Blog: Tijd te kort? Ga managen op resultaten!

Er zijn altijd zaken die op je wachten; offertes die je moet uitwerken, beslissingen die je moet nemen, vragen die je moet beantwoorden, klanten die je moet bellen, collega’s die met je willen overleggen.

Elke dag weer, er lijkt geen einde aan te komen.

Waarschijnlijk zoek ook jij naar een slimme manier om meer tijd over te houden

Er zijn heel veel ideeën en tools om je tijd te managen. Als je googelt op ’tijd besparen’ tref je ruim 2,5 miljoen hits aan. ‘Slimmer werken’ geeft ruim 1,2 miljoen hits. De ideeën variëren van het gebruik van handige systemen (zoals Getting Things Done) en deelname aan trainingen Timemanagement, tot het lezen van boeken en het gebruiken van de meest geavanceerde digitale apps en tools. Maar ook sites als lifehacking.nl bieden je voortdurend een overzicht van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden om je tijd slimmer te managen.

Eén manier om tijd te besparen wordt door veel ondernemers nog steeds onvoldoende gebruikt…

Terwijl deze manier bij de meeste mkb-bedrijven, en waarschijnlijk ook bij jou, direct voorhanden is. Je betaalt er zelfs al voor… Maandelijks besteed je heel veel geld om deze manier mogelijk te maken en te gebruiken en toch maak je er onvoldoende gebruik van.

De reden?

Misschien onvoldoende vertrouwen dat deze manier je het meeste oplevert…
Geen kennis van de wijze waarop je deze manier het beste kan inzetten…
Gebrek aan vaardigheden om deze manier voor je te laten werken…

Over welke manier hebben we het dan? 

Over het resultaatgericht managen van je medewerkers. Het inzetten én gebruiken van het unieke talent, de opgedane kennis en ervaring, en de motivatie van je medewerkers. Het sturen op het resultaat in plaats van op de taken en activiteiten die tot een resultaat moeten leiden.

Al jarenlang een veelbesproken manier van leidinggeven

Honderden boeken zijn er inmiddels over geschreven. Iedere ondernemer weet dat het verstandig is om te managen op output (resultaten) in plaats van op input (taken en activiteiten). En toch wordt bij de meeste mkb-bedrijven nog steeds op input gestuurd en wordt er gesproken over de taken en werkzaamheden van de medewerkers.

Manage jij op resultaten? 

Als je de volgende zinnen steeds volmondig met ‘JA’ kunt bevestigen, ben jij een unieke uitzonderingje maakt elk jaar resultaatafspraken met je medewerkers en geeft ze de vrijheid om op hun eigen manier deze resultaten te halen

  • je hebt heldere randvoorwaarden afgesproken waar de resultaten aan moeten voldoen, zodat heel duidelijk is wat de bewegingsvrijheid van je medewerker is
  • je houdt je afzijdig van alle taken en activiteiten die je medewerker uitvoert zolang de medewerker voldoet aan de afgesproken randvoorwaarden
  • je voert geen inhoudelijk werkoverleg maar bespreekt alleen waar je medewerker tegenaan loopt, welke informatie of kennis nog ontbreekt en wat hij van jou nodig heeft om de afgesproken resultaten te halen
  • in je vacatureteksten staan geen taken en activiteiten die de nieuwe medewerker moet uitvoeren, maar alleen de verantwoordelijkheden of resultaten die de nieuwe medewerker heeft of moet behalen
  • je biedt je medewerkers de ondersteuning en ontwikkeling waar ze om vragen (!) zodat ze de resultaten kunnen halen die je samen hebt afgesproken
  • je draagt de verantwoordelijkheid voor het resultaat over aan de medewerker

Wat levert het managen op resultaten jou op? 

Als je de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten overdraagt aan je medewerkers én heel duidelijke afspraken maakt over de randvoorwaarden waar de resultaten aan moeten voldoen, scheelt je dat dagelijks heel veel tijd en energie. Het scheelt je bijsturen, ingrijpen, overnemen en meedenken. Als je meerdere medewerkers hebt, kan je dat veel tijd opleveren.
Naast tijd, levert het je nog meer op: meer betrokkenheid, meer winst, hogere klanttevredenheid!

Esther Mallant is oprichter van de Wereld van Personeel, en heeft jarenlange ervaring op het snijvlak van management, commercie en P&O. De Wereld van Personeel is ontstaan uit haar overtuiging dat het managen van personeel slimmer en simpeler kan.