Whitepaper: Groeien tijdens de Coronacrisis deel II

Whitepaper: Groeien tijdens de Coronacrisis deel II

Er waren een aantal redenen voor dit vervolgonderzoek. Zo wilden Pieter en Erik een duidelijker beeld krijgen rondom een aantal onderwerpen die nu meer aandacht krijgen door de corona-uitbraak. Ook waren zij geïnteresseerd of bedrijven zich weer herstellen en wat de langere termijneffecten waren van een aantal veranderingen. Deels om een concreter beeld te kunnen teruggeven aan beleidsmakers, maar zeker ook om inzichten en inspiratie te geven aan collega-ondernemers in de regio.

De aanbevelingen die Erik en Pieter doen nav dit onderzoek zijn:

  • Onderken het grote belang van je eigen mindset in deze tijd. Als je het moeilijk vindt dan is het dat heel normaal. Als jij overeind blijft op dit vlak heeft dat een enorme impact op iedereen om je heen. Als je verzuurt of verzuipt; dan ook maar niet op een manier die je zou willen. Start met het delen van zorgen en daar vanuit het samen oplossen ervan.
  • Onderken het belang van het hebben van een lange termijn ambitie en het meenemen van je team hierin. Dat zorgt ervoor dat je veel minder alleen staat in deze situatie en het zorgt voor perspectief; iets waar mensen in crisistijden altijd behoefte aan hebben.
  • Blijf investeren; er is ook een tijd na de crisis. Dan wil je op deze tijd niet terugkijken als een tijd van gemiste kansen.
  • Pas je aan, aan de complexiteit van de situatie. Dat zaken nu anders gaan, dat betekent niet dat ze niet kunnen. In bijvoorbeeld sales is het belangrijk dat je in deze tijd niet verkoopt, maar je klanten helpt om te kopen.
  • Organiseer inspiratie. Voor jouw als ondernemer is het belangrijk dat je jezelf laat onderdompelen in andere perspectieven en inzichten. Voor je team is het belangrijk om in tijden van thuiswerken het werken ook leuk te houden.

Download de whitepaper deel II  hier.
Download whitepaper deel I hier.