Een achtergestelde lening is een lening die wordt achtergesteld bij leningen van andere financiers in de onderneming, zoals bijvoorbeeld leningen van de bank. Bij een achtergestelde lening worden meestal geen zekerheden verlangd door de financier. Een achtergestelde obligatie is hetzelfde als een achtergestelde lening, maar omdat de lening wordt opgeknipt in stukjes (coupures) kun je meerdere financiers aantrekken voor dezelfde lening. Middels een obligatie uitgifte kun je dus de lening aanbieden aan een groter publiek. Denk bijvoorbeeld aan je eigen netwerk, particuliere investeerders die op zoek zijn naar rendement en institutionele investeerders. Deze achtergestelde obligaties kunnen via een platform verhandelbaar gemaakt worden. Lees over de 8 voordelen van achtergestelde obligaties om je groei-ambities te financieren.

Het versterkt je eigen vermogen/ garantie vermogen
Hoewel het een vorm van vreemd vermogen is, wordt een obligatielening die is achtergesteld, door financiers vaak gezien als onderdeel van het eigen vermogen of garantie vermogen van de onderneming. Uiteraard vinden financiers dit prettig als zij ook een deel willen financieren of al gefinancierd hebben.

Media exposure
Ook geeft een obligatie-uitgifte reden om van je te laten horen in de markt. Door ruchtbaarheid te geven aan de investeringsmogelijkheid die je voor het grote publiek hebt, krijgt je onderneming veel exposure. Dit leidt tot een sterker betrokken netwerk en meer omzet voor je onderneming. De exposure die je genereert, helpt je direct bij het realiseren van je ambities.

Waarom met achtergestelde obligaties financieren i.p.v. het uitgeven van aandelen
Je hebt een groeidoelstelling. Ervan uitgaande dat je slaagt in je ambitie, zal je bedrijf straks meer waard zijn dan nu. Waarom zou je nu aandelen gaan verkopen, terwijl na het bereiken van je doelstellingen je onderneming meer waard zal zijn?

Aflossing in zijn geheel aan het einde van de looptijd
Een obligatie wordt doorgaans in zijn geheel afgelost op het einde van de looptijd, een zogenaamde bulletlening. Dit betekent dat je je financiering volledig kan gebruiken voor de investeringen en niet al direct hoeft te beginnen met aflossen. Je betaalt gedurende de looptijd, van meestal 5 jaar, alleen maar rente. Uiteraard moet je wel tijdig beginnen met reserveren voor de aflossing of het regelen van een herfinanciering. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt voor het vervroegd aflossen van een obligatie.

Minder afhankelijk van andere financiers en de bank
Doordat je onderneming in staat is om geld uit de kapitaalmarkt te halen, is je onderneming minder afhankelijk van één financier. Het geeft je de regie in handen als het gaat om de financiering van je onderneming. Je bepaalt zelf de voorwaarden. Uiteraard moet je wel stilstaan bij het feit dat de voorwaarden aantrekkelijk genoeg moeten zijn voor investeerders ten opzichte van het risico dat ze lopen. Je wilt uiteraard wel slagen in het bereiken van je financieringsdoel.

Je onderneming heeft weinig (beschikbare) assets
Er zijn ondernemingen die gezien de aard van hun activiteiten over weinig assets beschikken, denk bijvoorbeeld aan ondernemingen actief in de IT. Veel financiers vragen zekerheden/ onderpand in ruil voor de financiering. Daarom hebben ondernemingen met weinig (beschikbare) assets vaak meer moeite om voldoende financiering via de bank of andere financiers te krijgen. Bij achtergestelde financiering worden door de financier in de regel geen onderpand of zekerheden verlangd.

Ambassadeurs
Doordat je een obligatie kunt uitgeven aan een groter publiek, kan je je netwerk mee laten investeren. Zo krijgt je netwerk een sterkere band met je onderneming. Tevreden (retail)klanten kun je laten mee investeren in je onderneming, deze klanten worden zo ambassadeur van je onderneming en je producten.

Volledige controle en geen verwatering van aandelenbelangen.
In tegenstelling tot bij uitgifte van aandelen, (een andere vorm waarmee je het garantie vermogen / eigen vermogen van je onderneming kan versterken), is er bij het uitgeven van obligaties geen sprake van verwatering van het aandelen belang, maar blijf je zelf volledig in controle!

logo NPEX