilgestaan bij vijf leiderschapsthema’s waar vrouwelijke CEO’s van nature beter in opereren, te weten:

De (V) van Vertrouwen: Belangrijk bij het lijden en verwerken van teleurstellingen als leider is dat je vertrouwen blijft houden. Als je je teamleden verantwoordelijkheden geeft, hoort ook het geven van vertrouwen erbij, ook als er dingen niet goed gaan. Ook als het slecht gaat met het bedrijf of als jij fouten maakt, is het belangrijk dat je teamleden vertrouwen blijven houden in jou. Door consistent en consequent te handelen, geef jij als leider het goede voorbeeld aan je teamleden. Ze weten wat ze aan je hebben daarom willen ze graag voor jou werken.
Tip: Te weinig vertrouwen in anderen heeft vaak te maken met een te laag zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf als leider en de rest zal volgen!

De (R) van Respect: Ook als er dingen fout gaan, is het belangrijk dat je respectvol met je teamleden omgaat. Je verdiept je in hun wereld en laat zijn/haar mening meetellen in je beslissing. Daarnaast waardeert je team het als je daadkrachtig en transparant met ze omgaat. Respecteer ook jezelf als leider door achter je keuzes te staan en je eigen competenties op waarde te schatten.
Tip: Doe geen beloftes waar je je wellicht niet aan kunt houden. Op deze manier schaad je als leider het vertrouwen van je teamleden.

De (O) van Openheid: Op het juiste moment als leider openheid tonen richting je teamleden over persoonlijke worstelingen kan effectief uitpakken. Je kwetsbaar opstellen leidt tot verbondenheid en vertrouwen. Het schept een veilige omgeving waarin men begrip kan tonen voor elkaar en elkaar kan steunen.
Tip: Openheid is besmettelijk! Als jij als leider begint, zullen je teamleden zich verbonden voelen en ook sneller open zijn over de dingen die ze bezighouden

De (U) van Uitspreken: Door sneller uit te spreken wat je als leider vindt en voelt, zullen samenwerkingen beter verlopen. Door direct je gedachten uit te spreken, voorkom je dat gevoelens opgekropt worden. Je hebt minder kopzorgen en voelt je gelukkiger. Ook houd je zo de werksfeer harmonieus, omdat er geen onuitgesproken conflicten zijn. Een harmonieuze werksfeer zorgt ervoor dat je teamleden zich goed zullen voelen en productiever aan de slag gaan.
Tip: Door op tijd uit te spreken wat je als leider voelt en denkt, voorkom je dat je later teamleden moet aanspreken op hun gedrag of werkwijze. Aanspreken heeft (vaak) een negatief effect.

De (W) van Waardering: Het uitspreken als leider van je waardering richting je teamleden is zeer belangrijk. Hoe zelfverzekerd iemand in de top ook lijkt, iedereen kent toch een zekere mate van onzekerheid. Complimenteer je teamleden over hun waarde voor de organisatie, dat heeft een positief effect op de zet en teamspirit.
Tip: Het uitdelen van uitdagende taken is ook een vorm van waardering. Je laat op deze manier zien dat je genoeg vertrouwen hebt in je teamleden om ze een moeilijke klus op te laten knappen

Bovenstaande leiderschapsthema’s en tips hebben substantiële impact op het uiteindelijke bedrijfsresultaat, bedrijfscultuur, imago en shareholders value van elke onderneming en jou als CEO/leider.

Duo-CEO-schap

Het verschil tussen een goede en een slechte CEO is niet gebaseerd op feitelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leiders. Wel kennen medewerkers kenmerken toe aan succesvolle leiders die de indruk wekken dat het gaat om een man-vrouwverschil, maar zelfs dat is geen absoluut verschil tussen mannen en vrouwen. Laten we de vraag wat een goede CEO/leider onderscheidt van een slechte dan ook niet platslaan tot een vrouw-manverschil. Dit is anno 2021 not done! Een duo-CEO-schap wel.

Het is meer dan te rechtvaardigen om de CEO functie tussen vrouwen en mannen evenredig te verdelen, blijkt uit onderzoek naar duotoppen bij 111 beursgenoteerde ondernemingen. Talenten, kennis, werkdruk, verantwoordelijkheid en succes worden zo gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen, dus ook in de topposities.

Het is op allerlei fronten goed voor de economie als vrouwelijk CEO/leiderschap anno 2021 optimaal in de top wordt benut!

Over Hessel Jan Smink
Na de verkoop van zijn bedrijf en het uitbrengen van zijn boek “Zakboek voor Succesvolle Managers & Coaches” houdt Hessel Jan zich als ondernemer, investeerder, mentor en spreker bezig met zinvol leiderschap, duurzame groei bewerkstelligen en hoe duo leiderschap leidt tot winstmaximalisatie binnen een agile omgeving.