Structurele snelle groei te grote opgave

Ondanks een goede uitgangspositie en een schaalbaar verdienmodel worstelen veel snelgroeiende bedrijven na de eerste groeispurt met het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en het organiseren van de explosieve complexiteit van hun organisatie. De tweede terugval komt met name door de moeilijkheden die snelgroeiende bedrijven ervaren in het identificeren en najagen van nieuwe groeikansen. Ze zullen opnieuw
moeten vernieuwen en de organisatie klaarstomen voor verandering.