Strategie bepalen: Benut jij je IQ of zit het je in de weg?

Bepalen van je strategie

 
Waar wil je met je organisatie over een aantal jaren staan en welke impact heeft jouw besluitvorming op je (eigen) succes en die van je teamleden? Bij het bepalen van je strategie worden de structuur, systemen, shared values, skills, style en staff onder de loep genomen en komen hernieuwd samen. Wat is jouw rol hierin?
 
Nu weet ik uit eigen ervaring bij de organisaties die ik heb mogen begeleiden, dat er niet altijd strikt volgens een strategische planning wordt gestuurd en gewerkt. De waan van de dag, beschikbare liquiditeiten en stress vormen hierin nog wel eens onnodig de boventoon. Het blijkt dat het betrekken van teamleden bij de strategie en bij het bepalen van de koers van de organisatie – in de tijd waarin wij nu leven en werken – van fundamenteel en doorslaggevend belang is om succesvol(ler) te zijn en te blijven.
 
Regelmatig zie ik leiders worstelen bij het optimaal betrekken van de teamleden bij het mede koers bepalen van de organisatie. Hiërarchisch denken, ego en hun IQ lopen hen hierin regelmatig voor de voeten. Onnodig, zou je zeggen in een tijd waarin communicatie en samenwerken belangrijker is dan ooit!
 
 
 “Benut jij je IQ óf zit het je in de weg?”
Uiteraard dien je als leider over voldoende intelligentie, creativiteit, kennis, kunde en vlieguren te beschikken om een goede koers uit te kunnen stippelen en te volgen. Respect hebben voor jezelf als leider (op een gezonde manier), open communiceren en samenwerken is even zo belangrijk. Probeer je zelfwaardering los te koppelen van je IQ. Je IQ bepaalt namelijk niet wie jij bent als persoon, dus probeer hier niet je identiteit aan te ontlenen.
Analyseer voor jezelf bij het bepalen van je strategie en tactiek regelmatig welke situaties en/of processen je niet volledig verstandelijk kunt benaderen, onderbouwen én verklaren. Naast IQ is het dagelijks inzetten van jouw talenten en die van je teamleden een belangrijke voorspeller van succes bij het richting geven en koersbepalen van je organisatie. Als bonus krijg je er ook nog meer voldoening en werkplezier voor terug. Hoe mooi is dat?
Zet je IQ in om je bewuster te worden van je emotionele intelligentie (je EQ) en leer bij het bepalen van je strategie en te varen koers daar een goede balans in te vinden. Dan is de kans groter dat je door optimaal gebruik te maken van je teamleden de strategische en succesvolle leider wordt die je graag wilt zijn!