Sneller en makkelijker groeien? Mentoring werkt

Onderzoek toont aan dat het nlgroeit programma voor en door ondernemers zorgt voor groei in het mkb. Lees hoe:

Jaarlijks zetten ruim honderden mentoren zich in, en hebben inmiddels duizenden ondernemers een mentor en is het jaarlijkse nlgroeit event flink geschaald. Deze cijfers zijn een deel van de indicatie van het succes van mentoring door nlgroeit. En nu is ook aangetoond dat dit succes zich vertaald naar impact op groei.

Minder onzeker
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat deelnemers het mentorprogramma als nuttig tot zeer nuttig ervaren. Zij voelen zich minder onzeker als ondernemer. Vaak bevestigt de mentoring vaak de legitimiteit van hun plannen en doelstellingen. De mentees voelen zich ook zeer geholpen door duidelijkheid en focus, kritische blik, zelfinzicht en suggesties voor strategische richting van de organisatie.
Herdefinitie eigen rol
Bij de meerderheid van de mentees leidde het programma vooral tot ‘bedrijfsgerelateerde inzichten’. Mentees gaven aan dat zij veel hadden aan praktische informatie met betrekking tot de organisatie van de onderneming. Mentees deden ook veelvuldig psychosociale inzichten op dankzij het mentorprogramma. Deze inzichten richtten zich vooral op:
  • het creëren en vasthouden van focus voor de onderneming op de lange termijn en het stellen van doelen
  • herdefinitie van de eigen rol binnen de organisatie
  • de ontwikkeling van zelfeffectiviteit

Onderzoek toont aan dat het nlgroeit programma voor en door ondernemers zorgt voor groei in het mkb. Lees hoe door de managementsamenvatting van het Erasmus Centre for Entrepreneurship hier te downloaden.

“Ik ben niet gek.”
Met name waardeerden de mentees het besef dat ondernemers vaak tegen dezelfde, sector-onafhankelijke uitdagingen aanlopen en de bevestiging van een mede-ondernemer als mentor over hun werkwijze. “Ik ben niet gek”, “Dat ik op de goede weg zit”, “Dat ik goed bezig ben” (op de vraag: wat zijn de belangrijkste inzichten die je uit de gesprekken hebt gehaald?). Op deze manier draagt het mentorprogramma van nlgroeit voor veel van de deelnemende ondernemers bij aan de ontwikkeling van zelfeffectiviteit.  Mentees ervaren daarnaast de waarde van een mentor in:
“Pijnpunten kunnen spotten en tegelijkertijd een veilige omgeving bewaren,” “Opkijken tegen je mentor werkt motiverend,” “Helpen neutraal en nuchter naar dingen te kijken.”
Motivatie van deelnemers
De motivatie van mentees om deel te nemen aan het mentorprogramma was zeer verschillend. De meeste mentees gaven aan dat zij voornamelijk deelnamen aan het mentorprogramma om uitdagingen te bespreken met een sparringpartner, iemand die geen belang heeft bij de onderneming. Dit aspect werd dan ook het meest gewaardeerd aan de mentoring.
Voor de mentoren daarentegen was het pay-it-forward principe, in de zin van elkaar helpen of teruggeven aan de maatschappij veelal de belangrijkste motivatie om aan de slag te gaan als mentor: “Ik heb heel veel gehad aan mensen die tijd voor mij namen toen ik begon als ondernemer en nu nog steeds, ik wil graag ook die toegevoegde waarde hebben.” De mentoren waarderen de rol van nlgroeit als zijnde facilitator die het mogelijk maakt dat mentor en mentee aan elkaar gekoppeld worden