“Discipline, daar is geen bal aan!”

Ondernemers, mentoren, dienstverleners en anderen ontmoetten elkaar daar in een drijvende glazen zaal op het water. Een aantal sprekers nam het voortouw, maar er werd ook onderling aan de ronde tafels gepraat over groeidoelen, kansen en juiste tools.

“Met focus en discipline kun je meer bereiken dan je zelf denkt.”

Tom Coronel, autocoureur én ondernemer, trapte af met een enthousiast verhaal over topsport en ondernemen. Coronel werd in 2011 E-commerceman van het jaar. “Een autocoureur eindigde boven Pieter Zwart. Hoe kan dat?” riep hij zelf verbaasd uit. De sportman heeft namelijk niet alleen wereldwijd geracet, maar ook (sinds 2001) een groot aantal webshops opgezet. Hij onderstreepte dat competitie in hem zit. “En competitie is topsport. En ondernemen is dat ook. Als ik meedoe, wil ik winnen”, zei hij. Zijn boodschap was dan ook helder: “Wanneer besluit je, als topsporter of als ondernemer, om iets te doen? Nou, als je een goed onderbuikgevoel hebt. Als je daar een beetje theorie mee kan matchen. En als je aan die twee wat lef toevoegt.” Coronel stipte de snelle veranderingen in de wereld aan: “Over een paar jaar kunnen we een dagje gaan shoppen in Melbourne. Het is aan ons om iets met al die veranderingen te doen.” Hij eindigde zijn verhaal, waar het enthousiasme letterlijk vanaf sprong: “Met focus en discipline kun je meer bereiken dan je zelf denkt.”

“Ambitie is wezenlijk, maar om door te groeien is discipline nog wezenlijker.”

Marcel Broersma van Peak Value was zelf ooit de snelste groeier van Europa. Hij herkende zich als ex-racer in het verhaal van Coronel en verbond dat aan zijn manier van ondernemen: “If you’re in control, you’re not driving fast enough.” Hij vervolgde: “Je wilt, zowel als ondernemer als als topsporter, altijd tot het maximale gaan.” Hij erkende dat discipline belangrijk is voor een bedrijf dat wil doorgroeien, maar hij gaf toe dat er eigenlijk niets leuk aan is: “Discipline, daar is geen bal aan!” De zaal herkende dat gevoel. Toch zei Broersma: “Ambitie is wezenlijk, maar om door te groeien is discipline nog wezenlijker.”

“Elk groeiend bedrijf gaat door een crisis heen.”

Andere sprekers, zoals Pieter van Osch van Spark Entrepeneurs Education, bouwden deels voort op het discipline-en-ambitie-verhaal van Coronel en Broersma. Van Osch: “Elk groeiend bedrijf gaat door een crisis heen. Die crisis kun je zien als de valley of death. En terwijl je onderneming groeit, kom je die een aantal keren tegen. Niet alle ondernemers komen erdoorheen.”

“Lig nooit wakker van dingen waar je geen invloed op hebt.”

Harald Swinkels, het gezicht van de Nederlandse Energie Maatschappij, kwam met een heel concreet advies voor de aanwezige ondernemers: “Stel het oplossen van ellende nooit uit. Ik wil voor elf uur ’s ochtends alle hoofdpijndossiers afgehandeld hebben. Anders schuif je ze geheid door naar de volgende dag.” Hij bekende dat hij eigenlijk weinig zelfdiscipline heeft, maar dat hij zichzelf op dat gebied veel heeft kunnen leren. Hij kwam ook terug op de valley of death die Pieter van Osch had genoemd: “Als je daarin zit, vraag je dan af waarom je ook alweer doet wat je doet.” Swinkels heeft een aantal perioden gekend waarin hij de valley of death moest doorgaan. De ene keer met meer succes dan de andere. Hij sluit zijn verhaal af met een, zoals hij dat zelf noemt, ‘goede raad’: “Lig nooit wakker van dingen waar je geen invloed op hebt.”

nlgroeit - overview hofvijver zaal event 3 maart

nlgroeit - kees de jong van nlgroeit speech

nlgroeit - tom coronel

Auteur: Corinne Brouwers, tekstschrijfster en eigenaar Brouwer Context.