Kerstboodschap van het bestuur

Beste ondernemer, mentor, partner of andere relatie van nlgroeit,

In dit bericht kijken wij – zoals zovelen – nog even terug op 2022. Voor de meesten een raar en bewogen jaar. Niet in de laatste plaats door het plotselinge overlijden van onze partner Joop de Jong van Port4Growth (zie de eerdere in memoriam). Maar als we het bij nlgroeit houden, zien we dat we ondanks de veranderingen in de wereld als organisatie een belangrijke ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Na zes jaar succesvolle samenwerking met de KvK is nlgroeit nu een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Nog steeds is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de belangrijkste financier. En nog steeds draait nlgroeit op de belangeloze en onbezoldigde inzet van het bestuur, ambassadeurs en natuurlijk de bijna 500 mentoren.

Inmiddels is Saskia van Roode de managing director van het enthousiaste nlgroeit team (Camille, Gregor, Jannike, Juuleke, en Timothy) dat we dit jaar hebben gebouwd. Een team dat overigens deels wordt bijgestaan door professionals van Aimforthemoon (Jelte, Jesse, Jurjen, Joshua en Milena) waar nlgroeit ook kantoor houdt. Clever Strategy heeft nlgroeit geholpen met een nieuwe website en verdere workflow automatisering.

Dit jaar kijken we terug op succesvolle edities van het Groeicollege (samenwerking met DPG en ECE) en vele events, waarbij het VIP mentor-event, het jaarevent in AHOY en de uitreiking van de Top 250 bij AFAS in Leusden toch wel de hoogtepunten waren.

Tot slot hebben we met het bestuur het nlgroeit manifest opgepoetst, hard gewerkt om de nieuwe organisatie in te werken en mooie plannen voor 2023 te maken. Daarover later meer.

Kortom, nlgroeit staat er goed voor! Mede dus dankzij de inzet van alle mentoren, ambassadeurs maar ook onze sponsoren, Ministerie van EZK, Centraal Beheer en Grant Thornton. Op naar 2023!

Het bestuur van nlgroeit

Kees de Jong

Monique Ansink

Laurens van Vliet