Een goed uitgewerkte groeistrategie is belangrijk als je je bedrijf wil laten groeien. Maar het spreekwoord luidt niet voor niets: culture eats strategy for breakfast. Oftewel: zonder de juiste mensen aan boord, gaat je groeistrategie niet vliegen.

Je kan pas met je groeistrategie aan de slag, als je een sterk en betrouwbaar personeelsbestand hebt, dat samen met jou bereid is die grote slag te slaan. De verbinding tussen jouw ultieme doel (strategie) en de juiste mensen vormen de kern van je bedrijf. Hierbij draait het om duidelijke geformuleerde visie, missie, kerncompetenties en kernwaarden.

De kernwaarden van je bedrijf

De kernwaarden van een bedrijf zijn de regels en grenzen die cultuur en persoonlijkheid van een onderneming definiëren. Bij alle activiteiten en beslissingen die binnen je bedrijf worden uitgevoerd, zijn de kernwaarden leidend. In principe zou je nooit iets moeten doen, wat hiertegen in gaat. Als leider is het belangrijk het goede voorbeeld te geven, en te handelen in lijn met de kernwaarden zoals jullie die met zijn allen hebben bepaald.

Kernwaarden bepalen

nlgroeit-oprichter Kees de Jong heeft de ultieme tip als het gaat om het vaststellen van de kernwaarden die voor jouw onderneming belangrijk zijn: ‘Ga samen met je team zitten en maak een lijst van de absolute topmensen in je bedrijf. De mensen waarvan je denk: die stuur ik graag in hun eentje naar een klant. Ga vervolgens na waarom je die mensen kiest. Welke eigenschappen bezitten ze? Zijn ze bijvoorbeeld slim, positief, of heel klantvriendelijk? Door deze eigenschappen te benoemen, kom je vanzelf bij de waarden die voor jouw onderneming het belangrijkst zijn. Voila, dat zijn je kernwaarden!

Bedrijfscultuur

De kernwaarden beschrijven het gewenste gedrag en de gewenste sfeer in je onderneming. De bedrijfscultuur is hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. Deze twee dingen liggen natuurlijk idealiter zo dicht mogelijk bij elkaar. Hier speelt het management een belangrijke rol. Door de kernwaarden te blijven benadrukken in verhalen en voorbeelden, en beslissingen te nemen die hiermee in lijn zijn, verpersoonlijken zij de bedrijfscultuur die ze willen zien. Mensen doen niet wat je zegt, mensen doen zoals jij doet.

Een sterke groeistrategie

Je bedrijf laten groeien aan de hand van een sterke groeistrategie is geen kortetermijnproject. Veel bedrijven volgen een groeilijn die een hele tijd zeer gestaag naar boven loopt, voordat deze plotseling explodeert. Dit komt omdat snelle groei pas kan ontstaan, wanneer de organisatie staat en de juiste mensen op cruciale posities zitten. Als dat zo is, is je bedrijf klaar voor lange, gezonde en duurzame groei.