Fundament voor duurzame groei

  • Het belang van MKB bedrijven voor Nederland neemt toe. Bijna 99 procent van de Nederlandse bedrijven behoort tot het MKB. Tezamen vormen MKB bedrijven daarmee het fundament voor een vitale en daadkrachtige economie.
  • Verbeterde economische omstandigheden en nieuwe initiatieven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het groeiend aantal MKB bedrijven. Voor het eerst groeit meer dan de helft van de Nederlandse MKB bedrijven.
  • Ondanks de verbreding van het groeifundament is de toekomst voor veel MKB bedrijven onzeker. Er verandert veel. En snel.

Vier aanbevelingen voor een toekomstbestendig MKB als fundament voor duurzame groei:

  • Investeer in de kwaliteit van het leiderschapsteam Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het managementteam samengaat met hogere prestaties van bedrijven. Ook nieuwe manieren van aansturing en experimenteren met nieuwe vormen van leiderschap blijken sterk bij te dragen aan de innovatiekracht van MKB bedrijven.
  • Benoem kernwaarden. Antwoord geven op een snel veranderende omgeving vraagt om daadkrachtig en authentiek leiderschap. Snelgroeiende bedrijven worden gekenmerkt door eenduidige en inspirerende kernwaarden waarbij talentontwikkeling, autonomie en verbondenheid veel ruimte krijgen.
  • Vergroot toegevoegde waarde. De waarde die MKB bedrijven toevoegen kan worden vergroot door een nieuw of aangepast verdienmodel toe te passen.
  • Omarm duurzame groei. De bereidheid van consumenten om extra te betalen voor meer duurzame producten en diensten blijkt ook verder gestegen te zijn. Voor ondernemers biedt dit volop kansen. Dat laat bijvoorbeeld ook de duurzame Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone zien. Zij staan dit jaar op de lijst van de Top-250 Groeibedrijven! Duurzaamheid en snelle groei blijken hiermee samen te kunnen gaan om echte impact te creëren.