Op donderdag 16 februari 2023 was nlgroeit aanwezig bij State of Dutch Tech 2023, een evenement van onze partner Techleap.nl waarbij wordt gesproken over het Nederlandse tech start-up en scale-up klimaat en wat zij nodig hebben om te groeien en meer impact te maken.

Lancering van het State of Dutch Tech 2023 rapport

De hosts van het evenement, Jacqueline van der Ende, Co-founder & CEO van Carbon Equity en Gerrit Heijkoop, Executive Partner LiveOnlineEvents mochten als eerste onze minister-president Mark Rutte op het podium ontvangen. Rutte riep de Nederlandse tech ondernemers op om het land te helpen met de grote uitdagingen waar wij voor staan op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en klimaatverandering. Hij benadrukte het belang om innovatie en technologie middels ondernemerschap naar de markt te brengen. Vanuit de overheid wil hij hier graag aan bijdragen middels het faciliteren van de randzaken zoals visa voor talent, vergunningen en aandeel optieregelingen. Maar tegelijkertijd is het beste wat de overheid kan doen is volgens Rutte, er buiten te blijven. 

Constantijn van Oranje-Nassau, gezant van Techleap.nl, presenteerde vervolgens het rapport State of Dutch Tech 2023 aan onze minister-president. Oranje-Nassau benadrukt een aantal trends in de markt waar we op moeten letten in het ecosysteem. Zo gaf hij aan dat er minder financiering naar Nederlandse tech start-ups is gegaan, wat de groei remt. In groene bedrijven wordt overigens wél meer geïnvesteerd. De sector loopt achter op het gebied van diversiteit, met name opvallend is nog steeds het feit dat de meeste bedrijven door mannen worden geleid. Tot slot is er een dringende behoefte aan talent. Het duurt te lang om sleutel vacatures te vervullen.  

Oranje-Nassau geeft als mogelijk oplossing aan om meer van elkaar te leren als ondernemers. We hebben als Nederlanders de neiging om onszelf in kleinere geografische segmenten op te delen, wat ons juist uit elkaar drijft in plaats van verbindt. We moeten leren van elkaar op een nationaal niveau. Succes zou zijn als we in meerdere sectoren de ASML’s van de toekomst kunnen creëren. 

De deeptech ondernemersreis

Zoals nlgroeit met haar groeifasenmodel ook aangeeft, kent de deeptech ondernemersreis gelijke uitdagingen. Deze reis begint voor deeptech vaak met onderzoek in een lab, waar we vertrouwen op de kennisinstituten van Nederland zoals universiteiten en TNO. Vervolgens wordt er gezocht naar een business toepassing voor de innovatie. Dit is het gedeelte waar de onderzoeker de switch maakt naar ondernemerschap. Een pilot uitvoeren, klanten vinden en met deze klanten het product en business model verder vormgeven. De ‘valley of death’ bestaat uit klant validatie, of er daadwerkelijk een bedrijf te vormen valt op basis van de innovatie. Pas daarna komt de focus op sales, het bouwen van een team en een productiefaciliteit. Hier is financiering belangrijk. Zonder groeifinanciering kunnen deze bedrijven niet verder. 

Hamed Sadeghian, CEO van Nearfield Instruments, geeft aan dat de belangrijkste succesfactor voor zijn bedrijfsgroei is, dat de klant validatie zo vroeg mogelijk is gedaan. Samen met de eerste klant is het product verder ontwikkeld; en vervolgens is met de juiste strategische investeerder het groeipad ingezet.

Davide Iannuzzi, CIO & hoogleraar natuurkunde bij de VU Amsterdam, geef inzicht in de stap die je als wetenschapper maakt richting ondernemerschap. Zijn grootste succes kwam voort uit het vinden van een ondernemer die al eens eerder een bedrijf succesvol heeft laten groeien. Zijn grootste uitdaging zat in het vormen van het eerste team. Diversiteit heeft hierin enorm geholpen, naast het creëren van een psychologische veilige ruimte voor wetenschappers om de stap naar ondernemerschap te kunnen zetten. 

IP van kennisinstituut naar markt

Vandaag wordt ook gevierd dat er uniforme ‘spin-off dealterms’  zijn gedefinieerd, bedoeld om meer duidelijkheid voor wetenschappers te scheppen in hun stap naar het ondernemerschap. Deze zullen gebruikt worden door alle universiteiten en kennisinstituten in Nederland, zodat de wetenschappers op een snelle en transparante manier weten waar zij aan toe zijn.

Co-financieringen voor scale-ups

Wat is het grootste voordeel van een internationale co-financiering? Volgens de aanwezigen in de zaal en online is dit het aanboren van een breder netwerk om de bedrijfsgroei te ondersteunen.

Christian Rood, co-founder & CEO van LeydenJar Technologies, gaf aan dat zij hun financieringsronde internationaal toch voor een groot deel zelf hebben moeten leiden omdat internationale partijen toch minder bekend zijn met de ins en outs van je bedrijf. Briehan Burke, general partner bij Keen Venture Partners, geeft Crisp als voorbeeld van een succesvolle internationale co-financiering. Zij hadden een goede relatie met de oprichters van Crisp ontwikkeld, maar konden de gevraagd financering van destijds 35 miljoen, niet alleen opbrengen. Een andere partij kwam aan tafel om de ronde te leiden en Keen werd er in een later stadium weer bijgetrokken. Juist de relatie met de oprichters was hierin de succesfactor.

Diversiteit en inclusie 

Diversiteit kan een belangrijke sleutelrol vervullen in de groei van tech bedrijven, maar de trend laat zien dat de metrics hierop niet snel genoeg bewegen. Ingrid Tappin, director inclusive leadership & culture van Techleap.nl geeft aan dat D&I een belangrijke ‘business enabler’ kan zijn. Een bedrijf  dat D&I goed aanpakt heeft 70% meer kans om marktkansen te benutten. En 35% van de bedrijven die D&I hoog op de agenda heeft staan, zal diens concurrentie overtreffen. Dit komt door het gebruiken van verschillende perspectieven om tot nieuwe oplossingen te komen. 

Terence Guiamo, global director inclusion, diversity & belonging bij Just Eat | Takeaway.com, geeft aan dat het belangrijk is om D&I op een strategisch niveau aan te vliegen. Het leiderschapsteam dient het juiste voorbeeld te geven, doelen te stellen en hier ook actief op te rapporteren naar de rest van de organisatie. D&I is wat hem betreft geen losse activiteit maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Het Nederlandse ondernemersklimaat

Minister Micky Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft duiding aan het Nederlandse ondernemersklimaat. Als relatief klein land, doen we het heel goed. Nederland staat 6e op de Global Innovation Ranking en 2e in de start-up ecosystem ranking. Dit komt door een goed werkklimaat in combinatie met een sterke geografische ligging als poort naar Europa toe. men spreekt hier goed Engels en talenten vinden ons land een fijne omgeving om te wonen.

Is alles dan perfect in Nederland? Nee, de minister geeft aan dat er een betere brug geslagen kan worden tussen onze kenniseconomie en de uitwerking in de praktijk. Communities zoals die van Techleap dragen hier aan bij. Het is belangrijk dat mensen samenkomen; dit moet vooral uit de markt komen. Op het gebied van financiering en talent kan de overheid ook beter ondersteunen. Er is een actieplan opgesteld om de 100.000 vacatures in tech & digital beter te kunnen invullen. Ook wordt er geholpen om meer funding uit Europa en Nederland te krijgen voor tech start- en scale-ups. Er komt nu nog teveel financiering uit Amerika en Azië. 

Ieder z’n rol

Door een organisatie als Techleap.nl wordt de agenda voor tech start-ups mede vormgegeven en zijn en blijven we als Nederland relevant. De overheid creëert de ruimte, de investeerders de financiering, de kennisinstituten het IP en de acceleraties en communities helpen bij het nemen van de hordes die je tegenkomt als je gaat ondernemen.

Mentor 

Ben jij een (tech)ondernemer en wil jij sparren over een groeivraag?

Vraag dan een mentor aan bij nlgroeit! Ons platform helpt ondernemers vooruit door je te koppelen aan een ondernemer die al eens heeft doorgemaakt waar jij nu staat.