Zo ontwikkel je collectieve groeivaardigheden

Een organisatie of bedrijf kan alleen groeien, als alle betrokken partijen meedoen. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Vaak stagneert groei in bedrijven na een eerste spurt. Maar wanneer je groeiambities en -kwaliteiten weet in te bedden in je organisatie, dan is het een stuk eenvoudiger om je groei vast te houden. 

Drie belangrijke elementen

Hoogleraren Justin Jansen en Tom Mom van de Erasmus Universiteit in Rotterdam schrijven in hun boek Naar een gezond groeibedrijf in 5 stappen dat er drie belangrijke aspecten zijn in het ontwikkelen van collectieve groeivaardigheden:

  1. Het bouwen van een winnend leiderschapsteam
  2. Een focus op groeifundamenten
  3. Het creëren van een optimaal groeiklimaat

Een winnend leiderschapsteam

Het ideale leiderschapsteam bestaat uit mensen die elkaar aanvullen, en die ieder hun eigen vaardigheden en expertise inbrengen. Denk hierbij niet alleen in complementariteit in skills, maar bijvoorbeeld ook in leeftijd, werkervaring, gender etc. Een team dat bestaat uit te veel overeenkomstige mensen, kan niet innoveren en groeien. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de eenheid binnen het team. Deelt iedereen dezelfde groei-ambities, zodat jullie gezamenlijk aan hetzelfde doel werken? Binnen het bedrijf kun je het als leiderschapsteam over veel dingen oneens zijn en sterke discussies voeren, maar één ding moet als een paal boven wat staan: jullie groeiverhaal. Iedereen binnen het team moet daaraan gecommitteerd zijn, anders gaat het niet werken.

Focus op groeifundamenten

Om met je bedrijf die volgende groeistap te kunnen zetten, is het essentieel dat jij je als ondernemer en leider focust op de fundamenten van je groei. Ruim hiervoor minstens 40% van je werktijd in. En je andere werkzaamheden dan? Delegeer de zaken die niet direct te maken hebben met je groei-ontwikkeling. Hiervoor heb je minstens één iemand in je organisatie nodig die sterk is op het gebied van bedrijfsvoering. Zo heb jij je handen vrij om te bouwen aan je bedrijf. 

Creëer een optimaal groeiklimaat

Hoe zorg je nou dat zowel je leiderschapsteam als je personeel ambitieus en gedreven blijven, met een heldere focus op het realiseren van groei? Daarvoor is het belangrijk een optimaal groeiklimaat te scheppen. Dat doe je door ten eerste het groeiverhaal te vertalen in ambitieuze doelstellingen, ten tweede door te zorgen dat de kernwaarden van je bedrijf terugkomen in het gedrag van het leiderschap en de medewerkers, en ten derde door te zorgen dat mensen grip hebben op hun eigen situatie door ze vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Stuur niet op gedrag, maar op uitkomsten. Zo vergroot je de kans dat medewerkers zich achter het groeidoel van de ondernemings scharen, en samen met jou de beoogde groei realiseren!

Meer weten over gezond groeien met je hele bedrijf? Lees het boek Naar een gezond groeibedrijf in 5 stappen van Justin Jansen en Tom Mom.