Wij hebben zelf een goed product en een sterk team waardoor wij relatief gemakkelijk groeien. In de afgelopen 10 jaar moesten wij vaker op de rem trappen dan gas geven. De bottleneck voor onze groei zat in de eerste vier jaren in onze beperkte financiële middelen. De vier jaren daarna was het onze productiecapaciteit. De laatste twee jaren zit de bottleneck in een combinatie van beperkte productiecapaciteit en groeistuipen van de interne organisatie.