In een interview met Alex Kampman van autogarage Manninck onthult hij hoe het Groeicollege zijn bedrijf naar nieuwe hoogten heeft gestuwd. Door te focussen op open communicatie en het creëren van een cultuur van vertrouwen, heeft Alex waardevolle inzichten opgedaan die de basis vormen voor groei en succes. Ontdek hoe autogarage Manninck een meer open cultuur heeft omarmd, waarbij teamleden zich meer verbonden voelen en verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. 

Alex Kampman Manninck

Wat zijn jouw groeiambities?

Ik ben sinds 2014 actief in mijn bedrijf. In het begin werkte ik samen met een compagnon. Op een gegeven moment merkten we dat onze individuele ambities soms verschilden van onze gezamenlijke doelen. Daarom zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan, maar we kunnen nog steeds samenwerken, wat fijn is. Sinds 2021 ben ik zelfstandig verdergegaan en hebben we weer stappen vooruit gezet.

Op dit moment hebben we vijf fulltime medewerkers en twee oproepkrachten, naast mijzelf.

Er is nog veel potentieel voor groei. Dat is waar we naartoe willen werken.

Mijn focus ligt op het versterken en uitbreiden van onze formule, samen met ons team. Ik denk niet in grenzen; ik wil ons werk gewoon verspreiden en zoveel mogelijk mensen helpen. Ook wil ik mensen die affiniteit hebben met techniek, zoals autotechniek, de kans geven om hun expertise in te zetten. Op die manier kunnen we klanten helpen met mobiliteitsproblemen oplossen. Dat is mijn visie.

Kun je wat vertellen over je bedrijf?

We zijn voornamelijk actief in auto-onderhoud, reparatie, inkoop en verkoop. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan en we streven ernaar om ons dienstenpakket geleidelijk uit te breiden. Dat is de kern van wat we doen.

Ons doel is om een win-winsituatie te creëren voor alle betrokken partijen: de medewerkers, de zaak en de klant. Het is belangrijk dat de relatie niet eenzijdig is, vooral omdat er in de autobranche soms sprake is van een gebrek aan vertrouwen. Mensen hebben vaak bepaalde vooroordelen over autoverkopers of autogarages. Het is belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen en transparant te zijn in onze communicatie.

Als jonge ondernemer zie ik het als mijn rol om een frisse benadering te bieden, vooral met betrekking tot technologie en innovatie. Veel oudere bedrijven werken nog steeds op een traditionele manier, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om te innoveren. Ik wil graag een voortrekkersrol spelen in deze transitie naar een meer transparante en klantgerichte aanpak.

Het is belangrijk om nauw contact te onderhouden met onze klanten en hen op een transparante manier op de hoogte te houden van ons proces.

Wat motiveerde je om deel te nemen aan het Groeicollege?

Toen ik met mijn compagnon was gesplitst, ben ik eerst bij het Ondernemersklankbord terechtgekomen.

Via het Ondernemersklankbord kwam ik in contact met iemand die ook coacht bij nlgroeit, bij het Groeicollege. In het begin stond ik er helemaal alleen voor, dus bij het Ondernemersklankbord moest ik eerst mijn basis op orde krijgen en een plan uitstippelen.

Toen ik eenmaal een aantal medewerkers had, adviseerde mijn coach me om me aan te sluiten bij het Groeicollege, omdat ik me op een punt bevond waarop dit relevant voor me kon zijn.

Op advies van mijn coach, die goed op de hoogte was van mijn situatie en persoonlijkheid, besloot ik me aan te sluiten bij het Groeicollege. En daar had hij gelijk in. Het was voor mij een belangrijke stap voorwaarts.

Dus via het Ondernemersklankbord kwam ik een coach tegen die ook betrokken is bij het Groeicollege. Ik kwam eigenlijk bij toeval het Ondernemersklankbord tegen in het BOVAG-krantje dat ik aan het lezen was. Ik was verbaasd dat er nog steeds professionals zijn die belangeloos hulp bieden. Daarna las ik me steeds meer in over die wereld en ontdekte ik nlgroeit.

Hoewel ik er wel eens van had gehoord, was ik er niet echt actief mee bezig. Er zijn zoveel zelfhulporganisaties, dus het is lastig om te bepalen wat het juiste is. Maar omdat mijn coach mij naar nlgroeit verwees, zag ik dat het een professionele organisatie is die ondernemers echt verder helpt en begeleidt, en dat sprak me enorm aan.

Hoe heeft het Groeicollege jou geholpen bij het ontwikkelen van je groeiplan?

Het Groeicollege biedt vooral inzicht. Als ondernemer moet je voortdurend beslissingen nemen, en je probeert zo vaak mogelijk de juiste keuzes te maken. Deze keuzes zijn vaak gebaseerd op ervaring en intuïtie. Echter, soms kom je situaties tegen die compleet nieuw voor je zijn. Dan is het fijn om steeds een overzicht te creëren waar je staat en in welke stappen je erheen wilt.

De kracht van het Groeicollege ligt in het feit dat je niet alleen theoretische kennis krijgt, maar ook praktische ervaringen van mensen die al hebben gestaan op de plekken waar jij wilt komen. Dit geeft je gerichte stappen en een breder perspectief, waardoor je een overzicht krijgt van wat er allemaal mogelijk is en welke stappen je kunt nemen.

Door deel te nemen aan het programma van het Groeicollege kun je even pauzeren, uitzoomen en een duidelijk groeiplan ontwikkelen. Dit geeft je een gevoel van zelfvertrouwen, omdat je bevestiging krijgt dat je op de juiste weg bent. Ook leer je van anderen die soortgelijke groeipijnen hebben ervaren. Dan denk je, oké, dus die frustratie is dus heel normaal. Dat geeft je wel extra kracht om door te gaan. Hierdoor kun je je strategieën aanpassen en stapje voor stapje verder groeien.

Tijdens het Groeicollege nemen veel andere ondernemers met diverse bedrijven tegelijk deel, en toch zijn er veel herkenbare aspecten, ongeacht de branche. Iedereen staat voor vergelijkbare uitdagingen.

Sommige ondernemers zijn bijvoorbeeld meer ontwikkeld op het gebied van HR, terwijl anderen meer gefocust zijn op bijvoorbeeld time management. Dit hangt natuurlijk samen met de aard van het bedrijf, maar toch kun je van elkaar leren. Of het nu gaat om een groot of klein bedrijf, je kunt enorm profiteren van de ervaringen van anderen, vooral als zij al stappen hebben genomen in gebieden die voor jou nog nieuw zijn.

Ik waardeer opbouwende kritiek, zolang het maar gefundeerd is en voortkomt uit eigen ervaring. De pijn en frustratie die anderen hebben ervaren, kunnen waardevolle lessen opleveren. Vaak leer je het beste door te luisteren naar de ervaringen van anderen en te begrijpen wat hen succes heeft gebracht, maar vooral ook wat hun tegenslagen zijn geweest.

Kun je een voorbeeld geven van een specifiek aspect van het programma dat je bijzonder waardevol vond voor jouw bedrijf?

Nou, vooral het aspect van personeel en leiderschap, en daar een plan omheen maken. Dat heeft me echt doen inzien dat ik met mijn collega’s wat meer openheid moest creëren.

Een opdracht was om de communicatie met mijn collega’s beter te maken. Bijvoorbeeld, vertrouw ik mijn werknemers? Dat was ook een onderdeel, vertrouwen. Ik vertrouw ze blindelings, want ze zijn super loyaal aan elkaar en we gaan ervoor. Maar vertrouwen betekent ook dingen loslaten. Controleer je nog het werk van anderen bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk doe ik dat nog wel. Dan kijk ik toch even na of het goed ging of niet. Dat is ook vertrouwen, dat je de taak volledig kunt loslaten bij de ander. Het is goed om daarover het gesprek aan te gaan, met iedereen.

Wat bleek, bijvoorbeeld, is dat we allemaal een soort verantwoordelijkheid voelden over het hele proces, waardoor we eigenlijk allemaal een beetje de controle over een andere rol of functie wilden hebben. Bijvoorbeeld, als de planning niet lekker loopt, heeft dat gevolgen voor de monteur; er ontstaat  werkdruk en hij kan zijn taken niet goed uitvoeren.

Het openen van dit soort gesprekken en het bespreken van de processen is belangrijk. We moeten elkaar vertrouwen als we een plan maken, en we moeten dan ook kunnen loslaten. Dan hebben we de ruimte om te groeien.

Door beter te communiceren met elkaar draag je bij aan een meer open cultuur, waarin dat gewoon steeds normaler wordt om te doen. En ook dat je het niet doet vanuit ego, maar vanuit het doel van de zaak. Het helpt ons allemaal uiteindelijk met onze dromen. Iedereen heeft zijn dromen en wil gewoon plezier hebben in het werk, en dat moet gewoon mogelijk zijn.

Welke impact heeft het Groeicollege gehad op de groei van je bedrijf sinds je deelname?

Het Groeicollege heeft echt een positieve impact gehad op de groei van ons bedrijf sinds onze deelname. Ik voel dat alles nu op zijn plek begint te vallen en dat we de juiste dingen aan het doen zijn. Het draait allemaal om consistentie en het vinden van de juiste balans. We zoomen uit en blijven consistent sleutelen aan onze aanpak. Wat ik vooral merk, is dat de kracht van ons team is toegenomen sinds onze deelname. We voelen ons meer verbonden en voelen allemaal meer verantwoordelijkheid voor het geheel, in plaats van alleen voor ons eigen specialisme.

We maken nu gestaag voortgang en zetten stap voor stap vooruit. Ik denk dat de grootste groei al in onze mindset zit. We hebben een duidelijke visie en voelen ons gesterkt door de stappen die we willen nemen en de volgorde waarin we dat willen doen. Natuurlijk zullen er altijd uitdagingen zijn, maar het grote plan is duidelijk en dat is wat telt. Dat is waar ik vooral de impact van het Groeicollege zie.

Zijn er bepaalde inzichten of strategieën uit het programma die je direct hebt kunnen toepassen in je bedrijfsvoering?

Nou ja, toen ik tijdens het Groeicollege leerde over het belang van open communicatie, dacht ik meteen: waarom heb ik dit nooit eerder gedaan? Er waren ook een aantal opdrachten die daarop gericht waren, en ik heb ze meteen toegepast in mijn bedrijf. Dat was echt een eye-opener. Het betrekken van je team kan je gelijk mee beginnen. Ik ben er al mee gestart en wil ook meteen een soort consistentie inbouwen, zodat we dit regelmatig doen en er echt een gewoonte van maken.

Bijvoorbeeld, aan het einde van elke week houden we een nabespreking, waarbij we een lijstje maken met taken die de komende weken moeten worden uitgevoerd. Elke taak wordt toegewezen aan een verantwoordelijke.

We bespreken ook hoe de week is verlopen en of de veranderingen in de planning de werkdruk hebben verminderd. Is alles duidelijk omschreven in de opdrachten? Het zijn kleine dingen, maar door regelmatig bij te sturen, voorkomen we lange lijsten met problemen die zich opstapelen.

Nu concentreren we ons op het perfectioneren van onze processen en het continu verbeteren ervan. We creëren een constante leercurve en houden een oogje op de resultaten. Als er iets misgaat, analyseren we waarom en wat we ervan kunnen leren. We nemen ook metingen op vooraf bepaalde punten, zodat we van tevoren weten wanneer we moeten ingrijpen. Communicatie met het team is hierbij essentieel, evenals het onderzoeken van onze processen en het regelmatig evalueren en verbeteren ervan.

Het is belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk. Daarom voeren we ook regelmatig persoonlijke gesprekken. Het viel me op dat dit te weinig gebeurde. Je denkt als ondernemer alleen maar van, die auto’s moet af, en dit moet nog gebeuren, dat is ook belangrijk. En dan kom je binnen van, hoe lang duurt het nog, hoe lang verwacht je tot het af is? Maar je vraagt even niet; ‘Hee, hoe gaat het?’

En toen besefte ik dat een halfuur één-op-één gesprekken enorm waardevol kunnen zijn. Het viel me op dat na zo’n gesprek mensen vaak de komende weken vol energie en motivatie zitten. Dat deed me realiseren dat, ondanks de drukte, beschikbaar zijn voor mijn team cruciaal is.

Hoe klein ook, zelfs een klein gebaar kan een grote impact hebben, zolang het maar oprecht is.

Hoe zie je de toekomstige groei van je bedrijf na het volgen van het Groeicollege?

Voor mij draait het vooral om het vinden van de juiste balans, alles moet in de juiste verhouding staan. Dus soms is het nodig om even uit te zoomen, de situatie te evalueren en dan vol gas vooruit te gaan. Momenteel ben ik bezig met het herstructureren van verschillende aspecten binnen mijn bedrijf. Ik zie het als het leggen van een goede fundering waarop we kunnen bouwen. Als alles goed staat en de processen geoptimaliseerd zijn, dan ben ik klaar om verder te groeien.

Wat betreft die groei, daar zit voor mij geen einde aan. Als we een dienst leveren waar mensen blij van worden en we een team hebben dat er met plezier aan werkt, dan is het toch zonde om dat bij een paar locaties te houden? Waarom niet uitbreiden zodat nog meer mensen ervan kunnen profiteren?

Voor mij is het belangrijk dat hard werken wordt beloond. Ik herinner me nog dat ik vroeger op mijn werk altijd mijn uiterste best deed, maar uiteindelijk hetzelfde salaris ontving als toen ik minder presteerde. Dat voelde oneerlijk. Daarom streef ik ernaar om een eerlijke verhouding te creëren waarbij mensen die hard werken ook de vruchten daarvan plukken.

Zou je het Groeicollege aanbevelen aan andere ondernemers?

Ja, ik zou het zeker aanraden. Het verbreedt gewoon je horizon en geeft je een overzicht in alle drukte. Er komt zoveel op je af en elke keer zijn er weer nieuwe verrassingen waar je mee te maken krijgt. Soms vraag je je af hoe je dit allemaal gaat oplossen. Daarom is het belangrijk om af en toe uit te zoomen en te kijken wat je eigenlijk aan het doen bent.

Soms heeft dat veel meer effect dan alleen maar doorgaan. Ook al kost het tijd en lijkt het alsof er nog veel te wachten staat, uiteindelijk levert het iets op aan het einde van de rit. Natuurlijk is het soms lekker om door te knallen, maar dan moet je wel weten dat de strategie goed staat. Af en toe moet je gewoon even uit die hectiek stappen, analyseren en vervolgens kun je weer vol gas geven.

Heb je nog advies voor andere ondernemers die hun bedrijf willen groeien?

Ja, het is vooral uitzoomen. Ik denk gewoon dat het echt efficiënt is, ook al denk je van niet, om af en toe verplicht uit te zoomen. Dan ga je aan het einde van de rit veel effectiever zijn. Dus, uiteindelijk, gaat het dubbel en dwars de moeite waard zijn. Natuurlijk kun je het ook te veel doen, maar je moet gewoon stelselmatig af en toe even uitzoomen. En als je dat onderdeel maakt, dan geeft dat je ook een fijner gevoel, denk ik. Als je weet dat je op de goede weg zit.