Hoe krijg ik mijn mensen mee? 10 tips om zelf te groeien als leider en jouw team met talenten mee te laten groeien!

Zelf heb ik de afgelopen jaren deze uitdaging aan den lijve kunnen meemaken. Meer dan 25 jaar ondernemerschap in diverse omgevingen en bedrijven en bovendien met mooie opleidingen (HTS Informatica en Arbeids & Organisatiepsychologie) op zak, maakten maar één ding duidelijk: dit is echt lastig.

Dit is de eerste tip: Realiseer je je dat dit voor veel ondernemers een grote uitdaging is en dat je op dit gebied niet de enige bent die tegen deze uitdagingen aanloopt en in bekende valkuilen stapt.

Maar: “Succes is één keer meer opstaan”.

Dus heb ik zelf het nodige geleerd, waar ook mijn studie echt bij heeft geholpen en wil ik graag een paar tips met jullie delen.

Tip 2: Stel jezelf de vraag: Wat wil ik zelf op een te kiezen vast moment (bijvoorbeeld over 3 jaar) ten aanzien van het samenspel van ondernemer & team bereikt hebben? Visualiseer dat eens zonder meteen na te denken of dit gerealiseerd kan worden! Gewoon hoe je dat voor je ziet. Maak daarvan een concreet plaatje. Wij noemen dat een Strategische Foto. De kracht zit ‘m in de intrinsieke motivatie dat je dit echt wil en dat je dat ook in je buik voelt. Maak het zo concreet mogelijk zonder dat je de haalbaarheid aan de orde stelt. Jezelf de vrijheid geven alles te mogen vinden.

Het samenspel van ondernemer & team is een medaille met twee kanten: ten eerste het leiderschap en ten tweede teamontwikkeling. Ten aanzien van deze twee de volgende tips.

Tip 3: Wat is leiderschap? Er zijn veel definities van leiderschap. Een veel gebruikte is: Met leiderschap gaat het om het beïnvloedingsgedrag van een individu om de activiteiten van een groep te richten op het realiseren van een gezamenlijk doel. Zelf maak ik vaak gebruik van: Leiderschap is de kunst van het verleiden. Daar zit ook veel meer het inspireren van anderen in. Ook hier is het mijn tip dat je vaststelt wat jij zelf als leiderschap definieert. Maak korte notities waar je uit kunt destilleren wat jou aanspreekt en hoe jij zelf wil zijn.

Tip 4: Ten aanzien teamontwikkeling kennen we waarschijnlijk wel de Bruce Tuckman’s stadia van groepsvorming: Forming (het opnieuw vormgeven van het team waarbij ieder nog voor zich gaat), Storming (problemen, discussie, niet op één lijn zitten), Norming (afspraken worden gemaakt, structuur ontstaat) en Performing (het team gaat als team opereren). De belangrijkste les uit deze stadia is dat jouw team altijd door deze stadia gaat. De tip is dat je je niet laat afleiden door de Storming perikelen, deze horen erbij. Houd vast aan de visualisering van het door jou gewenste team dat je bij tip 2 hebt vastgelegd.

Tip 5: Stel weer voor jezelf als ondernemer vanuit je hart, jouw waarden en normen op. Belangrijkste les is dat je je laat leiden door jouw eigen gevoel. Kies een beperkt aantal: minder dan 5 waarden en minder dan 5 normen op die je binnen jouw team wil hanteren.

Het gewenste samenspel van ondernemer & team wordt verder ingevuld met 3 onderdelen:

  • Een gedeelde Visie & Missie
  • De verdeling van) verantwoordelijkheden en taken/rollen
  • Overlegstructuren

Tip 6: In het begin van dit artikel stelden we ons de vraag: “Hoe doe je dat?”
“Begin with the end in mind” zei Stephan Covey al. We gaan het “Groeipad” uitwerken. Pak de beschrijving van het gewenste samenspel van ondernemer & team over 3 jaar en verdeel de tijd tussen nu en dan in perioden van ongeveer 3 tot 6 maanden. Dit zijn de mijlpaalmomenten waarop je tussen resultaten van het gewenste samenspel van ondernemer & team realiseert en verdeel deze van achteren naar voren over de mijlpalen.

Tip 7: Eén van de eerste mijlpaalmomenten is dat je met het team de slag van jouw visie naar de met het team gedeelde visie en missie maakt. De tip is om jouw eigen visie als startpunt te gebruiken en jouw teamleden uit de nodigen daar vrijelijk aan toe te voegen of aan te passen. Gebruik als belangrijke kaders jouw visualisatie (tip 2) en jouw definitie van leiderschap (tip 3).

Tip 8: Voordat je verder gaat, deel met je team dat teamontwikkeling de bovenstaande stadia kent en dat die erbij horen.

Tip 9: Werk in een aantal sessies de verdeling van verantwoordelijkheden en taken/rollen en overlegstructuren uit. Belangrijk hierbij is dat verantwoordelijkheden concreet en meetbaar zijn en dat overlegstructuren beter zo kort mogelijk, klein, specifiek en met een vaste frequentie zijn. Dus grote overleggen waar iedereen bij is zo veel mogelijk vermijden.

Tip 10: De laatste: neem vaak afstand en beschouw in alle rust de tussenresultaten en het proces. Voelt het goed, klopt het? Vraag iedereen dit op eenzelfde manier te beschouwen en pas je aanpak aan. Belangrijke tip: je mag altijd bij nader inzien terugkomen op eerdere stappen. Vraag expliciet akkoord (van jezelf) en van het team. Ga ervoor!

Dit artikel is geschreven door Joop de Jong, oprichter/ondernemer Port4Growth.