Vandaag werken aan de groei van morgen

Juist jonge, startende bedrijven blijken steeds meer snel te groeien. Ondanks het feit dat MKB ondernemingen vaak wel willen groeien, is het moeilijk voor hen om nieuwe groeikansen waar te maken.

MKB bedrijven zijn nog teveel afhankelijk van de economische omstandigheden om te groeien.

Hoewel meer bedrijven zullen gaan profiteren van de bredere economische groei en aantrekkende vraag naar hun producten en diensten, zal er veel meer aandacht besteed moeten worden aan het vergroten van de arbeidsproductiviteit en de mogelijkheden van MKB bedrijven om vernieuwingen door te voeren. Niet alleen door het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar ook in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om nieuwe kansen waar te kunnen maken.

Vandaag moet worden gewerkt aan de groei van morgen.

Leiderschap binnen de MKB bedrijven van morgen speelt een cruciale rol bij de groei van de ondernemer, de organisatie en medewerkers. Toekomstgerichte leiders stellen zichzelf en hun omgeving steeds fundamentele vragen: Wat vraagt de veranderende omgeving van ons? Waar is er ruimte voor verbetering? En hoe kunnen we nieuwe groeikansen realiseren door het toepassen van nieuwe technologieën? Dit vraagt om lef en het vermogen om ambitieuze doelstellingen te formuleren, het vermogen om als leiderschapsteam uit de “comfort zone” te treden en medewerkers binnen de organisatie de mogelijkheden te bieden om vernieuwde groei vorm te geven!

Een groeifocus geeft richting aan de toekomst van de organisatie.

Snelgroeiende bedrijven blijken zichzelf vaak fundamentele vragen te stellen over hun (nieuwe) groeimogelijkheden. Waar verdienen we in de toekomst ons geld mee? Wat vraagt de toekomstige samenleving van ons? Welke trends en ontwikkelingen bepalen het speelveld van ons bedrijf en hoe reageren we daar op? Snelgroeiende MKB bedrijven ontwikkelen op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen een toekomstbestendige strategie. Niet als rigide structuur en richting, maar implementeren groei als een continue verander- en verbeterproces. Dat onderbouwt de ambitie en geeft energie om te innoveren, te anticiperen en kansen te benutten!

De pdf bevat het boekje ‘Nederland, land van groeiondernemers’. Hierin de whitepaper ‘Vandaag werken aan de groei van morgen’ en de Top 250 Groeibedrijven 2018. Hierin informatie over groei in Nederland, de 250 bedrijven en hun highlights zoals een sectorverdeling, een verdeling per provincie en de Top 5-vestigingsplaats.