Bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf

Bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf in de coronacrisis
Heel veel ondernemers worden hard geraakt door de coronacrisis. Welke impact heeft deze crisis op je bedrijfsvoering en toekomstplannen? Hoe ga je hier als ondernemer mee om? En wat doet deze crisis met jou als ondernemer? En bovenal, hoe maak je je bedrijf toekomstbestendig?

Wij vroegen het Emile Langerak, ondernemer en oprichter van de Ondernemerschap Academy. Met een team van business coaches, trainers en adviseurs begeleiden zij dagelijks ondernemers in het hele land met 1-op-1 coaching & advies, in company trajecten en kun je deelnemen aan on- en offline programma’s met gelijkgestemde ondernemers.

De impact van de coronacrisis
De impact is inderdaad groot vertelt Emile Langerak. Waar je als ondernemer tot een jaar geleden volop inzette op groei, hebben veel ondernemers hun koers flink moeten bijstellen. Overigens verschilt dat wel sterk per sector. Bedrijven in de horeca, evenementen en recreatie worden heel hard geraakt, maar we begeleiden ook bedrijven in de bouw, logistiek, fruitteelt en boomkwekerij die er nu juist beter voor staan.

Zorg voor financiële grip
De financiële steunmaatregelen waren en zijn nog altijd voor veel ondernemers letterlijk een steun. Dat ervaren we dagelijks in het contact met onze klanten. Ondernemers kunnen op onze site inspirerende interviews, artikelen, tips & tools lezen. Ter illustratie: het meest gelezen is de NOW rekentool die we hebben ontwikkeld. Deze tool is alleen al 12.500 keer gedownload.

Natuurlijk geven de financiële steunmaatregelen relatieve rust, maar het feit dat je als ondernemer geen grip hebt op de cijfers en geen helder toekomstperspectief hebt zorgt wel voor veel spanning. Bij de nodige ondernemers ontbreekt het aan het juiste financiële inzicht om de impact te overzien. We helpen veel ondernemers met het creëren van financieel inzicht, berekenen van scenario’s en bepalen van de financiële impact. Dit zorgt voor een gevoel van grip en controle, omdat je met deze uitkomsten als ondernemer weet wat te doen in verschillende situaties.

In het voorjaar hebben ondernemers vooral kosten gereduceerd die geen enorme impact hadden op de hele organisatie. Zo werd er bijvoorbeeld een knip gezet in de flexibele schil, gesneden in het marketingbudget en veel investeringen die op stapel stonden zijn vooruitgeschoven.

Denk niet alleen in mogelijkheden, maar breng het bovenal in de praktijk
Vervolgens hebben we veel ondernemers en hun teams begeleidt in wat wél kan. Zo waren er in de winkelstraat minder mensen, maar de mensen die in je winkel kwamen waren wel koopbereid. Met deze wetenschap hebben we bijvoorbeeld een winkelier geholpen om meer omzet te genereren per klant met minder moeite door simpelweg de juiste persoonlijke aandacht te geven en klanten volledig te ontzorgen.

Veel gaat (nog altijd) online, dus is het voor veel bedrijven ook zaak je online zichtbaarheid te vergroten en bijvoorbeeld een creatieve marketingactie op te zetten om nieuwe klanten te vinden. Zo hebben we de eigenaar van een uitzendbureau die te kampen kreeg met een flinke vraagterugval onder bestaande klanten kunnen begeleiden bij een totaal eigentijdse benadering via video om met succes nieuwe klanten te binden.

We zien ook dat veel ondernemers juist nu nieuwe producten en diensten in de markt zetten. Zo was er een fruitteler die normaal gesproken duizenden mensen op zijn erf verwelkomt tijdens de jaarlijkse plukdag. Dat kon dit jaar niet doorgaan en hij was nu gebonden aan maximaal 250 bezoekers. Na een aantal brainstormsessies met zijn team heeft hij daarop een evenement georganiseerd waar je een ticket met een tijdblok voor kon kopen. Bij ieder ticket kreeg je een lege zak die je kon vullen met zelf geplukt fruit. Het resultaat? Met nog niet de helft van het aantal mensen wat hij de afgelopen jaren had, was zijn omzet nog hoger dan in voorgaande jaren.

De keerzijde van de medaille als ondernemer
En wanneer je als ondernemer het juiste financiële inzicht hebt en denkt in kansen en mogelijkheden, dan betekent dat nog niet dat je makkelijk door een crisis komt. Een typische eigenschap van ondernemers is doorzettingsvermogen, dus veel ondernemers zetten in deze tijd juist een tandje bij om een volgende stap te zetten. En naast dat dit wat brengt, kost het ook veel.

Niet alleen op het gebied van tijd en financiën, maar bovenal mentaal en qua energie. Onze coaches vervullen dan ook een dankbare rol om ondernemers juist hierbij te begeleiden. Het helpt om als ondernemer simpelweg een sparringspartner te hebben. Iemand om je zorgen en uitdagingen openlijk mee te bespreken, iemand die je begrijpt, maar ook iemand die je scherp houdt op het doen van het juiste.

Zo heeft het weinig meerwaarde om als restauranthouder maaltijden te bezorgen wanneer dit nog geen 10% van je normale omzet oplevert en je marge minimaal is. Tegelijkertijd wilde deze ondernemer wel bezig zijn, zijn trouwe gasten blijven bedienen en het gevoel hebben áán zijn bedrijf te werken. In dit geval kwam hij door middel van enkele coaching gesprekken tot het inzicht dat het vele malen effectiever was om samen te werken met andere restauranthouders in zijn dorp op het gebied van personeelsuitwisseling, bezorging en het benaderen van klanten met nieuwe foodconcepten. Dit levert hem nu veel meer plezier, passie én marge op.

Kortom..
Maak als ondernemer keuzes die jou, je bedrijf en je mensen verder brengen op basis van de juiste inzichten. Zorg dat je je omringt door mensen die je op een positieve manier energie geven en op de juiste momenten ook een spiegel kunnen houden. En vertrouw op het feit dat jij je bedrijf niet zonder reden zover hebt gebracht als waar het nu staat. Laat staan wat er nog gaat komen wanneer je nu de juiste keuzes maakt..

Maak jouw bedrijf ook toekomstbestendig(er)
De Ondernemerschap Academy heeft 10 verschillende online trainingen inclusief 1-op-1 coaching ontwikkeld specifiek voor ondernemers om je bedrijf ook toekomstbestendig(er) te maken.

Heb je interesse hierin? Kijk hier voor meer informatie over deze trainingen.