De Corona oplossing – Nog 1.5 meter te gaan, door Hessel Jan Smink

Werknemersonderzoek
Maar liefst 45% van de werknemers werkt door de coronacrisis thuis, 7% heeft geen werk meer en 41% is minder productief. Van de millennials (tussen 18-34 jaar) vindt 36% thuiswerken niet prettig en kan zich niet concentreren. Daarnaast geeft 65% van de werknemers aan op dit moment last van stress en spanning te hebben. Dit wordt weergegeven in recent onderzoek van landelijk zorgplatform ‘OpenUp’ onder de Nederlandse bevolking. Wat nu? Onze werkomstandigheden en mentale conditie staan onder druk door de impact van de coronacrisis en daaropvolgende politieke maatregelen. Saamhorigheid, houd vol, samen sterk en rust bewaren wordt gepredikt. Dat gaat ons echter beter af in tijden wanneer het goed met ons gaat. Hoe pak je een crisis nou aan als het water je tot aan de lippen staat?
 
Het goede nieuws
Zoals in elke crisis, is het door gebrekkige informatie, medicatie en/of onwetendheid de vraag of ‘de patiënt’ de ochtend wel zal halen. Het goede nieuws is dat wij, ondanks enorme verliezen op velerlei gebied, door deze coronacrisis heen gaan komen. Het vergt dan ook véél lef om nieuwe en risicovolle uitdagingen in crisistijden aan te gaan. Lef heb je nodig om je grenzen te verleggen. Om je op onbekend terrein te wagen. Daar te zijn waar zich nieuwe kansen aanbieden. Dat betekent dat je het risico accepteert om op je snuit te gaan. Want de uitkomst is vooraf onbekend. Daarom vraagt het lef!
 
  • Wat betekent lef of durven eigenlijk voor jou?
  • Durf je de confrontatie met jezelf aan te gaan en het roer om te gooien als dit noodzakelijk is?
 
Als je lef toont en de confrontatie aangaat, zul je merken dat het uiteindelijke resultaat geweldig kan zijn.
Je zult groeien, meer zelfvertrouwen krijgen, je bent trotser, daadkrachtiger én je zult beter weten waar je kwaliteiten liggen. Je laat je minder beperken door belemmerende gedachten, angsten en/of meningen van anderen.
 
Samen Sterk
Moed tonen in een economische en gezondheidscrisis kost moeite, maar de gevolgen kunnen wonderbaarlijk zijn!
 
  • Wat levert moed jou op, ook al is je besluit ingrijpend?
  • Ben je er nu voor werknemers/klanten op het moment dat het écht nodig is? Dan creëer je een sterke verbondenheid. Dit werkt enorm vruchtbaar voor (toekomstige) samenwerkingen.
  • Samenwerken in een crisis is per definitie het leren omgaan met verschillen tussen teamleden vanuit verbondenheid.
  • Toon je in deze lastige situatie verantwoordelijkheid zonder dat je weet waar dit toe leidt, dan opent dit mogelijkheden om met elkaar nieuwe wegen te verkennen.
  • Op welke wijze geef jij teamleden de ruimte én verantwoordelijkheid om in deze uitdagende situatie zelf naar oplossingen te zoeken en samen sterker te worden?
  • Of voel je de druk dat je als leider zelf alles moet doen om deze crisis door te komen?
  • Hoe kun je jouw on/offline (organisatorische/thuiswerk) aanpak hierin optimaliseren?
  • Neem je risico’s, dan biedt dat kansen voor vernieuwing, verandering én ontwikkeling!
 
Na het 1.5 meter tijdperk
Economen geven aan dat wij de grootste recessie sinds de grote depressie in de jaren ‘30 van de vorige eeuw gaan doormaken.
Met dit verschil: deze coronacrisis komt van buiten de reële economie en van buiten de financiële sector, deze komt vanuit de volksgezondheid.
Uit recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat de getroffen coronamaatregelen tot nu effectief zijn en het besmettingsgevaar in Nederland de komende maanden tot een minimum zal worden beperkt.
 
Logischerwijs betekent dit dan ook dat bij een voortvarend politiek en economisch beleid en de creatieve/innovatieve aanpak van ondernemend Nederland de bedrijvigheid in Nederland rond 1 september 2020 voor 70% up and running zal zijn. Gaandeweg zal ook blijken, maar eigenlijk weten wij dat nu al, dat voor veel bedrijven een 1.5 meter afstandsbeleid voor de klantvriendelijk en bedrijfsmatig onvoldoende gaat werken. Mijns inziens is dit op termijn ook niet meer nodig. Omdat zichzelf respecterende ondernemers nog meer de verantwoordelijkheid nemen om met hun werknemers/klanten tot nieuwe creatieve en passend virusvrije ideeën te komen. Ideeën die de gezondheid van werknemers/klanten garanderen en daardoor optimaal zullen bijdragen aan een gezonde, duurzame onderneming voor de toekomst.
 
Hoe mooi is dat?
 
Over Hessel Jan Smink
Na de verkoop van zijn bedrijf en het uitbrengen van zijn boek “Zakboek voor Succesvolle Managers & Coaches” houdt Hessel Jan zich als ondernemer, investeerder, mentor en spreker bezig met zinvol leiderschap, duurzame groei bewerkstelligen en hoe duo leiderschap leidt tot winstmaximalisatie binnen een agile omgeving.