Tag Archief van: Management

Partnerbijdrage de Wereld van Personeel

Verwachtingsgesprekken met personeel bieden rust en focus
Het is een raar jaar… Voor jou als ondernemer, maar ook zeker voor je medewerkers. Angst, onzekerheid, samenwerken met collega’s op 1,5 meter of vanuit huis. Steeds jezelf aanpassen aan de omstandigheden en maatregelen vanuit de overheid.

Binnenkort sluit je 2020 af en kijk je met je medewerkers terug.

Ik stel voor dat je dat dit jaar op een andere manier doet… Schrap het functioneringsgesprek en maak er een ‘verwachtingsgesprek’ van. Een gesprek waarin je samen even terugblikt op het roerige jaar, maar vooral de focus hebt op de toekomst in je bedrijf.

Neem je medewerker mee naar jouw stip op de horizon. De hoop en verwachtingen die jij hebt over de toekomst met je bedrijf. Naar de bedrijfsdoelen die nog haalbaar zijn en de mogelijkheden die jij ziet. Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat is de volgende stap?

Bespreek vervolgens hoe je medewerker vanuit zijn rol (functie) daar een bijdrage aan kan leveren. Hoe jij dat ziet en welke verwachting je van je medewerker hebt. Wat kan je medewerker bijdragen aan het bereiken van jullie stip op de horizon?

Natuurlijk ben je ook benieuwd hoe je medewerker dit ziet. Begrijpt hij jouw volgende stap? Kan hij zich daaraan committeren? En hoe ziet hij zijn eigen bijdrage zelf? Luister goed naar zijn ideeën en overwegingen. En kom samen tot afspraken voor de komende periode.

Door deze gezamenlijke stip op de horizon krijgt je medewerker weer focus en dat biedt rust.

Want hoe je medewerker heeft gefunctioneerd in het afgelopen jaar? Is dat nu echt het belangrijkst?

Niemand heeft ‘normaal’ gewerkt. Veel mensen hebben enorme uitdagingen gehad; door ziekte, isolatie van dierbaren, een intensieve periode thuis met het gezin, onzekerheid over hun baan, of juist een enorme werkdrukte …

Maak daarom van jullie gesprek een positief en hoopvol gesprek. Gericht op de toekomst en de volgende stappen die jullie kunnen zetten. Deel elkaars verwachtingen over de bijdrage die je medewerker vanuit zijn rol kan leveren.

En die ene medewerker die écht niet goed functioneert? Kijk of je die ook mee kan krijgen in jouw toekomstvisie. En maak vervolgens heel duidelijke afspraken over welk gedrag moet veranderen om daar te komen.

Dit is een partnerbijdrage van Esther Mallant van de Wereld van Personeel. Voor meer informatie over de Wereld van Personeel: www.dewereldvanpersoneel.nl

Onderschatting als grootste vijand: 8 leermomenten voor ondernemers in de coronatijd

1. Accepteer je lot

Veel van de leveranciers van DeeDee Stazak Specialisten komen uit China. Onze hofleverancier zetelt zelfs in Wuhan. De impact van COVID-19 werd bij ons dus al duidelijk aan de bron. Onze Chinese partners blonken uit in directe acceptatie van hun tijdelijke lot.

2. Niets doen is geen optie

Zij begonnen direct aan de voorbereidingen van diverse actiescenario’s. Niets doen is geen optie, afwachten kan alleen op persoonlijk vlak. “Persistance is the key to succes” was hun advies. 

3.Maak een calamiteitenplan

Onze persoonlijke interpretatie was om ook direct actie te ondernemen. We spraken af met onze mentor Elske Doets om ons mentaal kracht te geven en startten vervolgens direct met ons calamiteitenplan (3e leerpunt voor ondernemers). Welke alternatieven hadden we, voor logistiek en productie? Welke klanten werden cruciaal geraakt? En waar zaten de risico’s voor de continuïteit van DeeDee?

4. Krachtig zijn zonder ego

Als één van de eerste bedrijven vroegen wij WTV (werktijdverkorting) aan en kregen die direct dezelfde dag. Een deuk in je ego? Mogelijk. Maar zoals Mark Rutte tijdens de Business Boost Live zei; “Krachtig zijn kan ook zonder ego”. Hiermee hadden we de grootste financiële consequenties afgedekt op korte termijn. We zijn de Nederlandse regering hier extreem dankbaar voor. 

5. Toon je leiderschap

Een periode van grote druk brak aan. In Nederland heerste complete afwijzing van risico’s en onze klanten waren niet altijd even begripvol, terwijl onze partners de straten desinfecteerden en al 50 dagen onafgebroken in hun appartementen zaten. Bij DeeDee werd er extreem hard gewerkt om leveringen binnen te krijgen. De betrokkenheid en het eigenaarschap van ons personeel steeg immens, vooral vanwege open communicatie van ons als leiders naar alle personeelsleden.

6. Maak het onmogelijke mogelijk

Inmiddels start China gefaseerd weer op en loopt de productie bij bijna al onze partners weer efficiënt. Zij hadden hun plannen klaarliggen, hun netwerken aangesproken en zo het onmogelijke mogelijk gemaakt qua productie en logistiek. Wat zijn we daar trots op! Hierdoor kan DeeDee alle geplaatste orders leveren, veelal met slechts enkele dagen vertraging. Dit is erg belangrijk omdat veel van onze klanten houdbare voeding en/of persoonlijke hygiëne producten leveren: producten waar we momenteel allemaal behoefte aan hebben!   

7. Denk niet dat je al klaar bent

Onderschatting bij DeeDee hebben we ook voorkomen. Direct na de eerste uitbraken in Nederland is het personeel op locatie in twee teams gesplitst. Bezoekers mogen alleen gezond binnen, handen wassen en niet in onze gezamenlijke ruimtes komen. Hysterisch? Mogelijk. Maar tot nu toe is bij DeeDee nog iedereen gezond! Ons calamiteitenplan wordt wekelijks doorgenomen. Wat als de haven van Rotterdam plat moet? Wat als we wel zieken krijgen? We blijven erbovenop zitten.

8. Zoek een sparringpartner

Zoek een sparringpartner en neem alle ondenkbare vragen serieus in overweging. Alleen dan ben je als ondernemer in staat onderschatting te voorkomen en ‘the monster Corona’ te verslaan.

Veel succes aan alle ondernemers!

Mentor nlgroeit

Medewerkers switchen massaal van baan. Hoe behoud je personeel?

Bijna elk bedrijf in Nederland staat te springen om personeel. Het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest, waardoor iedereen met gemak een andere leuke baan vindt. De hoogste tijd dat werkgevers nu écht aan de slag gaan met goed werkgeverschap en behoud van medewerkers. Jasper Vrieling is directeur bij Vrieling Adviesgroep, een financieel dienstverlener met kantoren in Dedemsvaart, Hardenberg en Zwolle. Hij is vanuit zijn positie onder andere verantwoordelijk voor alle HR-gerelateerde zaken van het bijna 250 medewerkers tellende bedrijf. Wat verstaat Vrieling onder goed werkgeverschap?

Blog: Tijd te kort? Ga managen op resultaten!

Er zijn altijd zaken die op je wachten; offertes die je moet uitwerken, beslissingen die je moet nemen, vragen die je moet beantwoorden, klanten die je moet bellen, collega’s die met je willen overleggen.

Elke dag weer, er lijkt geen einde aan te komen.

Waarschijnlijk zoek ook jij naar een slimme manier om meer tijd over te houden

Er zijn heel veel ideeën en tools om je tijd te managen. Als je googelt op ’tijd besparen’ tref je ruim 2,5 miljoen hits aan. ‘Slimmer werken’ geeft ruim 1,2 miljoen hits. De ideeën variëren van het gebruik van handige systemen (zoals Getting Things Done) en deelname aan trainingen Timemanagement, tot het lezen van boeken en het gebruiken van de meest geavanceerde digitale apps en tools. Maar ook sites als lifehacking.nl bieden je voortdurend een overzicht van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden om je tijd slimmer te managen.

Eén manier om tijd te besparen wordt door veel ondernemers nog steeds onvoldoende gebruikt…

Terwijl deze manier bij de meeste mkb-bedrijven, en waarschijnlijk ook bij jou, direct voorhanden is. Je betaalt er zelfs al voor… Maandelijks besteed je heel veel geld om deze manier mogelijk te maken en te gebruiken en toch maak je er onvoldoende gebruik van.

De reden?

Misschien onvoldoende vertrouwen dat deze manier je het meeste oplevert…
Geen kennis van de wijze waarop je deze manier het beste kan inzetten…
Gebrek aan vaardigheden om deze manier voor je te laten werken…

Over welke manier hebben we het dan? 

Over het resultaatgericht managen van je medewerkers. Het inzetten én gebruiken van het unieke talent, de opgedane kennis en ervaring, en de motivatie van je medewerkers. Het sturen op het resultaat in plaats van op de taken en activiteiten die tot een resultaat moeten leiden.

Al jarenlang een veelbesproken manier van leidinggeven

Honderden boeken zijn er inmiddels over geschreven. Iedere ondernemer weet dat het verstandig is om te managen op output (resultaten) in plaats van op input (taken en activiteiten). En toch wordt bij de meeste mkb-bedrijven nog steeds op input gestuurd en wordt er gesproken over de taken en werkzaamheden van de medewerkers.

Manage jij op resultaten? 

Als je de volgende zinnen steeds volmondig met ‘JA’ kunt bevestigen, ben jij een unieke uitzonderingje maakt elk jaar resultaatafspraken met je medewerkers en geeft ze de vrijheid om op hun eigen manier deze resultaten te halen

 • je hebt heldere randvoorwaarden afgesproken waar de resultaten aan moeten voldoen, zodat heel duidelijk is wat de bewegingsvrijheid van je medewerker is
 • je houdt je afzijdig van alle taken en activiteiten die je medewerker uitvoert zolang de medewerker voldoet aan de afgesproken randvoorwaarden
 • je voert geen inhoudelijk werkoverleg maar bespreekt alleen waar je medewerker tegenaan loopt, welke informatie of kennis nog ontbreekt en wat hij van jou nodig heeft om de afgesproken resultaten te halen
 • in je vacatureteksten staan geen taken en activiteiten die de nieuwe medewerker moet uitvoeren, maar alleen de verantwoordelijkheden of resultaten die de nieuwe medewerker heeft of moet behalen
 • je biedt je medewerkers de ondersteuning en ontwikkeling waar ze om vragen (!) zodat ze de resultaten kunnen halen die je samen hebt afgesproken
 • je draagt de verantwoordelijkheid voor het resultaat over aan de medewerker

Wat levert het managen op resultaten jou op? 

Als je de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten overdraagt aan je medewerkers én heel duidelijke afspraken maakt over de randvoorwaarden waar de resultaten aan moeten voldoen, scheelt je dat dagelijks heel veel tijd en energie. Het scheelt je bijsturen, ingrijpen, overnemen en meedenken. Als je meerdere medewerkers hebt, kan je dat veel tijd opleveren.
Naast tijd, levert het je nog meer op: meer betrokkenheid, meer winst, hogere klanttevredenheid!

Esther Mallant is oprichter van de Wereld van Personeel, en heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van management, commercie en P&O. De Wereld van Personeel is ontstaan uit haar overtuiging dat het managen van personeel slimmer en simpeler kan. 

ScaleUp leiderschap verandert

Als scaleup ondernemer ben je een ander type leider dan in de startup fase. In de startup fase draait alles om de visie van de ondernemer zelf en moet je als ondernemer leiderschap tonen over alle deelgebieden: van strategie tot product tot uitvoering tot personeel.

“Ik richtte een MT op maar viel in een gat”

Kijken: wendbaar of gestructureerd?

Ondernemer Ben Kerkhof, oprichter van Vergelijk.nl en Pieter van Osch, founder ScaleUp Company, delen hun ervaringen. Vaste side-kick Kees de Jong is er ook weer bij.

Bekijk ook deze artikelen over dit onderwerp.

Groeimasters is een serie online masterclasses die je helpt om te groeien. Je werkt aan jezelf en aan je onderneming en verbetert zo je groeivermogen.

Interview: Heleen Dura van Oord en haar verhaal in LEF – Next Level

Heleen Dura van Oord is ondernemer en investeerder. Zo richtte ze in 2001 DQ&A Media Group op. Hiernaast is zij ook medeoprichtster en partner bij investeringsmaatschappij PeakCapital en Future Food Fund. “Het uit het niets íets kunnen creëren, dat is ondernemen voor mij. Dat je echt daadwerkelijk iets oplost, een behoefte vervult”, aldus Heleen.

“Ik was altijd al ondernemend; heb altijd baantjes gehad; ik hield ervan om iets te doen. Oud papier ophalen in de straat bijvoorbeeld. Of zonnebrillen opkopen van de buurjongen, die hadden we bij hem opgekocht voor 2 gulden per stuk en die verkochten we vervolgens door voor 10 gulden. Toch mooi verdiend. Toen waren we 13 jaar oud. Als kind werkte ik ook al veel, van alles als bijbaan gehad. Van krantenwijken tot in koffietentjes als serveerster werken. Het was niet per se nodig, maar ik had nu eenmaal een dure hobby; muziek. Gave Lp’s kopen, concerten bezoeken, dat koste veel geld. Ik heb in dat decennium geen concert van Prince gemist. Ik vond werken echt leuk.”

“Ik vond school heel leuk, dat heb ik braaf afgemaakt. Na mijn studie ben ik begonnen bij een corporate (Xerox) als accountmanager, daar heb ik vooral geleerd hoe groot je kunt denken en hoe sales werkt. Je bent zelf het belangrijkste obstakel om echt groots te kúnnen denken. De eigen beperkte gedachtes zijn de sterkste belemmerende factor voor mensen. Ik heb niet bewust het pad van ondernemen gekozen, het is gewoon zo gelopen. Ik heb altijd wel een passie gehad voor handel maar ik wilde wel eerst werkervaring opdoen. Het echte ondernemen ontstond later in het .com tijdperk, ons product kwam voort uit frustratie, enorme ergernis over hoe het ging destijds in de online wereld”.

Heb je interesse in het hele artikel, waarin meerdere verhalen uit het interview gedeeld worden? Lees dan hier verder: https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/heleen-dura-van-oord-peak-capital-lef~2553935

Meer weten over het boek LEF Next Level? Klik dan hier: https://www.thesocialsellingcompany.com/nogmeerlef/

Heeft jouw team de juiste geelbalans?

Een van mijn vestigingen had wat afgetobd. De omzet duikelde omlaag en klanten waren ontevreden. Maar opeens was dat anders. Het team leek vleugels te hebben gekregen. Alles leek te kunnen. Omzetgroei uit bestaande klanten, veel nieuwe klanten en een hoge klanttevredenheid. Efficiënte productie, weinig fouten, een goede sfeer en veel positiviteit. Dezelfde leider, maar wel een aantal nieuwe mensen.

Vier vrolijke kleurtjes
Het lijkt me duidelijk, het moet aan de mensen liggen. Maar hoe dan? Is het de chemie tussen mensen? Natuurlijk leiderschap? Wat maakt nu echt het verschil? Het antwoord werd me gebracht in vier vrolijke kleurtjes. Als onderdeel van een interne training hebben we onze mensen een psychologische test laten afnemen. Veelgebruikte testen zijn de je wellicht bekende Myers-Briggs, Ned Herrman of DISC. Wij kozen voor de Birkman-test. Die was vooral wat goedkoper en eerlijk gezegd waren mijn verwachtingen toch al niet zo hoog. Immers, wat kun je met een online vragenlijstje van 20 minuten ontrafelen?

Spot on
Een dag na mijn invuloefening kreeg ik een 34 pagina’s tellende rapportage toegemaild. Ik werd op vier dimensies geanalyseerd: interesse, werkstijl, hoe je wordt gemotiveerd en je gedrag onder stress. Bij iedere dimensie kreeg ik een kleur. Zo blijk ik blauw in mijn interesses: een voorkeur voor creatie en innovatie en sterk mens- in plaats van taakgeoriënteerd. Mijn stijl is groen, dat wil zeggen competitief, energiek, assertief en direct. Ik word – typisch blauw – gemotiveerd door waardering, openheid en tijd doorbrengen met mensen. Mijn stressgedrag – eveneens blauw – uit zich door terugtrekken, vermoeidheid, besluiteloosheid en overgevoeligheid voor kritiek. Na wat diepere reflectie moet ik toegeven dat de test spot on was. Het klopt.

Juiste geelbalans
Interessant blijken ook de uitkomsten voor de gehele organisatie. De condens is van het raam afgezeemd. Opeens is alles zichtbaar; de kleurenblindheid is over. Nu is het me duidelijk waarom sommige teams beter werken dan andere. Veelal blijken teams met vooral blauwe profielen (denken, creëren) minder te presteren. Teams met een juiste geelbalans (taak- en procesgericht) blijken effectiever. Interessant is het ook te snappen dat ‘blauwe managers’ onbewust ook liever ‘blauwe medewerkers’ aannemen en daarmee eigenlijk hun team langzaam verzwakken. Ik snap het! Het is me nu ook duidelijk waarom ik de laatste tijd wat vermoeid ben. Interessant, die psychologie. Het mysterie ontrafeld.

 

Stop Start Keep

Mijn goeroe heeft me ooit eens uitgelegd dat het strategisch proces voornamelijk kiezen is wat je niet doet. Als ondernemer of leider van een bedrijf word je continu blootgesteld aan nieuwe kansen en uitdagingen. Een medewerker met een fantastisch productidee, een klant die graag wil dat je het hele project overneemt en een overactieve business developer die met gedurfde pilotprojecten aankomt. Zo bouwt zich door het jaar heen een behoorlijke dosis bedrijvigheid op die niet allemaal even logisch, gebalanceerd en in elkaars verlengde ligt. Een operationele, tactische en strategische warboel. Alles doen is per definitie falen. Daarom is het van belang regelmatig even de kussens op te schudden en de stofkam door de activiteiten te halen.

               Maar hoe doe je dat? Een beproefde techniek is het gezamenlijk formuleren van de ‘stop doings’, oftewel het samenstellen van een lijst van activiteiten die simpelweg gestopt moeten worden. Die wordt dan gecombineerd met een analyse van de ‘start doings’ en de ‘keep doings’. U snapt het. Een simpele maar essentiële periodieke strategische ijking en herordening van de activiteiten.

               Het trucje vond ik ook bruikbaar bij het bewaken van de interne cultuur. Zo sluipen er regelmatig eigenaardigheden in de bedrijfscultuur. Veel nieuwe medewerkers, leiders die toch wel erg hun eigen manieren eropna houden en groeipijnen die op ongewenste momenten naar de oppervlakte komen. In ieder geval zaken die me opvallen en me vaak wat irriteren. Dan is het goed om te bespreken hoe we met elkaar willen omgaan en wat we wel en niet willen. Inderdaad, de stop, start en keep doings.

               Met een paar korte brainstormsessies met medewerkers op diverse niveaus komen de gevoelige interne issues snel bovendrijven. Zaken waar men zich aan stoort komen vlot op tafel. Bij ons werd het duidelijk dat meerdere mensen zich – net als ik – ergerden aan die lange ‘cover your ass’-e-mailwisselingen met veel collega’s in de cc. Zo ook meetings zonder duidelijke agenda en praten over collega’s terwijl ze er niet bij zijn. De keep doings waren ook duidelijk: de manier waarop wij uitdrukking geven aan onze kernwaarden, onze samenwerking en transparantie. De gefabriceerde start doings zijn eigenlijk ons wensenlijstje. Meer vieren, meer oplossingen creëren in plaats van op problemen te focussen, en tot slot: meer interne training organiseren.

            Door het collectieve voorwerk is de implementatie eenvoudig. Management committeert zich aan de lijst en communiceert deze binnen de organisatie. Met plakband op de muur. En het werkt fenomenaal. Met de lijst in handen kan iedereen nu ongewenst gedrag makkelijk bespreekbaar te maken. We stoppen en starten dat het een lust is. Wellicht ook iets voor u?

Dit fragment komt uit het boek Groter Groeien van nlgroeit-oprichter Kees de Jong.

Tag Archief van: Management

Justin Jansen

Het Groeicollege

Ontwikkel jezelf als ondernemer en zet concrete stappen om je onderneming verder te laten groeien

Persoonlijk Groeiplan

Ontwikkel binnen 4 maanden een persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf. Het online hoorcollege stelt je in staat om een strategie te creëren die direct toepasbaar is binnen jouw bedrijf en die bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebaseerd op Ervaring én Wetenschap

Het Groeicollege programma is ontwikkeld in samenwerking met nlgroeit en de Erasmus Universiteit. We combineren praktische ervaring met wetenschappelijke inzichten.

Netwerk van Ondernemers

Bouw relaties op en spar met andere ondernemers in een begeleide, interactieve omgeving. Deel jouw groeiplan, krijg feedback en maak jouw strategie nóg sterker met de hulp van een teamcoach van nlgroeit.


Geïnspireerd door Succesvolle Bedrijven

Leer van de groeistrategieën van topbedrijven als Picnic, Jumbo en Takeaway. Onze hoogleraren en experts delen inspirerende cases en laten je zien hoe je deze strategieën kunt toepassen op jouw eigen bedrijf.


Voor wie is het Groeicollege?

Het Groeicollege is voor groeiondernemers met bedrijven die in de groeifase zitten vanaf 1 miljoen omzet en die meer dan 5 medewerkers aansturen, en die continu aan hun persoonlijke groei en aan de groei van hun bedrijf willen werken. Een uniek interactief programma, met wetenschappelijke analyses van kleine, maar ook grote Nederlandse bedrijven als Coolblue, Picnic en Takeaway. Speciaal samengesteld door experts, voor ondernemers die vandaag willen investeren in het succes van morgen.

Het-Groeicollege-2022-Amsterdam-nlgroeit

Waarom het Groeicollege?Leer gefundeerd groeien en reëel kansen inschatten zodat jij én jouw bedrijf een vliegende start kunnen maken in 2024! Dit unieke lesprogramma combineert wetenschap én praktijk in online hoorcolleges, hands-on opdrachten en door te sparren met mede-ondernemers in kleine groepen onder begeleiding van een teamcoach. Het Groeicollege is speciaal samengesteld door experts voor alle mkb-ondernemers die continu aan hun persoonlijke groei en aan de groei van hun bedrijf willen werken.Schrijf je in Download de brochure

Dit ga je leren • Groeikansen

  Leer in welke groeifase je zit en waar kansen liggen.

 • Klanten betrekken

  Succes behaal je met insights vanuit de klant

 • Groeiklimaat

  Leer een optimaal groeiklimaat voor medewerkers creëren

 • Talenten ontwikkelen

  Zorg dat je zelf constant in ontwikkeling bent


top-250-zaal

Data en investeringDe eerstvolgende collegereeks van Het Groeicollege start op 10 oktober 2024.

Deelname aan de collegereeks van het Groeicollege is inclusief:

 • 7 online hoorcolleges & bijbehorende opdrachten
 • 7 online werkcolleges
 • bonuscolleges
 • een certificaat van de Erasmus Universiteit
 • eindevenement bij Het Paviljoen op de Erasmus Universiteit | 06-02-25

Het Groeicollege is 2.650,- euro (excl. BTW) per deelnemer.


VoorwaardenDe collegereeks van Het Groeicollege duurt vier maanden en hierin worden zeven onderwerpen behandeld. Elk collegeonderwerp bevat een online hoor- en werkcollege. Daarbij werk je aan concrete opdrachten en een persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf door online-samenwerking tussen de deelnemers en begeleiding van een ervaren groeiondernemer als teamcoach. Deelnemers ontvangen de boeken Gezond groeien in 5 stappen en Groter groeien. Eventuele andere leermiddelen (video, samenvattingen etc.) worden online ter beschikking gesteld.


Het voorlopige programmaProgramma Het Groeicollege 2024 - 1

Programma Het Groeicollege 2024 - 2

Bekijk de video over het Groeicollege
Veelgestelde vragen

Heb jij nog een vraag over deze opleiding? Wellicht wordt jouw vraag in de meest gestelde vragen al beantwoord. Je kunt ook direct jouw vraag stellen aan het programmateam van Het Groeicollege. Stuur ons een e-mail!


Het Groeicollege is ontwikkeld voor ondernemers met groeiambitie, die continu aan hun persoonlijke- en bedrijfsgroei willen werken. Het programma is op maat gemaakt voor MKB-bedrijven die op dit moment al een groei doormaken of dit op de korte termijn willen bereiken. In de praktijk hebben de meeste deelnemers minstens tien medewerkers in dienst en/of een minimale omzet van tien miljoen euro.

Heb je vragen over of dit programma bij je past? Schrijf je in voor een van de online informatiesessies of neem contact op met Juuleke.

Er zijn zeven groeithema’s gedefinieerd. Elke thema bestaat uit:

 • het volgen van een online hoorcollege op zelf gekozen moment
 • het maken van een bijbehorende opdracht
 • een interactief werkcollege met alleen jouw groep en teamcoach, die vaak fysiek plaatsvindt.

Eén groeithema duurt 2 weken. Aansluitend start een nieuw thema. In totaal duurt Het Groeicollege vier maanden. De tijdsinvestering per college is gemiddeld 4,5 uur verdeeld over een periode van 2 weken waarin je het hoorcollege bekijkt, de opdracht maakt en het werkcollege bijwoont.

Aan het maken van de opdracht besteed een deelnemer gemiddeld 2 uur. Je hebt een periode van 2 weken waarin je de opdracht maakt; na het kijken van het hoorcollege en vóór het bijwonen van het werkcollege. De exacte tijdsbesteding voor het maken van de opdrachten is afhankelijk van het collegeonderwerp. De opdracht van Groeicollege 3:
Ontdek je groeiformule een cruciale in de ontwikkeling van jouw groeiplan. Deze opdracht zal daarom iets meer tijd kosten.

Het Groeicollege richt zich op groeiondernemers met bedrijven die in de groeifase zitten vanaf 1 miljoen omzet en die meer dan 5 medewerkers aansturen. Dit is omdat er in deze specifieke groeifasen specifieke groeiuitdagingen zijn, die geadresseerd en behandeld worden in de modules.

De werkgroepen bestaan uit ongeveer zes collega-ondernemers en één teamcoach (een mentor van nlgroeit). De werkgroepen worden zorgvuldig samengesteld door een matchmaker van nlgroeit, met als doel om zoveel mogelijk overeenkomsten en gelijkgestemden binnen de groep te hebben. Na jouw aanmelding ontvang je een groeitest van nlgroeit, waarmee je de huidige groeifase van jouw bedrijf kunt testen. Dat geeft richting voor keuzes die je in de toekomst wilt maken. Belangrijk om te weten is dat de resultaten van de groeitest alleen in te zien zijn door de ondernemer zelf en worden niet gedeeld met nlgroeit. We maken de indeling op basis van je omzet en aantal medewerkers die je aanstuurt, want dit geeft aan in welke groeifase je zit en we delen in op basis van groeifase.

De leerdoelen op hoofdlijnen voor het totale lesprogramma zijn als volgt:
Na het volgen van dit programma:

 • Ben je in staat om waardevolle groeikansen voor je bedrijf te identificeren en weet je dit te vertalen in de groeiformule van je bedrijf.
 • Weet je wat je nodig hebt om de groei te faciliteren en krijg je inzicht in de mogelijkheden om dit te financieren.
 • Weet je hoe je klanten op een effectieve wijze kunt betrekken bij de groei van je bedrijf.
 • Ben je in staat om de organisatie klaar te maken voor groei door het creëren van een groeiklimaat en de implicaties voor het leiderschapsteam inzichtelijk te maken.
 • Leer je dat leidinggevenden een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van talent en weet je het rendement op talent te vergroten.
 • Ben je klaar om de organisatie naar een nieuwe groeifase te brengen door nieuwe groeipaden op te schalen en het groeilandschap opnieuw te gaan verkennen.

De zeven groeicolleges samen leiden tot een concreet en volledig persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf. Op basis van dit groeiplan en je deelname aan de hoor- en werkcolleges wordt aan het einde van het programma een certificaat vanuit de Erasmus
Universiteit Rotterdam uitgereikt. We sluiten af met een fysieke collegedag waar deelnemers en docenten elkaar ontmoeten tijdens een dag vol inspiratie.

Er zijn twee fysieke bijeenkomsten (de begin- en einddag) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De werkcolleges zijn in principe online, maar de ervaring leert dat deelnemers vaak zelf met de teamcoach regelen dat de afspraak fysiek is, bijvoorbeeld bij het bedrijf van één van de ondernemers uit je groep. De online hoorcolleges zijn ‘on demand’ en te bekijken wanneer het voor jou het beste uitkomt.

De actuele deelnamefee voor deelname is bovenaan deze pagina weergegeven. De deelnamefee dekt een volledige opleiding inclusief zeven hoorcolleges, zeven werkcolleges, een certificaat vanuit de Erasmus Universiteit en de twee fysieke collegedagen. Eventueel genoemde prijzen zijn excl. btw. Deelnemers ontvangen de boeken Gezond groeien in 5 stappen en Groter groeien. Eventuele andere leermiddelen (video, samenvattingen etc.) worden online ter beschikking gesteld. Wij houden de prijs bewust betaalbaar voor ondernemers zodat je gegarandeerd de investering terugverdient.

Bij jouw aanmelding kun je kiezen om de deelname fee direct te voldoen via iDEAL, creditcard of PayPal. Je kunt ook kiezen voor betalen per factuur middels een bankoverschrijving. En vergeet niet dat deze investering zich niet alleen terugbetaald in het lange termijn succes van je bedrijf, maar ook nog eens aftrekbaar is als bedrijfskosten!

Probeer altijd per Groeicollege thema enkele uren vrij te maken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je er toch één moet missen door een volle agenda. Om na het afronden van Het Groeicollege een certificaat van deelname te ontvangen is de voorwaarde gesteld dat deelnemers alle zeven de modules van de cursus doorlopen, waarvan je er één mag missen.

Bij de opdrachten gaat het juist om jouw bedrijf! Na elk hoorcollege maak je opdrachten die voor dat thema van toepassing zijn op jouw bedrijf. De acht opdrachten bundelen we aan het einde samen tot de eindopdracht die uiteindelijk jouw persoonlijke groeiplan zal zijn. Ook zal je worden aangemoedigd tijdens het volgen van Het Groeicollege al aan de slag te gaan met de nieuwe inzichten en gestelde doelen die je uitwerkt in de opdrachten. Direct toepasbaar dus!

Het Groeicollege is een unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een initiatief van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, De Ondernemer en nlgroeit.

Eind 2020 heeft De Ondernemer uitgebreid onderzoek gedaan onder ondernemers. Belangrijkste vraag in dat onderzoek was: ,,Hoe kunnen we jou als ondernemer nog beter helpen?” Verreweg de meeste antwoorden hadden betrekking op ‘het vergroten van kennis’: tips over boeken, inspiratie door andere ondernemers, adviezen van specialisten, sparren met mentoren, volgen van trainingen en opleidingen en deelnemen aan seminars. De Ondernemer heeft die handschoen opgepakt en met de zeer waardevolle expertise van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit in het voorjaar van 2021 Het Groeicollege ontwikkeld.

Prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap en prof. dr. Tom Mom – Hoogleraar Strategische Groei verbonden aan Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit hebben op basis van hun nieuwe boek; ‘Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen’ de zeven hoorcollege modules ontwikkeld. Naast hun eigen colleges hebben zij vijf docenten, elk gespecialiseerd in een eigen vakgebied, uitgenodigd om een hoorcollege te geven ten behoeve van Het Groeicollege.

Groei-expert Kees de Jong, initiatiefnemer van nlgroeit, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het groeiprogramma. Diverse topondernemers die als mentor verbonden zijn aan nlgroeit maken onderdeel uit van het lesprogramma. Zij delen per hoorcollege hun ervaringen op het gebied van groei. Alle werkgroepen van Het Groeicollege worden begeleid door een teamcoach die ook als mentor verbonden is aan nlgroeit.

2023 - Top 250 Website landingspagina afbeelding - nlgroeit

Top 250 Groeibedrijven

Dit zijn de 250 snelst groeiende scale-ups van Nederland

nlgroeit feliciteert iedereen met hun plek in de top 250 snelst groeiende bedrijven van Nederland.


De lijst van 2023 is bekend! Groeibedrijven zorgen voor meer banen. Daar profiteert de hele economie van. De Top 250 Groeibedrijven is gebaseerd op het ScaleUp Dashboard van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en wordt sinds 2017, in samenwerking met nlgroeit, opgesteld. De lijst geeft een compleet overzicht van de grootste groeiers van ons land.


Bekijk de lijst Meld je aan voor het top 250 event

Bekijk insights in de top 250!Download rapport

Wat is de top 250?


Wie zijn de snelst groeiende bedrijven van Nederland? En wat maakt ze succesvol? Welkom bij Top 250 Groeibedrijven 2023, de nieuwste editie van onze jaarlijkse monitor over de top groeibedrijven van Nederland. Dit onderzoek is het resultaat van een langdurige samenwerking met Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) en nlgroeit.

Exclusief voor founders en C-level managers van Top 250 Groeibedrijven 2023 organiseren nlgroeit
en Erasmus Centre for Entrepreneurship het Top 250 Groeibedrijven Event. Op het Top 250 Event
wordt bekend gemaakt wie de Gouden Groeier-Award overneemt van media.monks en wie naar huis
gaat met de Impactvolle, Jonge en Vrouwelijke Groeier-Awards.  Niet in de top 250? Meld je aan voor het jaarevent dat we dit jaar combineren.

Kom naar het Top 250 groeibedrijven event op 25 septemberMeld je aan

Media Monks is goudengroeier 2022!Digitaal creatief bureau Media.Monks is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de Gouden Groeier en is daarmee het snelstgroeiende bedrijf van Nederland in 2022. Het Hilversumse mediabedrijf werd gekroond op het Top 250 Groeibedrijven Event in het AFAS Theater in Leusden, een initiatief van Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit. Victor Knaap (CEO Media.Monks) nam de prestigieuze award  (digitaal) in ontvangst in een zaal vol collega-groeiondernemers. Media.Monks groeide de laatste drie jaar gemiddeld met 80 procent en met meer dan 4.000 nieuwe banen (in FTE).

Van links naar rechts op de foto: Kees de Jong (oprichter nlgroeit) Monique Antoinette Ansink (bestuurslid nlgroeit en oprichter Jumbo Cargo Products), Maarten Bosch (CEO Mosa Meat en winnaar van de Impactvolle Groeier Award), Sonja Meijerink (CEO Typeqast en winnaar Vrouwelijke Groeier Award), Krik Gunning (CEO van Fourthline en winnaar van de Jonge Groeier Award), Justin Jansen (senior fellow ECE) en op het scherm Victor Knaap (CEO Media.Monks en winnaar Gouden Groeier 2022


Wie zijn de snelste jonge groeiers van 2022?


Met trots maken we de top 5 nominaties bekend voor de ‘Jonge Groeier Award 2022! Bedrijven in deze categorie zijn, ondanks hun korte bestaan van maximaal vijf jaar, snel gegroeid tijdens de uitdagende afgelopen jaren. Naast snel groeien hebben ze gezamenlijk ook meer dan 2000 banen gecreëerd in de periode 2018-2021!

De bedrijven die 25 september kans maken op de ‘Jonge Groeier Award 2022′  en met trots mogen zeggen dat ze in de top vijf staan, zijn in alfabetische volgorde: FourthlineGain.proMosa MeatShypple en Typeqast!

Bekijk informatie over de genomineerden door te klikken op de afbeelding.


Ontdek de vijf genomineerden voor de ‘Vrouwelijke Groeier Award 2022!

Het moment dat we de snelste groeiers van dit jaar bekend maken komt steeds dichterbij. In de aanloop hiernaartoe maken we de genomineerden bekend voor de Jonge Groeier, Vrouwelijke Groeier en Impact Groeier van 2022.

Sinds 2021 is het aantal vrouwelijke ondernemers meer dan verdubbeld in de Top 250. Momenteel heeft 11.6% van alle Top 250 Scaleups 2022 minimaal één vrouwelijke oprichter of C-level manager. We gaan dus de goede kant op, maar er is nog zeker ruimte voor verbetering. Momenteel gaat slechts 8% van de totale financiering naar ondernemingen met vrouwelijke oprichters (SHE-LEADS onderzoek). Vijf scale-ups die een fantastisch voorbeeld geven zijn in ieder geval onze vijf genomineerden.

Deze vijf genomineerden voor de ‘Vrouwelijke Groeier Award 2022 zijn (in alfabetische volgorde): Stream, Team Rockstar IT, The Big Search, Typeqast en VanMoof. We kijken uit naar de uitreiking tijdens het Top 250 event op 25 september. Meer informatie over vrouwelijke leiders in de Top 250 kun je vinden in de factsheets hiernaast.

Rapportage 2022


Uit de top 250 van 2022 blijkt dat de Nederlandse groeibedrijven in 2021 flink hebben gas gegeven na twee moeilijke jaren. De maatregelen rondom COVID-19 versterkten de al eerder gezette vertraging van de groei, maar 2021 zorgde voor een grote ommekeer: groeibedrijven hebben zowel in banen (FTE) als in omzet hun groeicijfers meer dan verdubbeld. Ook is de banenmotor weer flink op stoom. Nederlandse groeibedrijven creëerden 35.000 nieuwe banen (FTE) over de afgelopen drie jaar, waarvan 60% alleen al in 2021.

Noord-Holland, met Amsterdam als groeihoofdstad, leidt de dans. Noord-Holland heeft haar positie als groeiprovincie in 2021 nog verder versterkt, met 40% van alle Nederlandse groeibedrijven. Verreweg de meeste groeibedrijven zijn gevestigd in Amsterdam (84). Zuid-Holland heeft de runner-up positie overgenomen van Noord-Brabant en Rotterdam heeft Eindhoven achter zich gelaten als belangrijkste uitdager van de hoofdstad.

Verder is er meer vrouwelijke vertegenwoordiging in de Top 250. Namelijk +6,8% in aantal in door vrouwen opgerichte/geleide scaleups in de Top 250 Groeibedrijven van dit jaar, van 5 naar 12%.

Het nlgroeit Jaarevent 2023, AFAS Theater Leusden

Recap ‘Time to Change’ | nlgroeit jaarevent 25 september 2023

BusinessBoost Live 2023 was een inspirerende avond vol ondernemers en experts die hun kennis en ervaringen deelden. Sprekers zoals Christian van Thillo, Alexander Klöpping, Marieke Blom, Saskia Egas Reparaz, Deborah Nas, Eric Idema en Jacco Vonhof deelden hun inzichten over rust en reflectie, de ontwikkeling van AI, de krapte op de arbeidsmarkt, uitdagingen in de markt, succesvolle bedrijfsstrategieën en meer.

Terugblik op het Top 250 Groeibedrijven event 2022

Gisteren 2 juni vond het drukbezochte vijfde nlgroeit-jaarevent plaats in Ahoy Rotterdam. 260 groei-ondernemers, mentoren en nlgroeit-partners gingen met elkaar in gesprek over hun belangrijkste lessen en groeikansen. Ook leerden zij van de ondernemersverhalen van Victor Knaap, mede-oprichter van Media.Monks en winnaar van de Top 250 Groeibedrijven 2021. Aansluitend op het jaarevent volgde een spectaculaire avond tijdens BusinessBoost Live met onder andere Simon Sinek en Typhoon. Was jij erbij? Beleef het opnieuw en voel de energie weer. Heb jij het gemist? Lees verder voor alle hoogtepunten.

Top 250 | Franka van Dommelen (Emma Handson): ‘Je moet zo goed zijn als je laatste concert’

Franka van Dommelen is directeur en eigenaar van Emma Handson. Core business: management support, met focus op unieke specialismes zoals notuleren, tekstredactie en persoonlijke assistentie. Dit jaar staat haar bedrijf voor de derde keer in de Top 250 Groeibedrijven: ‘Eigenlijk vind ik omzet helemaal niet zo interessant. Wat je ermee kan doen, dát is leuk!’
Justin Jansen

Het Groeicollege

Ontwikkel jezelf als ondernemer en zet concrete stappen om je onderneming verder te laten groeien

Persoonlijk Groeiplan

Ontwikkel binnen 4 maanden een persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf. Het online hoorcollege stelt je in staat om een strategie te creëren die direct toepasbaar is binnen jouw bedrijf en die bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebaseerd op Ervaring én Wetenschap

Het Groeicollege programma is ontwikkeld in samenwerking met nlgroeit en de Erasmus Universiteit. We combineren praktische ervaring met wetenschappelijke inzichten.

Netwerk van Ondernemers

Bouw relaties op en spar met andere ondernemers in een begeleide, interactieve omgeving. Deel jouw groeiplan, krijg feedback en maak jouw strategie nóg sterker met de hulp van een teamcoach van nlgroeit.


Geïnspireerd door Succesvolle Bedrijven

Leer van de groeistrategieën van topbedrijven als Picnic, Jumbo en Takeaway. Onze hoogleraren en experts delen inspirerende cases en laten je zien hoe je deze strategieën kunt toepassen op jouw eigen bedrijf.


Voor wie is het Groeicollege?

Het Groeicollege is voor groeiondernemers met bedrijven die in de groeifase zitten vanaf 1 miljoen omzet en die meer dan 5 medewerkers aansturen, en die continu aan hun persoonlijke groei en aan de groei van hun bedrijf willen werken. Een uniek interactief programma, met wetenschappelijke analyses van kleine, maar ook grote Nederlandse bedrijven als Coolblue, Picnic en Takeaway. Speciaal samengesteld door experts, voor ondernemers die vandaag willen investeren in het succes van morgen.

Het-Groeicollege-2022-Amsterdam-nlgroeit

Waarom het Groeicollege?Leer gefundeerd groeien en reëel kansen inschatten zodat jij én jouw bedrijf een vliegende start kunnen maken in 2024! Dit unieke lesprogramma combineert wetenschap én praktijk in online hoorcolleges, hands-on opdrachten en door te sparren met mede-ondernemers in kleine groepen onder begeleiding van een teamcoach. Het Groeicollege is speciaal samengesteld door experts voor alle mkb-ondernemers die continu aan hun persoonlijke groei en aan de groei van hun bedrijf willen werken.Schrijf je in Download de brochure

Dit ga je leren • Groeikansen

  Leer in welke groeifase je zit en waar kansen liggen.

 • Klanten betrekken

  Succes behaal je met insights vanuit de klant

 • Groeiklimaat

  Leer een optimaal groeiklimaat voor medewerkers creëren

 • Talenten ontwikkelen

  Zorg dat je zelf constant in ontwikkeling bent


top-250-zaal

Data en investeringDe eerstvolgende collegereeks van Het Groeicollege start op 10 oktober 2024.

Deelname aan de collegereeks van het Groeicollege is inclusief:

 • 7 online hoorcolleges & bijbehorende opdrachten
 • 7 online werkcolleges
 • bonuscolleges
 • een certificaat van de Erasmus Universiteit
 • eindevenement bij Het Paviljoen op de Erasmus Universiteit | 06-02-25

Het Groeicollege is 2.650,- euro (excl. BTW) per deelnemer.


VoorwaardenDe collegereeks van Het Groeicollege duurt vier maanden en hierin worden zeven onderwerpen behandeld. Elk collegeonderwerp bevat een online hoor- en werkcollege. Daarbij werk je aan concrete opdrachten en een persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf door online-samenwerking tussen de deelnemers en begeleiding van een ervaren groeiondernemer als teamcoach. Deelnemers ontvangen de boeken Gezond groeien in 5 stappen en Groter groeien. Eventuele andere leermiddelen (video, samenvattingen etc.) worden online ter beschikking gesteld.


Het voorlopige programmaProgramma Het Groeicollege 2024 - 1

Programma Het Groeicollege 2024 - 2

Bekijk de video over het Groeicollege
Veelgestelde vragen

Heb jij nog een vraag over deze opleiding? Wellicht wordt jouw vraag in de meest gestelde vragen al beantwoord. Je kunt ook direct jouw vraag stellen aan het programmateam van Het Groeicollege. Stuur ons een e-mail!


Het Groeicollege is ontwikkeld voor ondernemers met groeiambitie, die continu aan hun persoonlijke- en bedrijfsgroei willen werken. Het programma is op maat gemaakt voor MKB-bedrijven die op dit moment al een groei doormaken of dit op de korte termijn willen bereiken. In de praktijk hebben de meeste deelnemers minstens tien medewerkers in dienst en/of een minimale omzet van tien miljoen euro.

Heb je vragen over of dit programma bij je past? Schrijf je in voor een van de online informatiesessies of neem contact op met Juuleke.

Er zijn zeven groeithema’s gedefinieerd. Elke thema bestaat uit:

 • het volgen van een online hoorcollege op zelf gekozen moment
 • het maken van een bijbehorende opdracht
 • een interactief werkcollege met alleen jouw groep en teamcoach, die vaak fysiek plaatsvindt.

Eén groeithema duurt 2 weken. Aansluitend start een nieuw thema. In totaal duurt Het Groeicollege vier maanden. De tijdsinvestering per college is gemiddeld 4,5 uur verdeeld over een periode van 2 weken waarin je het hoorcollege bekijkt, de opdracht maakt en het werkcollege bijwoont.

Aan het maken van de opdracht besteed een deelnemer gemiddeld 2 uur. Je hebt een periode van 2 weken waarin je de opdracht maakt; na het kijken van het hoorcollege en vóór het bijwonen van het werkcollege. De exacte tijdsbesteding voor het maken van de opdrachten is afhankelijk van het collegeonderwerp. De opdracht van Groeicollege 3:
Ontdek je groeiformule een cruciale in de ontwikkeling van jouw groeiplan. Deze opdracht zal daarom iets meer tijd kosten.

Het Groeicollege richt zich op groeiondernemers met bedrijven die in de groeifase zitten vanaf 1 miljoen omzet en die meer dan 5 medewerkers aansturen. Dit is omdat er in deze specifieke groeifasen specifieke groeiuitdagingen zijn, die geadresseerd en behandeld worden in de modules.

De werkgroepen bestaan uit ongeveer zes collega-ondernemers en één teamcoach (een mentor van nlgroeit). De werkgroepen worden zorgvuldig samengesteld door een matchmaker van nlgroeit, met als doel om zoveel mogelijk overeenkomsten en gelijkgestemden binnen de groep te hebben. Na jouw aanmelding ontvang je een groeitest van nlgroeit, waarmee je de huidige groeifase van jouw bedrijf kunt testen. Dat geeft richting voor keuzes die je in de toekomst wilt maken. Belangrijk om te weten is dat de resultaten van de groeitest alleen in te zien zijn door de ondernemer zelf en worden niet gedeeld met nlgroeit. We maken de indeling op basis van je omzet en aantal medewerkers die je aanstuurt, want dit geeft aan in welke groeifase je zit en we delen in op basis van groeifase.

De leerdoelen op hoofdlijnen voor het totale lesprogramma zijn als volgt:
Na het volgen van dit programma:

 • Ben je in staat om waardevolle groeikansen voor je bedrijf te identificeren en weet je dit te vertalen in de groeiformule van je bedrijf.
 • Weet je wat je nodig hebt om de groei te faciliteren en krijg je inzicht in de mogelijkheden om dit te financieren.
 • Weet je hoe je klanten op een effectieve wijze kunt betrekken bij de groei van je bedrijf.
 • Ben je in staat om de organisatie klaar te maken voor groei door het creëren van een groeiklimaat en de implicaties voor het leiderschapsteam inzichtelijk te maken.
 • Leer je dat leidinggevenden een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van talent en weet je het rendement op talent te vergroten.
 • Ben je klaar om de organisatie naar een nieuwe groeifase te brengen door nieuwe groeipaden op te schalen en het groeilandschap opnieuw te gaan verkennen.

De zeven groeicolleges samen leiden tot een concreet en volledig persoonlijk groeiplan voor jouw bedrijf. Op basis van dit groeiplan en je deelname aan de hoor- en werkcolleges wordt aan het einde van het programma een certificaat vanuit de Erasmus
Universiteit Rotterdam uitgereikt. We sluiten af met een fysieke collegedag waar deelnemers en docenten elkaar ontmoeten tijdens een dag vol inspiratie.

Er zijn twee fysieke bijeenkomsten (de begin- en einddag) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De werkcolleges zijn in principe online, maar de ervaring leert dat deelnemers vaak zelf met de teamcoach regelen dat de afspraak fysiek is, bijvoorbeeld bij het bedrijf van één van de ondernemers uit je groep. De online hoorcolleges zijn ‘on demand’ en te bekijken wanneer het voor jou het beste uitkomt.

De actuele deelnamefee voor deelname is bovenaan deze pagina weergegeven. De deelnamefee dekt een volledige opleiding inclusief zeven hoorcolleges, zeven werkcolleges, een certificaat vanuit de Erasmus Universiteit en de twee fysieke collegedagen. Eventueel genoemde prijzen zijn excl. btw. Deelnemers ontvangen de boeken Gezond groeien in 5 stappen en Groter groeien. Eventuele andere leermiddelen (video, samenvattingen etc.) worden online ter beschikking gesteld. Wij houden de prijs bewust betaalbaar voor ondernemers zodat je gegarandeerd de investering terugverdient.

Bij jouw aanmelding kun je kiezen om de deelname fee direct te voldoen via iDEAL, creditcard of PayPal. Je kunt ook kiezen voor betalen per factuur middels een bankoverschrijving. En vergeet niet dat deze investering zich niet alleen terugbetaald in het lange termijn succes van je bedrijf, maar ook nog eens aftrekbaar is als bedrijfskosten!

Probeer altijd per Groeicollege thema enkele uren vrij te maken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je er toch één moet missen door een volle agenda. Om na het afronden van Het Groeicollege een certificaat van deelname te ontvangen is de voorwaarde gesteld dat deelnemers alle zeven de modules van de cursus doorlopen, waarvan je er één mag missen.

Bij de opdrachten gaat het juist om jouw bedrijf! Na elk hoorcollege maak je opdrachten die voor dat thema van toepassing zijn op jouw bedrijf. De acht opdrachten bundelen we aan het einde samen tot de eindopdracht die uiteindelijk jouw persoonlijke groeiplan zal zijn. Ook zal je worden aangemoedigd tijdens het volgen van Het Groeicollege al aan de slag te gaan met de nieuwe inzichten en gestelde doelen die je uitwerkt in de opdrachten. Direct toepasbaar dus!

Het Groeicollege is een unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Een initiatief van het Erasmus Centre for Entrepreneurship, De Ondernemer en nlgroeit.

Eind 2020 heeft De Ondernemer uitgebreid onderzoek gedaan onder ondernemers. Belangrijkste vraag in dat onderzoek was: ,,Hoe kunnen we jou als ondernemer nog beter helpen?” Verreweg de meeste antwoorden hadden betrekking op ‘het vergroten van kennis’: tips over boeken, inspiratie door andere ondernemers, adviezen van specialisten, sparren met mentoren, volgen van trainingen en opleidingen en deelnemen aan seminars. De Ondernemer heeft die handschoen opgepakt en met de zeer waardevolle expertise van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit in het voorjaar van 2021 Het Groeicollege ontwikkeld.

Prof. dr. Justin Jansen – Hoogleraar Ondernemerschap en prof. dr. Tom Mom – Hoogleraar Strategische Groei verbonden aan Rotterdam School of Management en de Erasmus Universiteit hebben op basis van hun nieuwe boek; ‘Naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen’ de zeven hoorcollege modules ontwikkeld. Naast hun eigen colleges hebben zij vijf docenten, elk gespecialiseerd in een eigen vakgebied, uitgenodigd om een hoorcollege te geven ten behoeve van Het Groeicollege.

Groei-expert Kees de Jong, initiatiefnemer van nlgroeit, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het groeiprogramma. Diverse topondernemers die als mentor verbonden zijn aan nlgroeit maken onderdeel uit van het lesprogramma. Zij delen per hoorcollege hun ervaringen op het gebied van groei. Alle werkgroepen van Het Groeicollege worden begeleid door een teamcoach die ook als mentor verbonden is aan nlgroeit.

2023 - Top 250 Website landingspagina afbeelding - nlgroeit

Top 250 Groeibedrijven

Dit zijn de 250 snelst groeiende scale-ups van Nederland

nlgroeit feliciteert iedereen met hun plek in de top 250 snelst groeiende bedrijven van Nederland.


De lijst van 2023 is bekend! Groeibedrijven zorgen voor meer banen. Daar profiteert de hele economie van. De Top 250 Groeibedrijven is gebaseerd op het ScaleUp Dashboard van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en wordt sinds 2017, in samenwerking met nlgroeit, opgesteld. De lijst geeft een compleet overzicht van de grootste groeiers van ons land.


Bekijk de lijst Meld je aan voor het top 250 event

Bekijk insights in de top 250!Download rapport

Wat is de top 250?


Wie zijn de snelst groeiende bedrijven van Nederland? En wat maakt ze succesvol? Welkom bij Top 250 Groeibedrijven 2023, de nieuwste editie van onze jaarlijkse monitor over de top groeibedrijven van Nederland. Dit onderzoek is het resultaat van een langdurige samenwerking met Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) en nlgroeit.

Exclusief voor founders en C-level managers van Top 250 Groeibedrijven 2023 organiseren nlgroeit
en Erasmus Centre for Entrepreneurship het Top 250 Groeibedrijven Event. Op het Top 250 Event
wordt bekend gemaakt wie de Gouden Groeier-Award overneemt van media.monks en wie naar huis
gaat met de Impactvolle, Jonge en Vrouwelijke Groeier-Awards.  Niet in de top 250? Meld je aan voor het jaarevent dat we dit jaar combineren.

Kom naar het Top 250 groeibedrijven event op 25 septemberMeld je aan

Media Monks is goudengroeier 2022!Digitaal creatief bureau Media.Monks is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de Gouden Groeier en is daarmee het snelstgroeiende bedrijf van Nederland in 2022. Het Hilversumse mediabedrijf werd gekroond op het Top 250 Groeibedrijven Event in het AFAS Theater in Leusden, een initiatief van Erasmus Centre for Entrepreneurship en nlgroeit. Victor Knaap (CEO Media.Monks) nam de prestigieuze award  (digitaal) in ontvangst in een zaal vol collega-groeiondernemers. Media.Monks groeide de laatste drie jaar gemiddeld met 80 procent en met meer dan 4.000 nieuwe banen (in FTE).

Van links naar rechts op de foto: Kees de Jong (oprichter nlgroeit) Monique Antoinette Ansink (bestuurslid nlgroeit en oprichter Jumbo Cargo Products), Maarten Bosch (CEO Mosa Meat en winnaar van de Impactvolle Groeier Award), Sonja Meijerink (CEO Typeqast en winnaar Vrouwelijke Groeier Award), Krik Gunning (CEO van Fourthline en winnaar van de Jonge Groeier Award), Justin Jansen (senior fellow ECE) en op het scherm Victor Knaap (CEO Media.Monks en winnaar Gouden Groeier 2022


Wie zijn de snelste jonge groeiers van 2022?


Met trots maken we de top 5 nominaties bekend voor de ‘Jonge Groeier Award 2022! Bedrijven in deze categorie zijn, ondanks hun korte bestaan van maximaal vijf jaar, snel gegroeid tijdens de uitdagende afgelopen jaren. Naast snel groeien hebben ze gezamenlijk ook meer dan 2000 banen gecreëerd in de periode 2018-2021!

De bedrijven die 25 september kans maken op de ‘Jonge Groeier Award 2022′  en met trots mogen zeggen dat ze in de top vijf staan, zijn in alfabetische volgorde: FourthlineGain.proMosa MeatShypple en Typeqast!

Bekijk informatie over de genomineerden door te klikken op de afbeelding.


Ontdek de vijf genomineerden voor de ‘Vrouwelijke Groeier Award 2022!

Het moment dat we de snelste groeiers van dit jaar bekend maken komt steeds dichterbij. In de aanloop hiernaartoe maken we de genomineerden bekend voor de Jonge Groeier, Vrouwelijke Groeier en Impact Groeier van 2022.

Sinds 2021 is het aantal vrouwelijke ondernemers meer dan verdubbeld in de Top 250. Momenteel heeft 11.6% van alle Top 250 Scaleups 2022 minimaal één vrouwelijke oprichter of C-level manager. We gaan dus de goede kant op, maar er is nog zeker ruimte voor verbetering. Momenteel gaat slechts 8% van de totale financiering naar ondernemingen met vrouwelijke oprichters (SHE-LEADS onderzoek). Vijf scale-ups die een fantastisch voorbeeld geven zijn in ieder geval onze vijf genomineerden.

Deze vijf genomineerden voor de ‘Vrouwelijke Groeier Award 2022 zijn (in alfabetische volgorde): Stream, Team Rockstar IT, The Big Search, Typeqast en VanMoof. We kijken uit naar de uitreiking tijdens het Top 250 event op 25 september. Meer informatie over vrouwelijke leiders in de Top 250 kun je vinden in de factsheets hiernaast.

Rapportage 2022


Uit de top 250 van 2022 blijkt dat de Nederlandse groeibedrijven in 2021 flink hebben gas gegeven na twee moeilijke jaren. De maatregelen rondom COVID-19 versterkten de al eerder gezette vertraging van de groei, maar 2021 zorgde voor een grote ommekeer: groeibedrijven hebben zowel in banen (FTE) als in omzet hun groeicijfers meer dan verdubbeld. Ook is de banenmotor weer flink op stoom. Nederlandse groeibedrijven creëerden 35.000 nieuwe banen (FTE) over de afgelopen drie jaar, waarvan 60% alleen al in 2021.

Noord-Holland, met Amsterdam als groeihoofdstad, leidt de dans. Noord-Holland heeft haar positie als groeiprovincie in 2021 nog verder versterkt, met 40% van alle Nederlandse groeibedrijven. Verreweg de meeste groeibedrijven zijn gevestigd in Amsterdam (84). Zuid-Holland heeft de runner-up positie overgenomen van Noord-Brabant en Rotterdam heeft Eindhoven achter zich gelaten als belangrijkste uitdager van de hoofdstad.

Verder is er meer vrouwelijke vertegenwoordiging in de Top 250. Namelijk +6,8% in aantal in door vrouwen opgerichte/geleide scaleups in de Top 250 Groeibedrijven van dit jaar, van 5 naar 12%.

Het nlgroeit Jaarevent 2023, AFAS Theater Leusden

Recap ‘Time to Change’ | nlgroeit jaarevent 25 september 2023

BusinessBoost Live 2023 was een inspirerende avond vol ondernemers en experts die hun kennis en ervaringen deelden. Sprekers zoals Christian van Thillo, Alexander Klöpping, Marieke Blom, Saskia Egas Reparaz, Deborah Nas, Eric Idema en Jacco Vonhof deelden hun inzichten over rust en reflectie, de ontwikkeling van AI, de krapte op de arbeidsmarkt, uitdagingen in de markt, succesvolle bedrijfsstrategieën en meer.

Terugblik op het Top 250 Groeibedrijven event 2022

Gisteren 2 juni vond het drukbezochte vijfde nlgroeit-jaarevent plaats in Ahoy Rotterdam. 260 groei-ondernemers, mentoren en nlgroeit-partners gingen met elkaar in gesprek over hun belangrijkste lessen en groeikansen. Ook leerden zij van de ondernemersverhalen van Victor Knaap, mede-oprichter van Media.Monks en winnaar van de Top 250 Groeibedrijven 2021. Aansluitend op het jaarevent volgde een spectaculaire avond tijdens BusinessBoost Live met onder andere Simon Sinek en Typhoon. Was jij erbij? Beleef het opnieuw en voel de energie weer. Heb jij het gemist? Lees verder voor alle hoogtepunten.

Top 250 | Franka van Dommelen (Emma Handson): ‘Je moet zo goed zijn als je laatste concert’

Franka van Dommelen is directeur en eigenaar van Emma Handson. Core business: management support, met focus op unieke specialismes zoals notuleren, tekstredactie en persoonlijke assistentie. Dit jaar staat haar bedrijf voor de derde keer in de Top 250 Groeibedrijven: ‘Eigenlijk vind ik omzet helemaal niet zo interessant. Wat je ermee kan doen, dát is leuk!’

Partnerbijdrage de Wereld van Personeel

Verwachtingsgesprekken met personeel bieden rust en focus
Het is een raar jaar… Voor jou als ondernemer, maar ook zeker voor je medewerkers. Angst, onzekerheid, samenwerken met collega’s op 1,5 meter of vanuit huis. Steeds jezelf aanpassen aan de omstandigheden en maatregelen vanuit de overheid.

Binnenkort sluit je 2020 af en kijk je met je medewerkers terug.

Ik stel voor dat je dat dit jaar op een andere manier doet… Schrap het functioneringsgesprek en maak er een ‘verwachtingsgesprek’ van. Een gesprek waarin je samen even terugblikt op het roerige jaar, maar vooral de focus hebt op de toekomst in je bedrijf.

Neem je medewerker mee naar jouw stip op de horizon. De hoop en verwachtingen die jij hebt over de toekomst met je bedrijf. Naar de bedrijfsdoelen die nog haalbaar zijn en de mogelijkheden die jij ziet. Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat is de volgende stap?

Bespreek vervolgens hoe je medewerker vanuit zijn rol (functie) daar een bijdrage aan kan leveren. Hoe jij dat ziet en welke verwachting je van je medewerker hebt. Wat kan je medewerker bijdragen aan het bereiken van jullie stip op de horizon?

Natuurlijk ben je ook benieuwd hoe je medewerker dit ziet. Begrijpt hij jouw volgende stap? Kan hij zich daaraan committeren? En hoe ziet hij zijn eigen bijdrage zelf? Luister goed naar zijn ideeën en overwegingen. En kom samen tot afspraken voor de komende periode.

Door deze gezamenlijke stip op de horizon krijgt je medewerker weer focus en dat biedt rust.

Want hoe je medewerker heeft gefunctioneerd in het afgelopen jaar? Is dat nu echt het belangrijkst?

Niemand heeft ‘normaal’ gewerkt. Veel mensen hebben enorme uitdagingen gehad; door ziekte, isolatie van dierbaren, een intensieve periode thuis met het gezin, onzekerheid over hun baan, of juist een enorme werkdrukte …

Maak daarom van jullie gesprek een positief en hoopvol gesprek. Gericht op de toekomst en de volgende stappen die jullie kunnen zetten. Deel elkaars verwachtingen over de bijdrage die je medewerker vanuit zijn rol kan leveren.

En die ene medewerker die écht niet goed functioneert? Kijk of je die ook mee kan krijgen in jouw toekomstvisie. En maak vervolgens heel duidelijke afspraken over welk gedrag moet veranderen om daar te komen.

Dit is een partnerbijdrage van Esther Mallant van de Wereld van Personeel. Voor meer informatie over de Wereld van Personeel: www.dewereldvanpersoneel.nl

Onderschatting als grootste vijand: 8 leermomenten voor ondernemers in de coronatijd

1. Accepteer je lot

Veel van de leveranciers van DeeDee Stazak Specialisten komen uit China. Onze hofleverancier zetelt zelfs in Wuhan. De impact van COVID-19 werd bij ons dus al duidelijk aan de bron. Onze Chinese partners blonken uit in directe acceptatie van hun tijdelijke lot.

2. Niets doen is geen optie

Zij begonnen direct aan de voorbereidingen van diverse actiescenario’s. Niets doen is geen optie, afwachten kan alleen op persoonlijk vlak. “Persistance is the key to succes” was hun advies. 

3.Maak een calamiteitenplan

Onze persoonlijke interpretatie was om ook direct actie te ondernemen. We spraken af met onze mentor Elske Doets om ons mentaal kracht te geven en startten vervolgens direct met ons calamiteitenplan (3e leerpunt voor ondernemers). Welke alternatieven hadden we, voor logistiek en productie? Welke klanten werden cruciaal geraakt? En waar zaten de risico’s voor de continuïteit van DeeDee?

4. Krachtig zijn zonder ego

Als één van de eerste bedrijven vroegen wij WTV (werktijdverkorting) aan en kregen die direct dezelfde dag. Een deuk in je ego? Mogelijk. Maar zoals Mark Rutte tijdens de Business Boost Live zei; “Krachtig zijn kan ook zonder ego”. Hiermee hadden we de grootste financiële consequenties afgedekt op korte termijn. We zijn de Nederlandse regering hier extreem dankbaar voor. 

5. Toon je leiderschap

Een periode van grote druk brak aan. In Nederland heerste complete afwijzing van risico’s en onze klanten waren niet altijd even begripvol, terwijl onze partners de straten desinfecteerden en al 50 dagen onafgebroken in hun appartementen zaten. Bij DeeDee werd er extreem hard gewerkt om leveringen binnen te krijgen. De betrokkenheid en het eigenaarschap van ons personeel steeg immens, vooral vanwege open communicatie van ons als leiders naar alle personeelsleden.

6. Maak het onmogelijke mogelijk

Inmiddels start China gefaseerd weer op en loopt de productie bij bijna al onze partners weer efficiënt. Zij hadden hun plannen klaarliggen, hun netwerken aangesproken en zo het onmogelijke mogelijk gemaakt qua productie en logistiek. Wat zijn we daar trots op! Hierdoor kan DeeDee alle geplaatste orders leveren, veelal met slechts enkele dagen vertraging. Dit is erg belangrijk omdat veel van onze klanten houdbare voeding en/of persoonlijke hygiëne producten leveren: producten waar we momenteel allemaal behoefte aan hebben!   

7. Denk niet dat je al klaar bent

Onderschatting bij DeeDee hebben we ook voorkomen. Direct na de eerste uitbraken in Nederland is het personeel op locatie in twee teams gesplitst. Bezoekers mogen alleen gezond binnen, handen wassen en niet in onze gezamenlijke ruimtes komen. Hysterisch? Mogelijk. Maar tot nu toe is bij DeeDee nog iedereen gezond! Ons calamiteitenplan wordt wekelijks doorgenomen. Wat als de haven van Rotterdam plat moet? Wat als we wel zieken krijgen? We blijven erbovenop zitten.

8. Zoek een sparringpartner

Zoek een sparringpartner en neem alle ondenkbare vragen serieus in overweging. Alleen dan ben je als ondernemer in staat onderschatting te voorkomen en ‘the monster Corona’ te verslaan.

Veel succes aan alle ondernemers!

Mentor nlgroeit

Medewerkers switchen massaal van baan. Hoe behoud je personeel?

Bijna elk bedrijf in Nederland staat te springen om personeel. Het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest, waardoor iedereen met gemak een andere leuke baan vindt. De hoogste tijd dat werkgevers nu écht aan de slag gaan met goed werkgeverschap en behoud van medewerkers. Jasper Vrieling is directeur bij Vrieling Adviesgroep, een financieel dienstverlener met kantoren in Dedemsvaart, Hardenberg en Zwolle. Hij is vanuit zijn positie onder andere verantwoordelijk voor alle HR-gerelateerde zaken van het bijna 250 medewerkers tellende bedrijf. Wat verstaat Vrieling onder goed werkgeverschap?

Blog: Tijd te kort? Ga managen op resultaten!

Er zijn altijd zaken die op je wachten; offertes die je moet uitwerken, beslissingen die je moet nemen, vragen die je moet beantwoorden, klanten die je moet bellen, collega’s die met je willen overleggen.

Elke dag weer, er lijkt geen einde aan te komen.

Waarschijnlijk zoek ook jij naar een slimme manier om meer tijd over te houden

Er zijn heel veel ideeën en tools om je tijd te managen. Als je googelt op ’tijd besparen’ tref je ruim 2,5 miljoen hits aan. ‘Slimmer werken’ geeft ruim 1,2 miljoen hits. De ideeën variëren van het gebruik van handige systemen (zoals Getting Things Done) en deelname aan trainingen Timemanagement, tot het lezen van boeken en het gebruiken van de meest geavanceerde digitale apps en tools. Maar ook sites als lifehacking.nl bieden je voortdurend een overzicht van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden om je tijd slimmer te managen.

Eén manier om tijd te besparen wordt door veel ondernemers nog steeds onvoldoende gebruikt…

Terwijl deze manier bij de meeste mkb-bedrijven, en waarschijnlijk ook bij jou, direct voorhanden is. Je betaalt er zelfs al voor… Maandelijks besteed je heel veel geld om deze manier mogelijk te maken en te gebruiken en toch maak je er onvoldoende gebruik van.

De reden?

Misschien onvoldoende vertrouwen dat deze manier je het meeste oplevert…
Geen kennis van de wijze waarop je deze manier het beste kan inzetten…
Gebrek aan vaardigheden om deze manier voor je te laten werken…

Over welke manier hebben we het dan? 

Over het resultaatgericht managen van je medewerkers. Het inzetten én gebruiken van het unieke talent, de opgedane kennis en ervaring, en de motivatie van je medewerkers. Het sturen op het resultaat in plaats van op de taken en activiteiten die tot een resultaat moeten leiden.

Al jarenlang een veelbesproken manier van leidinggeven

Honderden boeken zijn er inmiddels over geschreven. Iedere ondernemer weet dat het verstandig is om te managen op output (resultaten) in plaats van op input (taken en activiteiten). En toch wordt bij de meeste mkb-bedrijven nog steeds op input gestuurd en wordt er gesproken over de taken en werkzaamheden van de medewerkers.

Manage jij op resultaten? 

Als je de volgende zinnen steeds volmondig met ‘JA’ kunt bevestigen, ben jij een unieke uitzonderingje maakt elk jaar resultaatafspraken met je medewerkers en geeft ze de vrijheid om op hun eigen manier deze resultaten te halen

 • je hebt heldere randvoorwaarden afgesproken waar de resultaten aan moeten voldoen, zodat heel duidelijk is wat de bewegingsvrijheid van je medewerker is
 • je houdt je afzijdig van alle taken en activiteiten die je medewerker uitvoert zolang de medewerker voldoet aan de afgesproken randvoorwaarden
 • je voert geen inhoudelijk werkoverleg maar bespreekt alleen waar je medewerker tegenaan loopt, welke informatie of kennis nog ontbreekt en wat hij van jou nodig heeft om de afgesproken resultaten te halen
 • in je vacatureteksten staan geen taken en activiteiten die de nieuwe medewerker moet uitvoeren, maar alleen de verantwoordelijkheden of resultaten die de nieuwe medewerker heeft of moet behalen
 • je biedt je medewerkers de ondersteuning en ontwikkeling waar ze om vragen (!) zodat ze de resultaten kunnen halen die je samen hebt afgesproken
 • je draagt de verantwoordelijkheid voor het resultaat over aan de medewerker

Wat levert het managen op resultaten jou op? 

Als je de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten overdraagt aan je medewerkers én heel duidelijke afspraken maakt over de randvoorwaarden waar de resultaten aan moeten voldoen, scheelt je dat dagelijks heel veel tijd en energie. Het scheelt je bijsturen, ingrijpen, overnemen en meedenken. Als je meerdere medewerkers hebt, kan je dat veel tijd opleveren.
Naast tijd, levert het je nog meer op: meer betrokkenheid, meer winst, hogere klanttevredenheid!

Esther Mallant is oprichter van de Wereld van Personeel, en heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van management, commercie en P&O. De Wereld van Personeel is ontstaan uit haar overtuiging dat het managen van personeel slimmer en simpeler kan. 

“Ik richtte een MT op maar viel in een gat”

ScaleUp leiderschap verandert

Als scaleup ondernemer ben je een ander type leider dan in de startup fase. In de startup fase draait alles om de visie van de ondernemer zelf en moet je als ondernemer leiderschap tonen over alle deelgebieden: van strategie tot product tot uitvoering tot personeel.

Kijken: wendbaar of gestructureerd?

Ondernemer Ben Kerkhof, oprichter van Vergelijk.nl en Pieter van Osch, founder ScaleUp Company, delen hun ervaringen. Vaste side-kick Kees de Jong is er ook weer bij.

Bekijk ook deze artikelen over dit onderwerp.

Groeimasters is een serie online masterclasses die je helpt om te groeien. Je werkt aan jezelf en aan je onderneming en verbetert zo je groeivermogen.

Heeft jouw team de juiste geelbalans?

Een van mijn vestigingen had wat afgetobd. De omzet duikelde omlaag en klanten waren ontevreden. Maar opeens was dat anders. Het team leek vleugels te hebben gekregen. Alles leek te kunnen. Omzetgroei uit bestaande klanten, veel nieuwe klanten en een hoge klanttevredenheid. Efficiënte productie, weinig fouten, een goede sfeer en veel positiviteit. Dezelfde leider, maar wel een aantal nieuwe mensen.

Vier vrolijke kleurtjes
Het lijkt me duidelijk, het moet aan de mensen liggen. Maar hoe dan? Is het de chemie tussen mensen? Natuurlijk leiderschap? Wat maakt nu echt het verschil? Het antwoord werd me gebracht in vier vrolijke kleurtjes. Als onderdeel van een interne training hebben we onze mensen een psychologische test laten afnemen. Veelgebruikte testen zijn de je wellicht bekende Myers-Briggs, Ned Herrman of DISC. Wij kozen voor de Birkman-test. Die was vooral wat goedkoper en eerlijk gezegd waren mijn verwachtingen toch al niet zo hoog. Immers, wat kun je met een online vragenlijstje van 20 minuten ontrafelen?

Spot on
Een dag na mijn invuloefening kreeg ik een 34 pagina’s tellende rapportage toegemaild. Ik werd op vier dimensies geanalyseerd: interesse, werkstijl, hoe je wordt gemotiveerd en je gedrag onder stress. Bij iedere dimensie kreeg ik een kleur. Zo blijk ik blauw in mijn interesses: een voorkeur voor creatie en innovatie en sterk mens- in plaats van taakgeoriënteerd. Mijn stijl is groen, dat wil zeggen competitief, energiek, assertief en direct. Ik word – typisch blauw – gemotiveerd door waardering, openheid en tijd doorbrengen met mensen. Mijn stressgedrag – eveneens blauw – uit zich door terugtrekken, vermoeidheid, besluiteloosheid en overgevoeligheid voor kritiek. Na wat diepere reflectie moet ik toegeven dat de test spot on was. Het klopt.

Juiste geelbalans
Interessant blijken ook de uitkomsten voor de gehele organisatie. De condens is van het raam afgezeemd. Opeens is alles zichtbaar; de kleurenblindheid is over. Nu is het me duidelijk waarom sommige teams beter werken dan andere. Veelal blijken teams met vooral blauwe profielen (denken, creëren) minder te presteren. Teams met een juiste geelbalans (taak- en procesgericht) blijken effectiever. Interessant is het ook te snappen dat ‘blauwe managers’ onbewust ook liever ‘blauwe medewerkers’ aannemen en daarmee eigenlijk hun team langzaam verzwakken. Ik snap het! Het is me nu ook duidelijk waarom ik de laatste tijd wat vermoeid ben. Interessant, die psychologie. Het mysterie ontrafeld.