Sinds 1971 ben ik innovatief bezig geweest (en sinds 1979 actief als directeur) in de zonweringsbranche, waarbij bijna 50% van de gerealiseerde omzet export gerelateerd was. Hiermee heb ik uitgebreide (intenationale) ervaring opgedaan. Eind 2021 heb ik mijn bedrijf Guillaume Janssen Nederland verkocht en ben ik op zoek naar nieuwe kansen op het gebied van het verzorgen van scholing.

Bedrijfsactiviteiten

Voorheen: Productie van bijzondere zonweringen. Nu: scholing.

Wat heb ik geleerd als ondernemer

Besluiten nemen, zo mogelijk ondersteund door de medewerkers.