Eigenaar strategie als aanjager van waardegroei

Menig prachtig bedrijf heeft zich al verslikt in een onduidelijke of ontbrekende eigenaar strategie. Een eigenaar strategie is vooral van belang als er meerdere eigenaren zijn en heeft betrekking op drie gebieden.

  • Visie/richting: welke visie hebben de eigenaren op de richting van waardegroei van hun bedrijf? Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de exit strategie. Wanneer en hoe willen de eigenaren hun aandeel of bedrijf verkopen. Aan wie wel en aan wie niet? Is er een duidelijke exit strategie?
  • Persoonlijk: wat zijn de persoonlijke en zakelijke doelen van de verschillende eigenaren op korte en lange termijn?
  • Financieel: welke afspraken maak je als eigenaren tussen inkomsten op korte termijn en waardegroei op lange termijn? Wat doe je met winst of met verlies? Welke risico’s ben je bereid te nemen? Welke (financiële) bijdrage kun je als eigenaar leveren aan het bedrijf en hoe verhoudt zich dat tot  opbrengsten en eigendom? Hoe vindt financiële waardebepaling plaats (door wie en volgens welke methodiek) wanneer dit relevant is?