Als oprichter van een florerend bedrijf blaak je waarschijnlijk van ambitie, ben je goed geïnformeerd en competent in wat je doet. Misschien ben je zelfs een ervaren ondernemer, afgestemd op de huidige fase van je bedrijf. Maar hoe kun je anticiperen op de nasleep van de groeifase waar je bedrijf op afstevent? Welk soort ervaringen heb je straks nodig om nog sneller te kunnen accelereren? Je weet immers niet wat je niet weet — dus hoe stel je de juiste vragen?

Hierin schuilt het fenomeen van “Onbewust Onbekwaam”. Hoewel het negatief kan klinken, is dit niet noodzakelijkerwijs het geval.

Ja, ondernemers zijn over het algemeen ambitieus, geïnformeerd en competent. Maar er kan onderzoek nodig zijn om de blinde vlekken te onthullen die groei kunnen belemmeren. De vraag is dan: is dit een zichtbare uitdaging of is er een bepaalde onbekwaamheid in het team of de ondernemer? Ook is het belangrijk of er om steun wordt gevraagd, of dat er vastbeslotenheid heerst om zelf alles te leren wat nodig is om te kunnen schalen.

Het belang van zelfreflectie en zelfbewustzijn bij het opschalen van je bedrijf

Wat hierboven beschreven is, is de kern voor elke ambitieuze ondernemer of het team van een opkomend of groeiend bedrijf. Ambitie is immers de brandstof voor het strategisch opschalen van je bedrijf.

Maar er speelt nog iets mee dat een cruciale factor kan worden voor het succesvol opschalen van je bedrijf: zelfreflectie en zelfbewustzijn bij zowel de ondernemer als het team:

Hoe weet je wat je niet weet?

  • Hoe vraag je om hulp als je de noodzaak om een vraag te stellen niet ziet?
  • Hoe besef je dat adviseurs van onschatbare waarde kunnen zijn als je niet weet wat je zonder hen mist?
  • Is het de optimale route om je bedrijf helemaal zelf op te bouwen, zoals zelf een financieringsronde leiden?

De piramide van Maslow: van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam

Deze vraagstukken, inclusief het “weten wat je niet weet”, of het kunnen identificeren van een blinde vlek in je strategie of bedrijfsvoering zijn van groot belang voor ondernemers in deze groeifase van het bedrijf. Hier kunnen de verschillende lagen van de piramide van Maslow worden toegepast (toegeschreven aan Abraham Maslow, hoewel dit model niet voorkomt in zijn belangrijkste werken volgens Wikipedia).

De piramide is verdeeld in vier fasen:

  1. Onbewust onbekwaam‘ – Je weet niet wat je niet weet, en je ziet ook niet de waarde van het verwerven van die kennis.
  2. Bewust onbekwaam‘ – Je begrijpt dat je een kennisgebrek hebt en ziet de waarde van het leren.
  3. Bewust bekwaam‘ – Je begrijpt hoe iets te doen, maar het vereist nog steeds concentratie en moeite om de kennis toe te passen.
  4. Onbewust bekwaam‘ – Het toepassen van de kennis is een tweede natuur geworden en kan moeiteloos gebeuren.

Het doorbreken van de ‘bewust onbekwaam’ fase: een kans voor groei en leren

Dit model suggereert dat individuen eerst onbewust zijn van hun eigen onbekwaamheid. Zodra ze hun onbekwaamheid erkennen, ontwikkelen ze bewust de benodigde kennis en gebruiken deze bewust. Uiteindelijk wordt de kennis onbewust gebruikt: de persoon is “onbewust bekwaam” geworden.

Ondernemers die deze theorie toepassen, zullen deze ook incorporeren in de houding en cultuur van het bedrijf. Ze zullen eerder de hulp inroepen van adviseurs, ervaringen en geëxtrapoleerde lessen toepassen om het bedrijf te laten groeien.

Onderwerpen zoals het vinden van het “slimme geld”, internationaliseren, humanizing business, of het ontwikkelen van een meerjarig strategisch plan behoren duidelijk tot de blinde vlekken. Maar het bouwen van een “bubbel” van senioriteit, kennis en ervaring verandert founder teams van “onbewust onbekwaam” in “bewust onbekwaam”.

Onbekwaam klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar “bewust onbekwaam” moet juist gekoesterd worden. Het betekent namelijk dat men de kans krijgt om door een intense leercurve te gaan en daardoor essentiële kennis op te doen om het bedrijf beter en sneller te laten groeien. Op deze manier wordt men al snel bewust bekwaam op specifieke gebieden van het schalen van het bedrijf.

Bouwen aan competentie en groei

Door deze stappen te zetten, wordt de mentaliteit van alles zelf willen doen doorbroken. Het is voor zowel oprichters als het bedrijf een waardevolle ervaring om samen door de vier fasen van de piramide van Maslow te gaan. Het eindresultaat is een versnelde groei en een bubbel van ervaring en kennis, waarmee het bedrijf als geheel buitengewoon competent wordt.

Door het delen van deze ervaringen nodigen we jou ook uit om je visie en ervaringen op dit onderwerp met ons te delen. We zijn nieuwsgierig naar jouw inzichten. Samen gaan we van onbewust naar bewust, en van onbekwaam naar bekwaam.

Dit artikel is geschreven door Dieuwke Hoogland, mede-oprichter van onze partner Masters of Scale.

Over Dieuwke Hoogland

Dieuwke Hoogland is een ervaren ondernemer en mede-oprichter van succesvolle startups, waaronder Masters of Scale. Met haar expertise op het gebied van M&A, juridische zaken, financiën, inkoop en zakelijke ontwikkeling, helpt ze bedrijven om op te schalen en een solide basis te leggen. Als adviseur, mentor en coach heeft Dieuwke een speciale focus op diversiteit en inclusie. Ze is ambitieus om in non-executive bestuursfuncties als adviseur of toezichthouder bij scale-up bedrijven te dienen, waar ze haar ervaring en expertise kan inzetten om bedrijven naar nieuwe hoogten te leiden.

Leer over hoe andere ondernemers omgaan met uitdagingen in werving en selectie op het nlgroeit jaarevent!