Ons prijsbeleid

nlgroeit is een stichting zonder winstoogmerk en is afhankelijk van subsidie, sponsoren en lidmaatschapsbijdragen om haar diensten aan ondernemers te realiseren.

We vragen je een bijdrage in de vorm van € 295,-  lidmaatschapskosten, nadat we jou hebben gematcht met een mentor. Je bent dan meteen een jaar lang lid van nlgroeit. Deze kosten worden pas in rekening gebracht als er een goede mentor voor je is gevonden en voordat je mentoring begint.

Veelgestelde vragen:

Als de mentor toch niet goed bij mij past, moet ik dan weer 295,- betalen voor een nieuwe mentor?

Nee, de lidmaatschapskosten zijn voor een jaar, ongeacht het aantal mentoren dat je aanvraagt. In het geval dat het geen passende match is, gaan wij kosteloos op zoek naar een andere mentor.

Fijn dat ik ook gelijk lid ben voor een jaar! Wat kan ik verwachten van mijn lidmaatschap?

Als je lid bent van nlgroeit staan onze matchmakers altijd voor je klaar om een geschikte mentor voor je te zoeken. Daarnaast houden we je met nieuwsbrieven op de hoogte over onze evenementen en groeiprogramma’s.

Wordt er na een jaar automatisch weer € 295,- in rekening gebracht?

Nee, je lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd. Wel zijn wij er uiteraard van overtuigd dat wij zoveel waarde bieden dat jij het lidmaatschap graag verlengt!

Ik heb eerder een gratis mentor gehad, waarom moet ik er nu voor betalen?

Halverwege dit jaar heeft nlgroeit een doorstart gemaakt als zelfstandige stichting zonder winstoogmerk.Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verleent ons subsidie voor de kerndienstverlening. Echter, naast de basisfinanciering heeft nlgroeit aanvullende gelden nodig om onze dienstverlening te kunnen realiseren.

Is het voor mijn collega-ondernemer dan gratis als wij samen 1 mentor aanvragen?

Het lidmaatschap is persoonsgebonden, maar je mag in je mentortraject kostenloos tot twee mede-ondernemers mee laten doen. zolang jullie dezelfde mentor hebben.

Ik dacht dat nlgroeit helemaal gratis was?

Het klopt dat de gesprekken met de mentoren gratis zijn. Zij leveren hun tijd ook onbezoldigd aan.

Echter, door het lidmaatschap kunnen wij de dienstverlening van nlgroeit in stand houden en uitbreiden om nog meer impact te maken en groeiondernemers te helpen.