Creatief ondernemer van de categorie ‘Het kan wel’.

Bedrijfsactiviteiten

Imagro is een bureau voor verandering en vernieuwing dat zich richt op de agrifood en leefomgeving. Bij Imagro is strategische communicatie en innovatie een verrassende doeltreffende traktatie.

Wat heb ik geleerd als ondernemer

Logica brengt je van A naar B. Creativiteit brengt je in nieuwe (business)werelden.