Entrepreneur at heart. En daarmee bedoel ik ‘in hart en nieren’, maar vooral ook ‘vanuit het hart’. Dat uit zich sinds 2017 in sociaal ondernemerschap wat ik liever normaal ondernemerschap noem. Ik heb zowel ervaring met het uitbouwen van commerciële bedrijven als met het bouwen van een maatschappelijke movement. Ik ben een verbinder en een creatief, ik bouw graag aan veilige werkomgevingen / werkculturen en vind het leuk om bewegingen op gang te brengen waarmee we van waarde kunnen zijn voor de wereld waar we deel van uitmaken.

Bedrijfsactiviteiten

The Present is een ondernemerscollectief dat bestaande maatschappelijke initiatieven ondersteunt en zelf nieuwe initiatieven opzet, op het gebied van de drie grootste crises van deze tijd: de verstoorde relatie met de natuur (ecologische crisis), de verstoorde relatie met de ander (sociale crisis) en de verstoorde relatie met onszelf (spirituele crisis).

Wat heb ik geleerd als ondernemer

Mijn ondernemerschap heeft me vele malen meer gebracht dan mijn universitaire opleidingen. Ik heb vooral geleerd dat hoe meer ik mezelf blijf ontwikkelen en investeer in mijn persoonlijke groei, hoe meer ik anderen ook in hun groei kan begeleiden en hoe meer we samen voor elkaar kunnen krijgen.