Samen werven en uitwisselen van personeel

Hubert van der Heyden van Flexotels is een van de deelnemende bedrijven aan deze pilot. “We willen continuïteit en mensen aan ons bedrijf kunnen binden, maar we kunnen ze niet het hele jaar door werk bieden.”

Verdubbeling aantal projectleiders
Flexotels verhuurt inklapbare kamers voor evenementen. “De eerste 5 jaar hebben we sterk ingezet op de groei van het aantal kamers. Met 500 kamers en een organisatie van mensen op sales en administratie, zijn we nu klaar voor verdere groei. We plaatsen de kamers door heel Europa. Er reist altijd minstens 1 projectleider mee. Daaromheen zit een flexibele schil van ZZP’ers en uitzendkrachten die ons in het hoogseizoen meehelpen om de kamers op te zetten. Maar willen we doorgroeien dan hebben we minimaal een verdubbeling van het aantal projectleiders nodig van  5 naar 10.“

Iets leuks kunnen bieden
Hubert vervolgt: “In onze sector werken er heel veel ZZP’ers, die hebben ook andere projecten en opdrachten. Nu de economie groeit zal het steeds moeilijker worden om ZZP’ers langdurig aan je te binden. Dat is logisch. Als ze andere klussen hebben, dan zit er voor ons geen continuïteit in. Die hebben we nodig om te kunnen groeien. Wij moeten er van op aan kunnen dat mensen met ervaring beschikbaar zijn in het hoogseizoen. Daarom willen we mensen aan ons binden en iets leuks kunnen bieden. Middels deze pilot kunnen we de mensen buiten het hoogseizoen ander leuk werk geven. Dat geeft ons de kans toch mensen aan ons bedrijf te binden zonder dat ze het hele jaar door bij ons op de payroll staan.”  

Capaciteit beter verdelen
Joop de Jong beaamt dat het capaciteit van elkaar overnemen een belangrijke drijfveer is om mee te doen aan de pilot. “We komen mensen tekort. We moeten de capaciteit die we hebben beter verdelen. Het personeel zal nadrukkelijk betrokken worden in de pilot, want zij moeten dat ook zien zitten. Enerzijds betekent het namelijk dat ondercapaciteit bij huidig personeel transparant zal moeten worden. Anderzijds is werken bij een ander bedrijf natuurlijk een mooie kans voor de persoonlijke ontwikkeling. We zien dat juist de jonge generatie dat heel aantrekkelijk vindt.”

Samen de markt op
De 20 bedrijven zijn verenigd in een coöperatie. “Bedrijven kunnen ook samen de arbeidsmarkt op gaan. Het kost namelijk heel veel tijd en energie voor kleine bedrijven om dit alleen te doen. Maar nu kun je met 20 bedrijven met een gedeelde ambitie dit samen oppakken en gebruik maken van elkaars netwerk.” De eerste fase van de pilot is van start. “Bij ieder bedrijf maken we een inventarisatie van functies en vacatures en van beschikbaarheden en tekorten. Het straks uitlenen van personeel wordt onderling verrekend. Belangrijk is ook dat iedere ondernemer maandelijks €10,- per fte betaalt om mee te doen. Dat zegt iets over commitment en we willen geen mensen die gratis meeliften op de bagagedrager.”   

Geen concurrenten
Bijzonder is dat deze bedrijven niet samen in een branche zitten,” vertelt Joop. “Van accountant tot installateur,  het zijn 20 heel verschillende bedrijven. Het zou lastig zijn als je met concurrenten te maken hebt. Dan leen je niet zomaar je personeel uit. Wij willen graag laten zien dat uitwisseling ook heel goed – en misschien wel beter – tussen verschillende bedrijven werkt. Backoffice activiteiten lijken op elkaar en soms kunnen specialisten ook breder worden ingezet.”  Hubert geeft aan. “Het is natuurlijk nog een vraagteken of je met deze 20 bedrijven voldoende massa hebt om flexibel te zijn. En ook is het afwachten of er met heel diverse bedrijven wel onderling een klik zal ontstaan. Deze fase van inventariseren van vacatures laat ook zien of bedrijven elkaar in de seizoenen kunnen aanvullen.”

Juiste mix vinden
“Ik ben er van overtuigd dat de evenementen wereld in de zomer een heel andere wereld is dan die van de bouw of het installatiewerk. Daar zouden we een goede combi mee kunnen zijn. Vooropgesteld dat mensen het werk wel leuk vinden. Als je gewend bent om alleen kantoorwerk te doen, dan vind je het misschien niet leuk om Europa door te reizen en andersom. Het personeel moet het ook wel willen. Je kunt niet zeggen ‘jij zult nu bij pietje moeten werken’. Dat moet op basis van interesse en bereidheid. Je moet daarin wel de juiste mix vinden.”

Mezelf beschikbaar stellen
“In de proeffase doe je het voor een korter periode om ervaring op te doen. Hoe werkt het als ik iemand een maand lang bij iemand anders neerzet? Vindt hij dat leuk? Heeft het toegevoegde waarde? Is het passend, ga ik er zelf niet aan onder door omdat ik iemand mis? Ik heb de afgelopen maand wel tegen Joop geroepen dat eigenlijk de directeuren die dit aanzwengelen dit als eerste zouden moeten doen. Ik heb het natuurlijk ook minder druk in de winter dus waarom zou ik mezelf niet beschikbaar stellen voor een ander bedrijf? Dus dat ga ik misschien nog wel doen.”

Eerst maar eens snuffelen
“We hebben vorige week kennis gemaakt en ik denk wel dat er een link is met een of meerdere andere bedrijven. Nu nog kijken wat zij te bieden en nodig hebben en dan de vraag of je daaraan kan voldoen. Eerst maar eens even snuffelen en op basis van openheid en de vraagstelling het gesprek met elkaar aangaan.”