Koningin Máxima aanwezig bij ‘Jaarevent nlgroeit’

Nlgroeit richt zich op het verbeteren van het ondernemerschap in Nederland en biedt onder andere ervaringsdeskundigen, ‘groeiambassadeurs’, die ondernemers helpen de mogelijkheden te verkennen om hun bedrijf te laten groeien. Zo worden ondernemers gefaciliteerd bij het vinden van een passende coach, mentor of opleiding. Tijdens de jaarbijeenkomst wordt een overzicht gepresenteerd met de ‘Top 250 Groeibedrijven 2018’. Deze lijst geeft inzicht in de sectoren en regio’s waarin de snelst groeiende Nederlandse bedrijven actief zijn en wat zij betekenen voor de vitaliteit en veerkracht van de Nederlandse economie. Dit zogenaamde ‘Scale Up Dashboard’ van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) richt zich op alle Nederlandse bedrijven. De 250 ‘groeibedrijven’ hebben in de periode van 2013 tot en met 2017 gezamenlijk ruim 16.000 banen gecreëerd.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de ‘Gouden Groeier’ uitgereikt. Deze prijs is een erkenning voor het bedrijf dat het hardst is gegroeid en de meeste banen heeft gecreëerd. Raymond Cloosterman, CEO en oprichter van Cosmeticamerk Rituals en winnaar in 2017, reikt de prijs uit. Koningin Máxima spreekt bij de prijsuitreiking een kort woord. Zij gaat onder meer in op het belang van groei van kleine ondernemingen voor de werkgelegenheid en innovatie.

Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Het Comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en zet zich in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken.

Nlgroeit is een meerjarenprogramma dat tot doel heeft het groeivermogen van het MKB te vergroten. Dit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel en NLevator en wordt gesteund door NL2025. Stichting NLevator richt zich op ondersteuning van bedrijven in de vorm van coaching, mentoring, kapitaal en netwerken. NL2025 is een beweging van toonaangevende mensen uit allerlei disciplines: sport, kunst, bedrijfsleven, cultuur en het onderwijs, die zich inzet voor een betere toekomst van Nederland.

Bron: Het Koninklijk Huis