Ondernemer die graag bezig is met de Visie (voor de midden-lange termijn) gebruikmakend van nieuwe technologie en deze doorvertaald in een Strategie. Ervaring in de E-Commerce en Fintech branche. Voorheen bezig geweest met Sales en Marketing op Internationaal niveau. Oprichter van het Innovatie Lab waarmee innovaties worden gerealiseerd binnen een bestaand bedrijf.

Bedrijfsactiviteiten

Startselect: E-commerce middels de verkoop van digitale gift cards. Eind 2023 heb ik Startselect verkocht.

Wat heb ik geleerd als ondernemer

De verschillende fases die een bedrijf doormaakt, wat ik moet veranderen in welke fase om door te kunnen naar het volgende level.