Klopt jouw personeelsstrategie?

Onderzoeken naar succesvolle personeelsstrategieën worden meestal uitgevoerd bij grote bedrijven waar alle zaken rond personeel tot in detail zijn uitgedacht en, door de grootte van het bedrijf, goed zijn te meten. 

Er bestaat weinig onderzoek naar strategisch personeelsbeleid in het mkb. Omdat het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven bestaat uit mkb bedrijven is dat een enorm gemis. Juist mkb ondernemers hebben behoefte aan richting voor het maken van de juiste keuzes over personeel.

Dat vonden ook de lectoren van Hogeschool Saxion. Samen met het bedrijfsleven en Universiteit Twente voeren zij al een aantal jaren wetenschappelijke onderzoeken uit naar de invloed van strategisch personeelsbeleid in het mkb. De conclusies uit deze onderzoeken in het mkb zijn zowel eenduidig als simpel…

Elk mkb bedrijf kent in de basis twee personeelslijnen: verticaal en horizontaal.
De verticale lijn staat voor de lijn tussen jou als ondernemer (DGA) en je personeel en vertegenwoordigt de keuzes die je maakt bij de selectie van je mensen. Wie haal je binnen en met welke belofte?
De horizontale lijn staat voor de manier waarop je in staat bent om je uitgangspunten bij selectie door te vertalen naar je personeelsstrategie; de manier waarop je communiceert, beloont, ontwikkelt en beoordeelt.

Kom je je belofte in de praktijk na en ben je als werkgever betrouwbaar?
Hoe beter je als ondernemer in staat bent om die twee lijnen – horizontaal en verticaal – helder en consistent te houden, hoe succesvoller je bedrijf.
Consistentie in je personeelsbeleid heeft, blijkt uit de onderzoeken, een direct effect op het succes van je bedrijf en op de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers.
Eenvoudig voorbeeld
Als je een nieuwe medewerker selecteert op zijn initiatief en innoverend vermogen, smoor je zijn talenten op het moment dat je zelf strak blijft sturen en alles zelf blijft beslissen. Het gevolg? Minder initiatief vanuit je medewerker en over en weer frustraties.

Ander voorbeeld
Als je wilt dat je medewerker los en informeel communiceert, klopt het niet als je zijn arbeidsovereenkomst en alle personeelscorrespondentie in formele, juridische termen giet.
Het gevolg? Mismatch met jullie cultuur en een gevoel van misplaatste zakelijkheid in jullie relatie.

Je personeelsstrategie moet kloppen bij wat medewerkers van jou verwachten.
Hoe consistenter én consequenter je personeelskeuzes, hoe herkenbaarder je personeelsstrategie is voor je medewerkers. Je trekt dan echt medewerkers aan die passen bij jullie cultuur en manier van werken. Prettig. Want dat kost je de minste energie en levert het meest op.

Wees dus glashelder over waar je bedrijf voor staat; wat iemand kan verwachten als hij bij jou start, wat jij van hem verwacht, waar hij voor wordt beloond en hoe je zijn verdere ontwikkeling invult. En zorg er vervolgens voor dat je die beloftes in al je beslissingen, keuzes en activiteiten rond personeel terug laat komen. Zodat je personeelsstrategie klopt!

Dit artikel is geschreven door de Wereld van Personeel.