5 nieuwe must-reads voor ondernemers (zomer 2021)

Groeisprong: praktische levensgids voor persoonlijke en professionele groei – Regi Melcherts
Regi Melcherts is oprichter van de Strategisch Coachen Groep (SCG) en verzorgt opleidingen, coaching en mediation op het gebied van persoonlijke, professionele, team- en organisatiegroei. In zijn werk merkte hij dat je levensloop, loopbaan, relaties, team en je bedrijf zich ontwikkelen volgens patronen. Die kunnen succesvol zijn en groei stimuleren. Maar op een dag merk je dat ze niet meer voldoen. Je groeit niet meer, oude patronen staan je in de weg. Dan is het tijd om te bewegen naar een nieuwe balans. Dit boek helpt jou bij het maken van jouw groeisprong, met inspirerende vragen, herkenbare voorbeelden en praktische oefeningen. 

De 9 succesfactoren van de BV Natuur: survivalgids voor bedrijven – Ylva Poelman
Vraag jij je wel eens af wat je moet doen om je bedrijf te laten overleven? Haal dan eens je inspiratie uit de natuur. Energietransities, informatierevoluties, klimaatverandering, technologische revoluties, innovatie, diversiteit, zelfsturing, leiderschap, fake news, circulaire economie, de BV Natuur heeft het allemaal al eens bij de hand gehad. De parallellen met de grote uitdagingen van onze tijd liggen dan ook voor het oprapen. En als iets haar toekomstbestendigheid illustreert, dan is dat wel haar lange bestaan. Ondanks de vele (catastrofale) veranderingen waarmee ze is geconfronteerd, is ze al een slordige 4 miljard jaar non-stop in bedrijf: een indrukwekkende successtory. Origineel boek boordevol inspiratie voor bedrijven en leiders om creatief om te gaan met een steeds veranderdende wereld. 

Futurize! Omgaan met megatrends en disruptors: Het praktische handboek voor de toekomstgerichte CEO – Julie Lindthorst, André de Waal
Wij mensen houden meestal niet van veranderingen. Terwijl: soms is het juist goed om alles wat je weet en kent eens goed onder de loep te nemen. Megatrends en disruptors worden vaak ervaren als bedreigingen voor toekomstige organisatiegroei of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie. Maar dat is een te eenzijdig beeld: grote veranderingen of plotselinge verstoringen zoals een pandemie bieden ook kansen. Maar dan moet je wel weten hoe je deze kansen kunt benutten. Om organisaties hierbij te helpen hebben André de Waal en Julie Linthorst de belangrijkste megatrends en disruptors geïdentificeerd, de effecten van deze veranderingen geëvalueerd en beschreven hoe organisaties daarop kunnen reageren. Een must voor managementteams, leiders van de toekomst en iedereen die zich bezighoudt met het thema future of work, personeelsmanagement en innovatie.

Op koers op karakter: Acht organisatie-kwaliteiten voor een blijvende flow – Sylvia Vrugt
Hoe hou je je organisatie op koers, en zorg je dat je niet meegesleurd wordt in de waan van de dag? Sylvia Vrugt helpt je in haar boek op koers te blijven, en niet uit het oog te verliezen waar je met je bedrijf naartoe werkt. Je krijgt handvatten om de koers en het karakter van je organisatie tot één consistent geheel te smeden. Daarnaast toont ze aan de hand van vele praktijkvoorbeelden aan wat een enorme boost het geeft als dit lukt. Met behulp van haar model van acht samenhangende kwaliteiten komen organisaties in een blijvende, positieve flow en worden ze sterk, wendbaar en betekenisvol voor alle betrokkenen. 

New Female Leader: Het handboek voor nieuw leiderschap vanuit je eigen waarden – Caroline Glasbergen
Hoe kun je als vrouw vanuit je eigen waarden leiden in een nog altijd grotendeels masculiene omgeving? Dat is een vraag waar veel vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen. We leven nog steeds in een maatschappij waarin het mannelijke uitgangspunt de norm is, en waarin het stereotiepe beeld van een leider een charismatische, zelfverzekerde, witte, hoogopgeleide man is, die vanaf de top van de organisatie zijn team aanstuurt. Ook vrouwen die leiding geven lijken zich – vaak onbewust – te conformeren aan dit stereotiepe beeld. In New Female Leader geeft Caroline Glasbergen concrete handvatten voor hoe je als vrouw kunt leiden én bij je eigen waarden blijft. Ze laat inspirerende vrouwelijke rolmodellen aan het woord, geeft tips om het op jouw manier te doen en haalt relevante onderzoeken aan, zodat je tot je eigen authentieke definitie van leiderschap kunt komen.