Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend miljoenenbedrijf, een zogenaamde ‘scale-up’, stijgt sterk. De groei bij gevestigde bedrijven blijft daarentegen achter.

De belangrijkste resultaten van het Scale-up Dashboard 2017 zijn:

  • Het aantal snelgroeiende bedrijven *  in Nederland is verder toegenomen tot 3237. Daarmee is het aantal het afgelopen jaar toegenomen met 5.4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.
  • Snelgroeiende bedrijven hebben bijna 39.000 banen gecreëerd in de afgelopen drie jaar.
  • Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf stijgt explosief. Daar waar in 2014 slechts 98 startups wisten door te groeien tot een snelgroeiend bedrijf is dit in 2016 gestegen tot 331. Een stijging van maar liefst 220 procent. Een op de tien snelgroeiende bedrijven in Nederland komt inmiddels voort uit een startup.
  • Steeds meer bedrijven in Nederland groeien niet of nauwelijks. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven krimpt zelfs.

“Het lijkt er op dat er een kentering heeft plaatsgevonden en steeds vaker snelle groei wordt gerealiseerd door relatief jonge en kleinere snelgroeiende bedrijven die met nieuwe technologieën en verdienmodellen de groei bij gevestigde bedrijven ondermijnen”, aldus Jansen.

Aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is het afgelopen jaar verder toegenomen

Na een stabilisering van het aantal snelgroeiende bedrijven in 2015, zien we dat het aantal het afgelopen jaar verder is gestegen tot 3237, een toename van 5.4 procent ten opzichte van een jaar eerder. “Het is goed om te zien, zeker ook met de verbeterde economische omstandigheden in het achterhoofd, dat het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland verder is gestegen”, volgens Jansen. Snelgroeiende bedrijven weten zich optimaal aan te sluiten bij de veranderende omgeving en zorgen voor de benodigde vitaliteit voor de Nederlandse economie. Het Scale-up Dashboard heeft alle snelgroeiende bedrijven van Nederland in kaart gebracht. Gedurende de periode 2013-2016 hebben deze bedrijven bijna 39.000 banen gecreëerd. Gemiddeld is een snelgroeiend bedrijf gedurende de afgelopen drie jaar gegroeid naar 23 fulltime medewerkers.

Toepassing nieuwe technologieën

Opvallend is dat binnen de groot- en detailhandel alsmede de topsectoren Agri & Food, High-tech systemen en materialen, en Logistiek relatief veel startups weten door te groeien tot een snelgroeiend bedrijf. De startups die nieuwe technologieën toepasbaar maken, een schaalbaar verdienmodel hanteren en selectief zijn in het betreden van nieuwe markten, blijken zich sneller te ontwikkelen tot snelgroeiend bedrijf. “Zij denken heel goed na over de toepassing van nieuwe technologieën om uitdagingen van hun klanten op te lossen alvorens hun propositie op de markt te lanceren. Daarnaast hanteren zij vaak een snelle maar gestructureerde aanpak voor de ontwikkeling van producten of diensten en wordt relatief vroeg in het proces geëxperimenteerd met prototypes en nieuwe varianten van producten en diensten. Geen overhaaste beslissingen dus, maar een op praktijkgerichte aanpak” zo stelt Jansen.

Bijna 85 procent van Nederlandse bedrijven groeit niet of nauwelijks

Het toenemende aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland staat in schril contrast met de steeds meer uitdijende groep aan bedrijven die niet of nauwelijks groeien. Sterker nog: bijna een derde van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen jaren een krimp gekend. Gevestigde bedrijven zien veelal niet de mogelijkheden van het toepassen van nieuwe technologieën of het aanpassen van gevestigde verdienmodellen. Sterker nog, ze worden vaak ingehaald en verliezen bestaansrecht door jonge, relatief snelgroeiende bedrijven die met disruptieve innovaties de markt betreden.

De groep aan stabiele of zelfs krimpende bedrijven omvat nu al bijna 85 procent van de Nederlandse MKB-bedrijven. Dit percentage is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De groei van de Nederlandse economie wordt daarmee steeds afhankelijker van een relatief kleine groep aan bedrijven die zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Actie is noodzakelijk. Naast meer generieke maatregelen en beleid voor het stimuleren en ondersteunen van groei bij startups en scale-ups, zal er meer aandacht moeten komen voor het ontwikkelen van tools en technieken die gevestigde bedrijven helpt om nieuwe groeikansen te identificeren en te implementeren. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt teveel gekenmerkt door bedrijven die wel de ambitie hebben om te groeien, maar die dat niet kunnen vertalen in groeimogelijkheden door barrières op het gebied van leiderschap, financiering of het doorvoeren van vernieuwingen binnen hun producten- of dienstenportfolio.

Het Scale-up Dashboard is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar snelgroeiende bedrijven in Nederland en wordt gehouden onder leiding van prof. Justin Jansen, hoogleraar Corporate Entrepreneurship aan RSM en academisch directeur bij ECE, een onderzoeksinstituut dat meerjarig onderzoek verricht naar de factoren bij bedrijven die leiden tot snelle groei en inzicht biedt in snelgroeiende bedrijven in specifieke regio’s of sectoren. Justin is voorzitter van de Denktank van nlgroeit.

* Een snelgroeiend bedrijf, oftewel scale-up, is een bedrijf van minstens 10 medewerkers dat gedurende een driejarige periode minstens 20 procent per jaar groeit.