Ik ben een technisch opgeleide professional die algemene en commerciële managementposities heeft vervuld. Ik heb verstand van de operatie en financiële herstructureringen en pas de juiste combinatie van denken en doen toe. Mijn kracht ligt in het realiseren van doelen door een pragmatische en analytische aanpak in combinatie met creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Bedrijfsactiviteiten

Ik ben actief als regiodirecteur voor NLInvesteert. In deze rol help ik ondernemers bij het invullen van hun financieringsbehoefte. Door het combineren van verschillende financieringen wordt voor de ondernemer de optimale financieringsstructuur gerealiseerd. Een grondige analyse van de onderneming ligt daaraan ten grondslag.

Wat heb ik geleerd als ondernemer

Dat ondernemen hard werken is.