Tag Archief van: Management

Partnerbijdrage de Wereld van Personeel

Verwachtingsgesprekken met personeel bieden rust en focus
Het is een raar jaar… Voor jou als ondernemer, maar ook zeker voor je medewerkers. Angst, onzekerheid, samenwerken met collega’s op 1,5 meter of vanuit huis. Steeds jezelf aanpassen aan de omstandigheden en maatregelen vanuit de overheid.

Binnenkort sluit je 2020 af en kijk je met je medewerkers terug.

Ik stel voor dat je dat dit jaar op een andere manier doet… Schrap het functioneringsgesprek en maak er een ‘verwachtingsgesprek’ van. Een gesprek waarin je samen even terugblikt op het roerige jaar, maar vooral de focus hebt op de toekomst in je bedrijf.

Neem je medewerker mee naar jouw stip op de horizon. De hoop en verwachtingen die jij hebt over de toekomst met je bedrijf. Naar de bedrijfsdoelen die nog haalbaar zijn en de mogelijkheden die jij ziet. Waar wil je met je bedrijf naartoe? Wat is de volgende stap?

Bespreek vervolgens hoe je medewerker vanuit zijn rol (functie) daar een bijdrage aan kan leveren. Hoe jij dat ziet en welke verwachting je van je medewerker hebt. Wat kan je medewerker bijdragen aan het bereiken van jullie stip op de horizon?

Natuurlijk ben je ook benieuwd hoe je medewerker dit ziet. Begrijpt hij jouw volgende stap? Kan hij zich daaraan committeren? En hoe ziet hij zijn eigen bijdrage zelf? Luister goed naar zijn ideeën en overwegingen. En kom samen tot afspraken voor de komende periode.

Door deze gezamenlijke stip op de horizon krijgt je medewerker weer focus en dat biedt rust.

Want hoe je medewerker heeft gefunctioneerd in het afgelopen jaar? Is dat nu echt het belangrijkst?

Niemand heeft ‘normaal’ gewerkt. Veel mensen hebben enorme uitdagingen gehad; door ziekte, isolatie van dierbaren, een intensieve periode thuis met het gezin, onzekerheid over hun baan, of juist een enorme werkdrukte …

Maak daarom van jullie gesprek een positief en hoopvol gesprek. Gericht op de toekomst en de volgende stappen die jullie kunnen zetten. Deel elkaars verwachtingen over de bijdrage die je medewerker vanuit zijn rol kan leveren.

En die ene medewerker die écht niet goed functioneert? Kijk of je die ook mee kan krijgen in jouw toekomstvisie. En maak vervolgens heel duidelijke afspraken over welk gedrag moet veranderen om daar te komen.

Dit is een partnerbijdrage van Esther Mallant van de Wereld van Personeel. Voor meer informatie over de Wereld van Personeel: www.dewereldvanpersoneel.nl

Onderschatting als grootste vijand: 8 leermomenten voor ondernemers in de coronatijd

1. Accepteer je lot

Veel van de leveranciers van DeeDee Stazak Specialisten komen uit China. Onze hofleverancier zetelt zelfs in Wuhan. De impact van COVID-19 werd bij ons dus al duidelijk aan de bron. Onze Chinese partners blonken uit in directe acceptatie van hun tijdelijke lot.

2. Niets doen is geen optie

Zij begonnen direct aan de voorbereidingen van diverse actiescenario’s. Niets doen is geen optie, afwachten kan alleen op persoonlijk vlak. “Persistance is the key to succes” was hun advies. 

3.Maak een calamiteitenplan

Onze persoonlijke interpretatie was om ook direct actie te ondernemen. We spraken af met onze mentor Elske Doets om ons mentaal kracht te geven en startten vervolgens direct met ons calamiteitenplan (3e leerpunt voor ondernemers). Welke alternatieven hadden we, voor logistiek en productie? Welke klanten werden cruciaal geraakt? En waar zaten de risico’s voor de continuïteit van DeeDee?

4. Krachtig zijn zonder ego

Als één van de eerste bedrijven vroegen wij WTV (werktijdverkorting) aan en kregen die direct dezelfde dag. Een deuk in je ego? Mogelijk. Maar zoals Mark Rutte tijdens de Business Boost Live zei; “Krachtig zijn kan ook zonder ego”. Hiermee hadden we de grootste financiële consequenties afgedekt op korte termijn. We zijn de Nederlandse regering hier extreem dankbaar voor. 

5. Toon je leiderschap

Een periode van grote druk brak aan. In Nederland heerste complete afwijzing van risico’s en onze klanten waren niet altijd even begripvol, terwijl onze partners de straten desinfecteerden en al 50 dagen onafgebroken in hun appartementen zaten. Bij DeeDee werd er extreem hard gewerkt om leveringen binnen te krijgen. De betrokkenheid en het eigenaarschap van ons personeel steeg immens, vooral vanwege open communicatie van ons als leiders naar alle personeelsleden.

6. Maak het onmogelijke mogelijk

Inmiddels start China gefaseerd weer op en loopt de productie bij bijna al onze partners weer efficiënt. Zij hadden hun plannen klaarliggen, hun netwerken aangesproken en zo het onmogelijke mogelijk gemaakt qua productie en logistiek. Wat zijn we daar trots op! Hierdoor kan DeeDee alle geplaatste orders leveren, veelal met slechts enkele dagen vertraging. Dit is erg belangrijk omdat veel van onze klanten houdbare voeding en/of persoonlijke hygiëne producten leveren: producten waar we momenteel allemaal behoefte aan hebben!   

7. Denk niet dat je al klaar bent

Onderschatting bij DeeDee hebben we ook voorkomen. Direct na de eerste uitbraken in Nederland is het personeel op locatie in twee teams gesplitst. Bezoekers mogen alleen gezond binnen, handen wassen en niet in onze gezamenlijke ruimtes komen. Hysterisch? Mogelijk. Maar tot nu toe is bij DeeDee nog iedereen gezond! Ons calamiteitenplan wordt wekelijks doorgenomen. Wat als de haven van Rotterdam plat moet? Wat als we wel zieken krijgen? We blijven erbovenop zitten.

8. Zoek een sparringpartner

Zoek een sparringpartner en neem alle ondenkbare vragen serieus in overweging. Alleen dan ben je als ondernemer in staat onderschatting te voorkomen en ‘the monster Corona’ te verslaan.

Veel succes aan alle ondernemers!

Mentor nlgroeit

Medewerkers switchen massaal van baan. Hoe behoud je personeel?

Bijna elk bedrijf in Nederland staat te springen om personeel. Het aantal vacatures is nog nooit zo hoog geweest, waardoor iedereen met gemak een andere leuke baan vindt. De hoogste tijd dat werkgevers nu écht aan de slag gaan met goed werkgeverschap en behoud van medewerkers. Jasper Vrieling is directeur bij Vrieling Adviesgroep, een financieel dienstverlener met kantoren in Dedemsvaart, Hardenberg en Zwolle. Hij is vanuit zijn positie onder andere verantwoordelijk voor alle HR-gerelateerde zaken van het bijna 250 medewerkers tellende bedrijf. Wat verstaat Vrieling onder goed werkgeverschap?

Blog: Tijd te kort? Ga managen op resultaten!

Er zijn altijd zaken die op je wachten; offertes die je moet uitwerken, beslissingen die je moet nemen, vragen die je moet beantwoorden, klanten die je moet bellen, collega’s die met je willen overleggen.

Elke dag weer, er lijkt geen einde aan te komen.

Waarschijnlijk zoek ook jij naar een slimme manier om meer tijd over te houden

Er zijn heel veel ideeën en tools om je tijd te managen. Als je googelt op ’tijd besparen’ tref je ruim 2,5 miljoen hits aan. ‘Slimmer werken’ geeft ruim 1,2 miljoen hits. De ideeën variëren van het gebruik van handige systemen (zoals Getting Things Done) en deelname aan trainingen Timemanagement, tot het lezen van boeken en het gebruiken van de meest geavanceerde digitale apps en tools. Maar ook sites als lifehacking.nl bieden je voortdurend een overzicht van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden om je tijd slimmer te managen.

Eén manier om tijd te besparen wordt door veel ondernemers nog steeds onvoldoende gebruikt…

Terwijl deze manier bij de meeste mkb-bedrijven, en waarschijnlijk ook bij jou, direct voorhanden is. Je betaalt er zelfs al voor… Maandelijks besteed je heel veel geld om deze manier mogelijk te maken en te gebruiken en toch maak je er onvoldoende gebruik van.

De reden?

Misschien onvoldoende vertrouwen dat deze manier je het meeste oplevert…
Geen kennis van de wijze waarop je deze manier het beste kan inzetten…
Gebrek aan vaardigheden om deze manier voor je te laten werken…

Over welke manier hebben we het dan? 

Over het resultaatgericht managen van je medewerkers. Het inzetten én gebruiken van het unieke talent, de opgedane kennis en ervaring, en de motivatie van je medewerkers. Het sturen op het resultaat in plaats van op de taken en activiteiten die tot een resultaat moeten leiden.

Al jarenlang een veelbesproken manier van leidinggeven

Honderden boeken zijn er inmiddels over geschreven. Iedere ondernemer weet dat het verstandig is om te managen op output (resultaten) in plaats van op input (taken en activiteiten). En toch wordt bij de meeste mkb-bedrijven nog steeds op input gestuurd en wordt er gesproken over de taken en werkzaamheden van de medewerkers.

Manage jij op resultaten? 

Als je de volgende zinnen steeds volmondig met ‘JA’ kunt bevestigen, ben jij een unieke uitzonderingje maakt elk jaar resultaatafspraken met je medewerkers en geeft ze de vrijheid om op hun eigen manier deze resultaten te halen

  • je hebt heldere randvoorwaarden afgesproken waar de resultaten aan moeten voldoen, zodat heel duidelijk is wat de bewegingsvrijheid van je medewerker is
  • je houdt je afzijdig van alle taken en activiteiten die je medewerker uitvoert zolang de medewerker voldoet aan de afgesproken randvoorwaarden
  • je voert geen inhoudelijk werkoverleg maar bespreekt alleen waar je medewerker tegenaan loopt, welke informatie of kennis nog ontbreekt en wat hij van jou nodig heeft om de afgesproken resultaten te halen
  • in je vacatureteksten staan geen taken en activiteiten die de nieuwe medewerker moet uitvoeren, maar alleen de verantwoordelijkheden of resultaten die de nieuwe medewerker heeft of moet behalen
  • je biedt je medewerkers de ondersteuning en ontwikkeling waar ze om vragen (!) zodat ze de resultaten kunnen halen die je samen hebt afgesproken
  • je draagt de verantwoordelijkheid voor het resultaat over aan de medewerker

Wat levert het managen op resultaten jou op? 

Als je de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten overdraagt aan je medewerkers én heel duidelijke afspraken maakt over de randvoorwaarden waar de resultaten aan moeten voldoen, scheelt je dat dagelijks heel veel tijd en energie. Het scheelt je bijsturen, ingrijpen, overnemen en meedenken. Als je meerdere medewerkers hebt, kan je dat veel tijd opleveren.
Naast tijd, levert het je nog meer op: meer betrokkenheid, meer winst, hogere klanttevredenheid!

Esther Mallant is oprichter van de Wereld van Personeel, en heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van management, commercie en P&O. De Wereld van Personeel is ontstaan uit haar overtuiging dat het managen van personeel slimmer en simpeler kan. 

ScaleUp leiderschap verandert

Als scaleup ondernemer ben je een ander type leider dan in de startup fase. In de startup fase draait alles om de visie van de ondernemer zelf en moet je als ondernemer leiderschap tonen over alle deelgebieden: van strategie tot product tot uitvoering tot personeel.

“Ik richtte een MT op maar viel in een gat”

Kijken: wendbaar of gestructureerd?

Ondernemer Ben Kerkhof, oprichter van Vergelijk.nl en Pieter van Osch, founder ScaleUp Company, delen hun ervaringen. Vaste side-kick Kees de Jong is er ook weer bij.

Bekijk ook deze artikelen over dit onderwerp.

Groeimasters is een serie online masterclasses die je helpt om te groeien. Je werkt aan jezelf en aan je onderneming en verbetert zo je groeivermogen.

Interview: Heleen Dura van Oord en haar verhaal in LEF – Next Level

Heleen Dura van Oord is ondernemer en investeerder. Zo richtte ze in 2001 DQ&A Media Group op. Hiernaast is zij ook medeoprichtster en partner bij investeringsmaatschappij PeakCapital en Future Food Fund. “Het uit het niets íets kunnen creëren, dat is ondernemen voor mij. Dat je echt daadwerkelijk iets oplost, een behoefte vervult”, aldus Heleen.

“Ik was altijd al ondernemend; heb altijd baantjes gehad; ik hield ervan om iets te doen. Oud papier ophalen in de straat bijvoorbeeld. Of zonnebrillen opkopen van de buurjongen, die hadden we bij hem opgekocht voor 2 gulden per stuk en die verkochten we vervolgens door voor 10 gulden. Toch mooi verdiend. Toen waren we 13 jaar oud. Als kind werkte ik ook al veel, van alles als bijbaan gehad. Van krantenwijken tot in koffietentjes als serveerster werken. Het was niet per se nodig, maar ik had nu eenmaal een dure hobby; muziek. Gave Lp’s kopen, concerten bezoeken, dat koste veel geld. Ik heb in dat decennium geen concert van Prince gemist. Ik vond werken echt leuk.”

“Ik vond school heel leuk, dat heb ik braaf afgemaakt. Na mijn studie ben ik begonnen bij een corporate (Xerox) als accountmanager, daar heb ik vooral geleerd hoe groot je kunt denken en hoe sales werkt. Je bent zelf het belangrijkste obstakel om echt groots te kúnnen denken. De eigen beperkte gedachtes zijn de sterkste belemmerende factor voor mensen. Ik heb niet bewust het pad van ondernemen gekozen, het is gewoon zo gelopen. Ik heb altijd wel een passie gehad voor handel maar ik wilde wel eerst werkervaring opdoen. Het echte ondernemen ontstond later in het .com tijdperk, ons product kwam voort uit frustratie, enorme ergernis over hoe het ging destijds in de online wereld”.

Heb je interesse in het hele artikel, waarin meerdere verhalen uit het interview gedeeld worden? Lees dan hier verder: https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/heleen-dura-van-oord-peak-capital-lef~2553935

Meer weten over het boek LEF Next Level? Klik dan hier: https://www.thesocialsellingcompany.com/nogmeerlef/

Heeft jouw team de juiste geelbalans?

Een van mijn vestigingen had wat afgetobd. De omzet duikelde omlaag en klanten waren ontevreden. Maar opeens was dat anders. Het team leek vleugels te hebben gekregen. Alles leek te kunnen. Omzetgroei uit bestaande klanten, veel nieuwe klanten en een hoge klanttevredenheid. Efficiënte productie, weinig fouten, een goede sfeer en veel positiviteit. Dezelfde leider, maar wel een aantal nieuwe mensen.

Vier vrolijke kleurtjes
Het lijkt me duidelijk, het moet aan de mensen liggen. Maar hoe dan? Is het de chemie tussen mensen? Natuurlijk leiderschap? Wat maakt nu echt het verschil? Het antwoord werd me gebracht in vier vrolijke kleurtjes. Als onderdeel van een interne training hebben we onze mensen een psychologische test laten afnemen. Veelgebruikte testen zijn de je wellicht bekende Myers-Briggs, Ned Herrman of DISC. Wij kozen voor de Birkman-test. Die was vooral wat goedkoper en eerlijk gezegd waren mijn verwachtingen toch al niet zo hoog. Immers, wat kun je met een online vragenlijstje van 20 minuten ontrafelen?

Spot on
Een dag na mijn invuloefening kreeg ik een 34 pagina’s tellende rapportage toegemaild. Ik werd op vier dimensies geanalyseerd: interesse, werkstijl, hoe je wordt gemotiveerd en je gedrag onder stress. Bij iedere dimensie kreeg ik een kleur. Zo blijk ik blauw in mijn interesses: een voorkeur voor creatie en innovatie en sterk mens- in plaats van taakgeoriënteerd. Mijn stijl is groen, dat wil zeggen competitief, energiek, assertief en direct. Ik word – typisch blauw – gemotiveerd door waardering, openheid en tijd doorbrengen met mensen. Mijn stressgedrag – eveneens blauw – uit zich door terugtrekken, vermoeidheid, besluiteloosheid en overgevoeligheid voor kritiek. Na wat diepere reflectie moet ik toegeven dat de test spot on was. Het klopt.

Juiste geelbalans
Interessant blijken ook de uitkomsten voor de gehele organisatie. De condens is van het raam afgezeemd. Opeens is alles zichtbaar; de kleurenblindheid is over. Nu is het me duidelijk waarom sommige teams beter werken dan andere. Veelal blijken teams met vooral blauwe profielen (denken, creëren) minder te presteren. Teams met een juiste geelbalans (taak- en procesgericht) blijken effectiever. Interessant is het ook te snappen dat ‘blauwe managers’ onbewust ook liever ‘blauwe medewerkers’ aannemen en daarmee eigenlijk hun team langzaam verzwakken. Ik snap het! Het is me nu ook duidelijk waarom ik de laatste tijd wat vermoeid ben. Interessant, die psychologie. Het mysterie ontrafeld.

 

Stop Start Keep

Mijn goeroe heeft me ooit eens uitgelegd dat het strategisch proces voornamelijk kiezen is wat je niet doet. Als ondernemer of leider van een bedrijf word je continu blootgesteld aan nieuwe kansen en uitdagingen. Een medewerker met een fantastisch productidee, een klant die graag wil dat je het hele project overneemt en een overactieve business developer die met gedurfde pilotprojecten aankomt. Zo bouwt zich door het jaar heen een behoorlijke dosis bedrijvigheid op die niet allemaal even logisch, gebalanceerd en in elkaars verlengde ligt. Een operationele, tactische en strategische warboel. Alles doen is per definitie falen. Daarom is het van belang regelmatig even de kussens op te schudden en de stofkam door de activiteiten te halen.

               Maar hoe doe je dat? Een beproefde techniek is het gezamenlijk formuleren van de ‘stop doings’, oftewel het samenstellen van een lijst van activiteiten die simpelweg gestopt moeten worden. Die wordt dan gecombineerd met een analyse van de ‘start doings’ en de ‘keep doings’. U snapt het. Een simpele maar essentiële periodieke strategische ijking en herordening van de activiteiten.

               Het trucje vond ik ook bruikbaar bij het bewaken van de interne cultuur. Zo sluipen er regelmatig eigenaardigheden in de bedrijfscultuur. Veel nieuwe medewerkers, leiders die toch wel erg hun eigen manieren eropna houden en groeipijnen die op ongewenste momenten naar de oppervlakte komen. In ieder geval zaken die me opvallen en me vaak wat irriteren. Dan is het goed om te bespreken hoe we met elkaar willen omgaan en wat we wel en niet willen. Inderdaad, de stop, start en keep doings.

               Met een paar korte brainstormsessies met medewerkers op diverse niveaus komen de gevoelige interne issues snel bovendrijven. Zaken waar men zich aan stoort komen vlot op tafel. Bij ons werd het duidelijk dat meerdere mensen zich – net als ik – ergerden aan die lange ‘cover your ass’-e-mailwisselingen met veel collega’s in de cc. Zo ook meetings zonder duidelijke agenda en praten over collega’s terwijl ze er niet bij zijn. De keep doings waren ook duidelijk: de manier waarop wij uitdrukking geven aan onze kernwaarden, onze samenwerking en transparantie. De gefabriceerde start doings zijn eigenlijk ons wensenlijstje. Meer vieren, meer oplossingen creëren in plaats van op problemen te focussen, en tot slot: meer interne training organiseren.

            Door het collectieve voorwerk is de implementatie eenvoudig. Management committeert zich aan de lijst en communiceert deze binnen de organisatie. Met plakband op de muur. En het werkt fenomenaal. Met de lijst in handen kan iedereen nu ongewenst gedrag makkelijk bespreekbaar te maken. We stoppen en starten dat het een lust is. Wellicht ook iets voor u?

Dit fragment komt uit het boek Groter Groeien van nlgroeit-oprichter Kees de Jong.

Tag Archief van: Management

Justin Jansen

Het Groeicollege

Crossroads

Crossroads

Top 250 Groeibedrijven Event 2022

Utrecht centraal

Regio event Utrecht

Het thema van de dag is ”talent aantrekken en behouden”. Topsprekers Jacques van den Broek (Nederlands Comité voor Ondernemerschap), Wendy van Ierschot (VIE People) en Michelle Driessen (Deloitte) nemen jou mee in hun groei-verhaal, ervaringen om talent aan te trekken en te behouden en hun belangrijkste lessons learned.

Het programma

16.30 uur: Inloop en registratie.
17.00 uur: In gesprek met Jacques van den Broek, Wendy van Ierschot en Michelle Driessen over hun ervaring met het aantrekken en behouden van talent. Gevolgd door een paneldiscussie.
18.10 uur: Ga tijdens peer-to-peer gesprekken, onder het genot van een hapje en drankje, in gesprek met mede-ondernemers en experts over jouw groeiambities en uitdagingen. Netwerken, leren en je groei een boost geven!
19.20 uur: Wrap-up, afsluiting en BBQ.
20.00 uur: Einde event.